Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Αποτελέσματα εκλογών από το Νοσοκομείο Πρέβεζας για την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου και για την ΟΕΝΓΕ


 Για ΔΣ ΕΙΝΗ :      
ψήφισαν:      37
Έγκυρα :       36                     
Άκυρα:           1        
Λευκά:            -


EΛΑΒΑΝ:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ:

Κιτσανού Μαργαρίτα
1

  E.A.M.I.

Αραβανής 
3
Βελόνα
3
Κύρλας Ετεοκλής
8
Κύρλας Κων/νος
6
Παππάς Αθανάσιος
3
Παππάς Χαράλαμπος
5
Σταματέλου Δήμητρα
1
Τσιμογιάννης Ιωάννης
2
Τσιμογιάννης Κων/νος
1
Φιλιακούδης Αθαν.
13ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ:

Καφαράκης Βασίλης
1

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ

Δήμος Γιώργος
1
Πολύζου Βένη
2
Καββαδίας Αριστ.
16
Ρογαλίδου Μαρία
1
Κατσάνου Κων/να
17
Σαρμάς Γιάννης
7
Λυκούρη Αύρα
1
Τσιμιχοδήμος
1
Μαντάς Χρήστος
3


Μοσχονά Διαμαντίνα
1


Μπασιούκας Κώστας
1


Μποροδήμος Αθανάσιος
1


Νάστας Παύλος
5


Νικολόπουλος
7


Πανταζής
12Εξελ.Επιτροπή  : Βαλμάς Κώστας 1
 Για ΟΕΝΓΕ:         
ψήφισαν:     37
Έγκυρα :     33                      
Ακυρα:         3         
Λευκά:         1   


ΕΛΑΒΑΝ:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ:

Γιώτης Δημήτρης
1
Ζυγούρης Ανδρέας
1
Κιτσανού Μαργαρίτα
1

 Ε.Α.Μ.Ι

Αραβανής Γεράσιμος
3
 Βελόνα Στ.
3
Κύρλας Ετεοκλής
3
Κύρλας Κων/νος
7
Κωνσταντινίδης  Χρ
3
Παπαβασιλείου Σωτ.
1
Παππάς Αθαν,
1
Παππάς Χαράλαμπος
3
Τσιμογιάννης Γιάννης
3
Τσιμογιάννης Κων.
3
Φιλιακούδης Αθ,
11


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ

Αναγνωστάκης Νίκος      
17
Λυκούρη Αύρα
1
Μαντάς Χρ.
6
Μιχελάκου Πόπη
9
Μοσχονά Διαμαντίνα
1
Μπασιούκας Κώστας
3
Μποροδήμος Αθ,
1
Νικολοπουλος Τάκης
9
Παχατουρίδης Δημ.
1
Ρογαλίδου Μαρία
1
Πολύζου Βένη
2
Σαρμάς Γιάννης
6