Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Παράνομα περικόπτει την αποζημίωση για δεδουλευμένα των εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας ο διοικητής του Νοσοκομείου Πρέβεζας!Δεν έχει τέλος ο κατήφορος για το Νοσοκομείο Πρέβεζας καθώς λίγες μέρες μετά  την ημερα που, με την καθοριστική παρέμβαση των πολιτών της Πρέβεζας, αποφεύχθηκε ο «ξαφνικός θάνατος» του Νοσοκομείου, ο διοικητής του νοσοκομείου, με μια πρωτοφανή ενέργεια στη 40χρονη ιστορία του, αποφάσισε την περικοπή της αποζημίωσης των δεδουλευμένων των εργαζομένων για το μήνα Απρίλιο, (ΚΛΙΚ ΕΔΩ), ενώ ανάλογη απόφαση σκοπεύει  να δώσει στη δημοσιότητα και για τους μήνες Μάιο  και Ιούνιο!!!
Να σημειωθεί ότι τα δεδουλευμένα αυτά αφορούν εργασία των εργαζομένων του Νοσοκομείου κατά τις νύχτες αλλά και τις αργίες και Κυριακές.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές οι περικοπές θα κινούνται στο 25% για το μήνα Απρίλιο και γύρω στο 10% για Μάιο και Ιούνιο!!!

Η ρίζα του ζητήματος βρίσκεται στις μεγάλες μειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων από την συγκυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ),  τη  δραματική δηλαδή περικοπή στα κονδύλια των πρόσθετων αμοιβών (νυκτερινά, Κυριακές, αργίες, υπερωρίες, εφημερίες επιστημονικού προσωπικού) για το 2014 για τα Νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ.
Συγκεκριμένα από τα 91 εκατομμύρια που είχαν διατεθεί για το 2013 ποσό που ήταν μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το 2012 το Υπ. Υγείας κατέβασε  το ποσό αυτό στα 77 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για μια νέα μείωση που φτάνει στο 16% !!! Μάλιστα η μείωση για Νυκτερινά- Κυριακές είναι πολύ μεγαλύτερη αφού από τα 70 περίπου εκατομμύρια το ποσό αυτό πέφτει στα 57, μιλάμε  δηλαδή για μείωση περίπου 20%.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι από το  εγκεκριμένο κονδύλι  του υπουργείου Υγείας  για το Νοσοκομείο Πρέβεζας λείπουν μηνιαίως 4000-5000 ευρώ για να καλυφθούν πλήρως και νομίμως τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Ακόμη και η μικρή πιθανότητα, μέσα στο φθινόπωρο, έγκρισης από το υπουργείο ενός πρόσθετου κονδυλίου της τάξης του 10% του αρχικού  εγκριθέντος για την αποζημίωση των δεδουλευμένων , δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες με αποτέλεσμα  οι περικοπές να  είναι  μόνιμες και διαρκείς.

Αντί λοιπόν ο διοικητής  του Νοσοκομείου Πρέβεζας να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση για την εκταμίευση ενός πρόσθετου κονδυλίου που θα καλύπτει  τις ανάγκες αποζημίωσης των δεδουλευμένων του Νοσοκομείου, ( πράγμα που έγινε σε κάποια νοσοκομεία),  διαλέγει το δρόμο της συνέργειας με την κυβέρνηση σε  ένα ακόμη χτύπημα κατά του Νοσοκομείου και των εργαζομένων του .
Επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Πρέβεζας  και το σωματείο τους έγκαιρα, από την αρχή του χρόνου, είχαν επισημάνει το πρόβλημα στο διοικητή του Νοσοκομείου και μάλιστα είχαν οργανώσει και συμμετάσχει και σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.
Η ενέργεια αυθαίρετης και παράνομης  περικοπής της αποζημίωσης  των δεδουλευμένων των εργαζομένων από το διοικητή του νοσοκομείου δεν θα μείνει αναπάντητη από τους εργαζόμενους , οι οποίοι  οργανώνουν αυτές τις μέρες τη δράση τους.

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Το βιολί τους με την «αξιολόγηση». Θέλουν να «αξιολογήσουν» και συνταξιούχους και… πεθαμένους.
Το βιολί βιολάκι η κυβέρνηση με την «αξιολόγηση» στο Δημόσιο.

Κάθε τόσο αποστέλλει και  μια εγκύκλιο για την εφαρμογή της . 

Μάλιστα στη  νέα, σημερινή διευκρινιστική εγκύκλιο (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  επισημαίνουν ότι για το επιμερισμό τω ποσοστών,  άρα και για τη βαθμολόγηση, "λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις μονάδες αυτές κατά το έτος 2013, έστω και εάν σήμερα έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσει από την υπηρεσία (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μετάταξης/μεταφοράς σε άλλο φορέα κ.α.""
 Άρα και οι πεθαμένοι…!!!!!

Δεν "μασάμε ".
Συνεχίζουμε την απεργιακή αποχή .
Σε όσους φορείς περάσουν τώρα στο δεύτερο στάδιο  , δηλαδή  αυτό της εισήγησης, όλα τα φύλλα εισήγησης  να παραδίδονται  από τους εισηγητές ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα στο σωματείο ..
Οι εισηγητές   θα υπογράφουν επί σχετικού κειμένου του σωματείου (όπως ακριβώς έγινε  και στο στάδιο της  αυτοαξιολόγησης).

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Προκήρυξη απεργίας - αποχής κατά της αξιολόγησης αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ ξεκινώντας από τις 30 Αυγούστου Όλη η απόφαση ΕΔΩ


Το Γενικό Συμβούλιο  της ΑΔΕΔΥ με ψήφους 45 Υπέρ και 20 παρόντες αποδέχθηκε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και με απόλυτη πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:

i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
ii) Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).
iii) Από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14.

