Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008

Ευχές για μια Αγωνιστική Χρονιά.Αλληλεγγύη στη Παλαιστίνη.Ποτέ να μην ξεχάσουμε.


Οταν αυτές τις ώρες δεν μπορείς να βρεις μέσα στο μυαλό σου ούτε μια λέξη για να πεις .


Η ΘΗΡΙΩΔΙΑ....ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Οι φωτογραφίες ανήκουν στον Fidaa Abuhamdiya και είναι από τη Γάζα.Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2008

Γραμμή αυστηρής λιτότητας στην εγκύκλιο για τον προϋπολογισμό του 2009

Αντιγράφουμε από "ΤΑ ΝΕΑ On -line":

Γραμμή αυστηρής λιτότητας στον προϋπολογισμό του 2009

" Οι πιστώσεις δεν είναι δεδομένες"


Αυστηρές εντολές για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 δίνει στη σχετική εγκύκλιο ο υφυπουργός Οικονομικών Νίκος Λέγκας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «με τον προϋπολογισμό του έτους 2009 επιδιώκεται η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με τη μείωση του ελλείμματος και την ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

»Η προσπάθεια αυτή θα στηριχθεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και στη συγκράτηση των δαπανών του Δημοσίου».

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται επίσης τα εξής:

* Ανάληψη υποχρεώσεων καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή του ποσοστού διάθεσης αυτών δεν επιτρέπεται και για οποιαδήποτε πρόσθετη επιτακτική ανάγκη, θα πρέπει να υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πρόταση ανακατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα.

* Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η δυνατότητα αποδέσμευσης του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών.

* Συμπληρωματικές πιστώσεις δεν μπορεί να χορηγηθούν, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό δεν έχει προβλεφθεί αποθεματικό.

* Βασική αρχή, που θα πρέπει να διέπει την εκτέλεση και του προϋπολογισμού του 2009, αποτελεί η τήρηση της ειδικότητας των πιστώσεων, σύμφωνα με την οποία οι πιστώσεις του προϋπολογισμού διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες για τις οποίες προβλέφθηκαν. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών.

* Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και περιφερειών στην προώθηση για υπογραφή αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων μόνο στις περιπτώσεις που έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες για τη μισθοδοσία τους πιστώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 138/98, δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού εάν προηγουμένως δεν παρασχεθεί βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού για την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό.

Για μετατάξεις υπαλλήλων με άλλες διατάξεις προερχόμενων από επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό νομικά πρόσωπα, θα προτείνεται ανάλογη μείωση των πιστώσεων του φορέα από τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.

Εάν οι υπό μετάταξη υπάλληλοι προέρχονται από μη επιχορηγούμενους φορείς και οι μετατάξεις είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση (εξυγίανση ΔΕΚΟ, παραμεθόριες περιοχές κ.λπ.), θα υποβάλλεται αίτημα στην υπηρεσία μας για την εξεύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (μετατάξεις από ΟΤΑ Α΄βαθμού, μη επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα κ.λπ.) τα αιτήματα μετατάξεων δεν θα ικανοποιούνται, καθώς στον προϋπολογισμό του 2009 δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για δαπάνες αυτής της μορφής.

* Για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων διατίθενται σημαντικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων επιχορήγησης που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό και των ιδίων αυτών εσόδων.

Η εγγραφή πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό για επιχορήγηση φορέων δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και υποχρέωση καταβολής της, ως εκ τούτου για την καταβολή των επιχορηγήσεων θα λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός διάθεσής της και οι επιμέρους ανάγκες που θα καλυφθούν.

* Η αναγκαιότητα καταβολής ή μη της επιχορήγησης θα πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των υπό επιχορήγηση φορέων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους και τα έσοδα από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της περιουσίας τους. Σε καμία περίπτωση η επιχορήγηση των διαφόρων φορέων δεν θα πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία αποθεματικών.


ΣΧΟΛΙΟ

Για να δούμε τώρα πού θα βρεί τις πιστώσεις ο Υπουργός Υγείας για τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των γιατρών, για τις προσλήψεις 2500 γιατρών στο πρώτο εξάμηνο του 2009, για τις 5500 προσλήψεις νοσηλευτών, αφού αυτά δεν είναι εγγεγραμμένα στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό!

