Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Ωρομίσθιο εφημεριών γιατρών ΕΣΥ


Το ωρομίσθιο των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ με βάση το νέο συντελεστή