Η απεργία θα εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτείται διά της παρούσας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό ή μη θέμα, που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της.
2) Τη διεύρυνση του διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στις σχεδιαζόμενες νέες αναδιαρθρώσεις του μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων που οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών και στις νέες περικοπές κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικών παροχών. Στο πλαίσιο αυτό το Γ.Σ. αποφασίζει τη διεκδίκηση:
i. Αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και την επαναφορά τους σε αξιοπρεπή επίπεδα, βάσει του σημερινού κόστους διαβίωσης.
ii. Της επαναπρόσληψης όλων των απολυμένων και την κατάργηση του μηχανισμού διαθεσιμοτήτων και του μηχανισμού κατάργησης δομών, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δημοσίου.
iii. Της άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου για την ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, προσωπικού, κυρίως σε εκείνες που λειτουργούν σήμερα στα όρια της επικινδυνότητας ακόμα και για τη δημόσια υγεία (πχ Νοσοκομεία), καθώς και σε υπηρεσίες σε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς όπως η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση και οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
iv. Της άμεσης κατάργησης του περιορισμού προσλήψεων με συγκεκριμένη αναλογία αποχωρούντων – προσληφθέντων. Είναι επείγον για κάθε αποχώρηση να έχουμε μία πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν καλυφθεί τα κενά που ήδη υπάρχουν.
v. Της οικονομικής στήριξης και χρηματοδότησης των Ασφαλιστικών Ταμείων και άμεσης αποκατάστασης της τεράστιας ζημιάς που προκλήθηκε εξαιτίας του «κουρέματος των Ομολόγων» (PSI).
vi. Της άμεσης ανατροπής της πολιτικής υπερφορολόγησης, και του άδικου φορολογικού συστήματος, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και άλλων ρυθμίσεων που με προκλητικό τρόπο επεκτείνουν την αφαίμαξη των εισοδημάτων των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, αφήνοντας συστηματικά το απυρόβλητο τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις μεγαλοεπιχειρήσεις, τα εφοπλιστικά συμφέροντα, το κεφάλαιο που μόνιμα φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει.
vii. Της υπεράσπισης των Δημοσίων – Κοινωνικών Αγαθών, της Δημόσιας Περιουσίας, των πραγματικών κοινωνικών και δημοσίων συμφερόντων που η πολιτική των εκποιήσεων, των παραχωρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων υπονομεύει και βλάπτει.
3) Τη διεύρυνση και κλιμάκωση των αγωνιστικών μορφών των κινητοποιήσεων, πέραν της Απεργίας – «Αποχής» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με:
i. Συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη σε συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα και τους άλλους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς Φορείς και Οργανώσεις.
ii. Πραγματοποίηση απεργιακών – αγωνιστικών μορφών, όπως 24ωρων Απεργιών, Στάσεων Εργασίας, Συλλαλητηρίων και κάθε άλλης συλλογικής μορφής κινητοποίησης που θα θεωρηθεί πρόσφορη για τη διεκδίκηση του συνόλου των αιτημάτων του διευρυμένου διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ο προσδιορισμός των ημερομηνιών των απεργιακών – απεργιακών μορφών θα γίνει σε συντονισμό με τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Σταθμοί σε αυτή την πορεία αποτελούν η 23η Σεπτέμβρη ημέρα εκδίκασης της επαναπρόσληψης των καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών και η 10η Οκτωβρίου 2014 ημέρα εκδίκασης της προσφυγής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο ΣτΕ.
Για το λόγο αυτό το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική της Επιτροπή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση με τον καθορισμό του χρόνου, της διάρκειας και του πρόσφορου τρόπου για αυτές τις κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις. Εξουσιοδοτεί επίσης την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προβεί στη ρύθμιση όλων των αναγκαίων λεπτομερειών για την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με την παράταση συμβάσεων επικουρικών ιατρών.H απόφαση ΕΔΩ

Α) Ο επικουρικός ιατρός του οποίου η θέση έχει προκηρυχθεί και έχει καλυφθεί υποχρεούται να παραμείνει στη θέση του μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας του επόμενου ιατρού και το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση παραίτησης έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται για τους επικουρικούς ιατρούς που παραιτούνται η αρνούνται διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 3868/201 (ΦΕΚ 129Α).
Οι ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν την θητεία τους με βάση τα ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για νέα θέση επικουρικού ιατρού σε επικείμενη προκήρυξη χωρίς να παραιτούνται της θέσεως τους σύμφωνα με τον ν.4279 άρθρο δεύτερο.
Β) Στις περιπτώσεις όπου η θέση του επικουρικού ιατρού δεν έχει προκηρυχθεί και η θητεία του ήδη υπηρετούντος έληξε από 01.06.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του ν.4279 αυτή δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει η ανάλογη πίστωση. Οι Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων οφείλουν να καλέσουν τους ανωτέρω ιατρούς προκειμένου, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να υπογράψουν την αντίστοιχη παράταση της σύμβασης. Αντίγραφα των συμβάσεων αυτών υποχρεούνται να αποστέλλουν στην υπηρεσία μας προκειμένου να προβεί σε διαγραφή των αιτήσεων εφόσον υπάρχει σχετική εγγραφή στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών. Για τα ανωτέρω οι Διοικητές ενημερώνουν σχετικά τους ιατρούς. Στην περίπτωση που ο ιατρός επιθυμεί να παραμείνει στον κατάλογο και να διεκδικήσει νέο διορισμό δεν επιτρέπεται να υπογράψει σύμβαση για παράταση της θητείας του.

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014