Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Μείωση ή και διαγραφή των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων


Ανακοίνωση για το γεγονός της αδυναμίας μεγάλου μέρους εργαζομένων, συνταξιούχων, επισφαλών εργαζομένων και ανέργων, που είναι δανειολήπτες και οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να  αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους λόγω των βάρβαρων περικοπών στους μισθούς και συντάξεις αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων απολύσεων εξέδωσε η Αυτόνομη Παρέμβαση Υγειονομικών

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πέρα από την αντίσταση στον γενικευμένο πόλεμο που δέχονται οι εργαζόμενοι, οφείλει να διευρύνει τον ορίζοντα των διεκδικήσεών του με νέα αιτήματα, που αποκτούν σε αυτές τις συνθήκες επείγοντα χαρακτήρα, όπως είναι τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Η πρόταση για τη μείωση και διαγραφή των δανείων αποσκοπε, όπως τονίζει η ανακοίνωση, στην προστασία των εργαζομένων, συνταξιούχων, επισφαλών εργαζομένων και των ανέργων, που είναι δανειολήπτες και οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να τα αποπληρώσουν.

Όλη την προηγούμενη δεκαετία, αναφέρει η Αυτόνομη Παρέμβαση, οι τράπεζες, με ληστρικά επιτόκια, θησαύρισαν κερδίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια Ευρώ από τα δανειακά βάρη των εργαζομένων, που προσπαθούσαν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Το 2007 η κυβέρνηση της ΝΔ έδωσε στις τράπεζες 5 δις € και το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα 150 δις € εγγυήσεις και ρευστό για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους. Οι κατοχικές δυνάμεις της τρόικας επιβάλλουν, σε περίοδο εξαθλίωσης των εργαζομένων, την αναχρηματοδότηση τους με άλλα 50 δις €, που θα πληρώσουμε και πάλι ως φορολογούμενοι πολίτες.

 Καταλήγοντας η ανακοίνωση τονίζει:

"Επειδή ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονται αβοήθητοι στους εκβιασμούς των τοκογλύφων τραπεζιτών, απαιτείται δράση τώρα απ’ όλα τα συνδικάτα, σε όλη την κλίμακα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Διεκδικούμε:
Την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, σε ετήσια ή μηνιαία βάση, αντίστοιχη της μείωσης των αποδοχών, για κάθε εισόδημα (αθροιστικά εάν είναι οικογενειακό), που προέρχεται αποδεικτικά από σχέση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής), από μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, συντάξεις και επιδόματα ανεργίας και το οποίο μειώθηκε εξαιτίας απόλυσης, απώλειας της οποιασδήποτε μορφής εργασίας ακουσίως (κλείσιμο επιχειρήσεων, συγχώνευση κ.ά.), άσκησης «δημοσιονομικών» περιοριστικών πολιτικών, επιβολής χαρατσιών, κατάργησης επιδομάτων ανεργίας.
Η δανειακή υποχρέωση διαγράφεται συνολικά και οριστικά όταν το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτό που λογίζεται ως «όριο φτώχειας» (υπέρτερο αγαθό ή αξιοπρεπής διαβίωση και η υγεία). Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το «όριο φτώχειας» ορίζεται για ένα άτομο στα 7.000 ευρώ και για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στα 15.000 ευρώ.
Μειώνονται ισόποσα τα ποσά καταβολής δόσης για δάνεια, δόση που δεν θα υπερβαίνει το 30% των μηνιαίων ατομικών ή οικογενειακών αποδοχών, δεν θα οδηγεί τα εισοδήματα κάτω από το «όριο φτώχειας», για όσα δάνεια χορηγήθηκαν με ευθύνη των τραπεζών, παραβιάζοντας τα υγιή πιστοληπτικά κριτήρια που είχε ορίσει Τράπεζα της Ελλάδας.
Οι ρυθμίσεις που προτείνουμε  δεν πρέπει να συμπεριλάβουν και άλλες εγγυήσεις εκτός από αυτές που συμφωνήθηκαν μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη στην αρχική σύμβαση.
Η πρότασή  μας κατατίθεται ως συμβολή στη δράση των συνδικάτων όλων των βαθμίδων, των λαϊκών συνελεύσεων και άλλων συλλογικοτήτων.
Η διεκδίκηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο μας  για εθνικοποίηση του πιστωτικού συστήματος με κοινωνικό έλεγχο από τους εργαζόμενους".