Η δέσμευση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη συλλογική συμφωνία με την ΟΕΝΓΕ είναι και δέσμευση της Κυβέρνησης ισχυρίζεται το Υπουργείο Υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Υπ. Υγείας
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ 2105205291 2105200738
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων σχετικά με την ανακοίνωση της 24ης Δεκεμβρίου 2008 της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), σύμφωνα με την οποία καλούν τις ενώσεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα στο διάστημα από 15 Ιανουαρίου 2009, εάν δεν έχει προγραμματιστεί η ημερομηνία ψήφισης από τη Βουλή της κλαδικής σύμβασης, που το Υπουργείο Υγείας έχει αποστείλει και έχει εγκριθεί από την κεντρική νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008, το Γραφείο Τύπου ενημερώνει τα εξής:
«Η δέσμευση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησης και έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο και τον Υπουργό Οικονομίας. Κατά συνέπεια ουδέν θέμα υφίσταται ως προς την ολοκλήρωση και την ψήφισή της σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η σύμβαση αυτή θα αποτελέσει νόμο του κράτους και θα εφαρμοστεί στην πληρότητά της προκειμένου να προσληφθούν νέοι γιατροί στο ΕΣΥ, ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία ως προς το ωράριο και τις εφημερίες των γιατρών, αλλά κυρίως να απελευθερωθεί το σύστημα και να ανανεωθεί με έμψυχο προσωπικό, χωρίς τις μέχρι σήμερα δαιδαλώδεις, χρονοβόρες και συχνά ατελέσφορες διαδικασίες επιλογής από τα ΣΚΕΥΟΠΝI.
Επιπλέον δημιουργείται ένα νέο εργασιακό πλαίσιο για τους γιατρούς, πιο ανθρώπινο με αναβάθμιση των αποδοχών τους και τη βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησής τους.
Αντίστοιχα στο ίδιο σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί, και εγκριθεί από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, η έκτακτη πρόσληψη 5,5 χιλιάδων νοσηλευτών και η ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές.
Αλλά και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το σχέδιο νόμου κατετέθη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2008, και θα περάσει από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση με το άνοιγμα των εργασιών της Βουλής.»

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2008

Συνέντευξη τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 11πμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας θα δώσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Θέμα : Η θέση του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας για τη κατάσταση στο Νοσοκομείο και τα προβλήματα των εργαζομένων.
Μετά το τέλος της συνέντευξης θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2008

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας: Μια ακόμη ..."φούσκα".

Σχετικά με τη Προμήθειες στα Νοσοκομεία και την εφαρμογή του νέου συστήματος προμηθειών έχουμε γράψει και στο παρελθόν (διαβάστε εδώ).
Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας είχε επίσης δηλώσει ότι όλα είναι έτοιμα για την εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2009 και πως με τη εφαρμογή του θα εξοικονομούσε σε ετήσια βάση 500 εκατ. ευρώ.
Ενάμιση χρόνο μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου και έσκασε σαν βόμβα η αποκάλυψη της εφημερίδας "Ο Κόσμος του Επενδυτή" του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Προμηθειών (ΕΠΥ) Β.Αραμπατζή.
Τι λέει ο πρόεδρος της ΕΠΥ;
1.Ότι ενώ ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι προμηθευτές θα πληρώνονται από την ίδια την ΕΠΥ, στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2009 δεν υπάρχει σχετικός κωδικός(ΚΑΕ)!
2. Ότι τα μέλη του ΔΣ της επιτροπής παραμένουν απλήρωτα εδώ και δέκα μήνες , ενώ οφείλονται μισθοί και στους υπαλλήλους!
3.Ότι αυτή τη στιγμή στην ΕΠΥ απασχολούνται 26 εργαζόμενοι , από τους οποίους οι 23 είναι με σύμβαση έργου, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον τριπλάσιοι.Μάλιστα , για ορισμένους ακόμη δεν έχει καν υπογραφεί η σχετική σύμβαση εργασίας!
4. Ότι για να αποδώσει η ΕΠΥ χρειάζεται εξειδικευμένα στελέχη που θα αναλάβουν το έργο της σύνταξης των νέων προδιαγραφών αλλά η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει τέτοιου είδους συνεργασία!
5. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διαχείριση προμηθειών 140 νοσοκομείων χωρίς την ύπαρξη πληροφοριακού συστήματος που θα είναι συνδεδεμένο με τις επτά Υγεινομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και με τα νοσοκομεία.Αυτή τη στιγμή ο έλεγχος των προμηθειών γίνεται με τη βοήθεια μόνο δυο συσκευών fax!
ΣΧΟΛΙΟ (...κακεντρεχές)
...Φεύγω κι αφήνω πίσω μου συντρίμια...

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2008

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος – Κωνσταντίνα Κούνεβα

Το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, επιστρέφοντας στο σπίτι της η καθαρίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα δέχτηκε επίθεση από αγνώστους με βιτριόλι.
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι συνδικαλίστρια στον χώρο των ιδιωτικών συνεργείων καθαρισμού. Δουλεύει στον ΗΣΑΠ.Είχε δώσει μάχες ενάντια στην υπερεκμετάλλευση και στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Είχε απειληθεί γι αυτό.
Παρότρυνε τις συναδέλφους της να μην υπογράψουν για περισσότερα χρήματα από αυτά που θα έπαιρναν. Η εταιρεία στην οποία δούλευαν ήθελε να τους φάει ένα μέρος από το δώρο των Χριστουγέννων. Συμπτωματικά είχε γράψει γι’ αυτήν η Ελευθεροτυπία πριν ένα χρόνο. Αυτή τη φορά όμως την απόπειρα δολοφονίας της την πέρασε στα ψιλά! Είχε να ασχοληθεί με την κλούβα.
Η κυβέρνηση Σημίτη, έβαλε τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού στο δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τα νοσοκομεία. Και κατέστησε τα κυκλώματα της νύχτας και της εκμετάλλευσης, πρωτοπόρες επιχειρήσεις της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού και των νέων προκλήσεων. Οι καθαρίστριες στα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού, δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από το ΕΚΑ και την ΓΣΕΕ.. Τα σωματεία τους δεν είναι αναγνωρισμένα μέλη του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος. Ο χώρος των ιδιωτικών συνεργείων καθαρισμού, είναι χώρος της πιο στυγνής και άδικης εκμετάλλευσης.
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, ήρθε αντιμέτωπη με το πρόβλημα αυτό. Τώρα νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό, σε κρίσιμη κατάσταση. Γιατί της βουτήξανε το κεφάλι σε έναν κουβά με βιτριόλι.
Το μήνυμα είναι ότι τώρα με την κρίση θα μπουν μέσα τα κεφάλια. Και όλες και όλοι θα δουλέψουν χωρίς τα νόμιμα δικαιώματά τους. Όποιος αντισταθεί, τον περιμένει βιτριόλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έντεχνα κρύβουν πίσω από λέξεις όπως μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμός και πορεία προς το αύριο και το μπροστά…
Η επίθεση εναντίον της Κωνσταντίνας Κούνεβα:
Δεν ήταν εξοστρακισμός.Δεν ήταν ενέργεια θερμοκέφαλων.Δεν ήταν η κακιά η ώρα.Δεν ήταν νόμιμη άμυνα.
Ήταν συμβόλαιο θανάτου.
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος – Κωνσταντίνα Κούνεβα.
Το κράτος σκοτώνει, η εργοδοσία τιμωρεί.
ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.

Αγωνιστική Παρέμβαση Εργαζομένων Πρέβεζας(ιδιωτικού και δημόσιου τομέα)

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2008

Αρκετά με το μύθο των καθυστερήσεων του ΑΣΕΠ

Ένα από τα γνωστά παραμύθια που κάθε τόσο επαναλαμβάνει ο Υπουργός Υγείας, με ιδιαίτερη συχνότητα τελευταία, είναι η πρότασή του για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ, με το δήθεν επιχείρημα των καθυστερήσεων του ΑΣΕΠ.
Παραθέτουμε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΣΕΠ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανακοίνωση Τύπου,
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008

Με αφορμή τις εξαγγελίες προσλήψεων στο χώρο της Υγείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ημερήσιο τύπο της 18ης-12-2008 οφείλουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Το ΑΣΕΠ δεν ευθύνεται για τις μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο της Υγείας. Έχει ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα σε όλα τα αιτήματα προσλήψεων που έχουν τεθεί δίχως την παραμικρή ολιγωρία.
Είμαστε αλληλέγγυοι με τους σκληρά εργαζόμενους συναδέλφους μας στα Νοσοκομεία. Μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν.
Το ΑΣΕΠ κατά τα έτη 2007 και 2008 έχει διαθέσει στο τομέα της Υγείας μέσω προκηρύξεων, που τις διαδικασίες τους τις διεξήγαγε το ίδιο, 4.603 άτομα διαφόρων κλάδων νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ διατέθηκαν επιπλέον 1.412 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού που αφορούσαν στη πλήρωση θέσεων από προκηρύξεις μεμονωμένων νοσοκομείων μετά από ελεγκτικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Δηλαδή συνολικά έχουν διατεθεί 6.015 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού στο τομέα της Υγείας.
Με τη προκήρυξη 5Κ/2008, της οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την 18-8-2008, έχουν προκηρυχθεί άλλες 1.603 θέσεις και οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Άλλο αίτημα για τη πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα στο ΑΣΕΠ.
Πως είναι δυνατόν να κατηγορείται -εμμέσως αλλά σαφώς- το ΑΣΕΠ όταν έχει διαθέσει όλες τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού που του έχουν ζητηθεί;
Ακόμη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το παράδοξο : Χρειάζομαι 11.000 θέσεις προσωπικού – προκηρύσσω 6.000 και δείχνω ως υπεύθυνο για το έλλειμμα των 5.000 το ΑΣΕΠ.
Ως προς τις δήθεν καθυστερήσεις, ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι:
• Το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε μέσα στο 2007 διαδικασίες που αφορούσαν 102 προκηρύξεις μεμονωμένων Νοσοκομείων με 1.002 θέσεις. Αποτελεί αυτό καθυστέρηση;
• Με τη προκήρυξη 11Κ/2006 προκηρύχθηκαν 1.826 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Υπεβλήθησαν 14.684 αιτήσεις και τα αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν για τις 1.378 θέσεις εντός τριμήνου και για τις 448 θέσεις εντός πενταμήνου. Αλήθεια, μπορεί κάποιος να μας απαντήσει πόσος καιρός πέρασε για να αναλάβουν καθήκοντα οι διοριστέοι του συγκεκριμένου διαγωνισμού και που οφείλεται αυτό;

Όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των προκηρύξεων των νοσοκομείων γίνεται πάντα κατά προτεραιότητα στο ΑΣΕΠ.
Αρκετά λοιπόν με το μύθο των καθυστερήσεων.
Οι εργαζόμενοι στο ΑΣΕΠ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθούν θετικά στο ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Απαιτείται λοιπόν, μεγαλύτερη προσοχή και σοβαρότητα από πλευράς εκείνων που εκφράζουν κριτικές απόψεις για το θεσμό του ΑΣΕΠ Τα περί διακομματικών προσλήψεων φαντάζουν μόνο ως επιπόλαιες προσεγγίσεις.
Η προτεινόμενη διαδικασία προσλήψεων από το κάθε Νοσοκομείο ή Περιφέρεια αυτοτελώς έχει δοκιμασθεί στο παρελθόν και τελικά αποδείχθηκε χρονοβόρα και ανεπιτυχής.
Αποτελεί πάγια θέση μας ότι όλες οι προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα πρέπει να διενεργούνται από το ΑΣΕΠ.
Το ΑΣΕΠ, ως θεσμός, παραμένει πρωτοπόρος, ήδη 14 έτη μετά την ίδρυσή του, αφενός μεν, γιατί εμπεδώνει καθημερινά στους Πολίτες τα οφέλη ενός κράτους δικαίου, αφετέρου δε, γιατί η λειτουργία του αποτελεί παράδειγμα και παραίνεση για την ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας. Πολύ φοβούμαστε ότι ο περιορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του ΑΣΕΠ στο όνομα της “επιτάχυνσης των διαδικασιών προσλήψεων” θα αποβεί σε βάρος της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και εν τέλει, σε βάρος του ίδιου του θεσμού.
Αυτό που χρειάζεται σήμερα δεν είναι η αποδόμηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και του ίδιου του θεσμού αλλά η επιμονή:
α. Στις αποφάσεις για εγκρίσεις θέσεων
β. Στο σωστό προγραμματισμό προσλήψεων εκ μέρους των Νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας
γ. Στη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων
Ως εργαζόμενοι στο ΑΣΕΠ οφείλουμε, τόσο στους εαυτούς μας, όσο και στην Ελληνική κοινωνία, να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για ενέργειες που εκτιμούμε ότι πλήττουν το κύρος του ΑΣΕΠ και την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει στους Πολίτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ --Μακροζαχόπουλος Φώτης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ--Καββαδάς Γιώργος
ΣΧΟΛΙΟ
Να λοιπόν που το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
Το ΑΣΕΠ τη διετία 2007-2008 διέθεσε 6015 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού.Ας μας πεί λοιπόν το υπουργείο υγείας πόσα απο αυτά διορίσθησαν.Για πόσα δηλ. από αυτά διατέθηκαν οι ανάλογες πιστώσεις.
Εμείς δεν είχαμε αυταπάτες για τα παραμύθια του Υπουργού Υγείας.
Ολα τα υποτάσσει στην επικοινωνιακή γραμμή που έχει χαράξει , με κύριο κριτήριο το προσωπικό του image.Πάντα βέβαια στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής της οποίας είναι συνδιαμορφωτής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης η λεγόμενη συμφωνία του με την ΟΕΝΓΕ (Νοσοκομειακούς Γιατρούς).
Είναι πλέον γνωστό τοις πάσι ότι ο Αβραμόπουλος έστησε, παρέα με ένα τμήμα της ηγετικής ομάδας της ΟΕΝΓΕ και σύροντας ένα άλλο τμήμα της, ένα πολύ καλό επικοινωνιακό παιχνίδι υπογράφοντας μια σύμβαση για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι με τη συγκεκριμένη μορφή δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ.
Γιατί και τις αναγκαίες πιστώσεις δεν θα τις παραχωρήσουν
Και συνταγματικά και νομικά κωλύματα θα προκύψουν
Κια οι απαραίτητες προσλήψεις δεν θα γίνουν.
Για αυτό και φρόντισε να περάσει σε άλλο νομοσχέδιο την δυνατότητα για επί εξάμηνο άμισθη απόκτηση ειδικότητας για ειδικευόμενους γιατρούς ως υπεράριθμους.
Για αυτό και αυτό το θέμα το έκανε "γαργάρα" η ΟΕΝΓΕ.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2008

Καλήν εσπέρα άρχοντες.

Από το διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
Καλήν εσπέρα άρχοντες
Αγαπητοί γιατροί ...Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένη η Κλαδική Συμφωνία....Με αγάπη και ειλικρινείς ευχές .....Δημήτρης.
Πρίν μερικές μέρες απευθύναμε μερικά ερωτήματα...Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, κανείς δεν απάντησε. Και πέρα απο αυτό, εξαφανίστηκαν τα πρωτοπαλλήκαρα του "αγώνα" και των υπογραφών. Όλοι αυτοί που διαπραγματεύτηκαν, όλοι αυτοί που πήραν την εντολή από την συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών και εξουσιοδοτήθηκαν να μεταφράσουν σε πράξη τα αποτελέσματα της κινητοποίησης των γιατρών, ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ.
Ούτε ενημερωτικά email, ούτε αφίσσες, ούτε μιά διαμαρτυρία για τον νέο εμπαιγμό, ούτε μια συγγνώμη για την εξαπάτηση. Κρύφτηκαν στο "άσυλο¨της απόσυρσης σαν και έκαναν το καθήκον τους και μπορούν τώρα να απολαύσουν τη σύνταξη του μαχητή.
Που είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες - τελεσίγραφο για την υπογραφή και θεσμοθέτηση της Κλαδικής Συμφωνίας;
Που είναι η εφαρμογή από πρώτης Ιανουαρίου;
Ποιά είναι η ενημέρωση από την ΟΕΝΓΕ;
Ποιά είναι η γραμμή της ΟΕΝΓΕ;
Αφήνουν πάλι τις Ενώσεις να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Αφήνουν πάλι τους γιατρούς να κάνουν αγώνα για να έρθουν πάλι να καπηλευθούν αγωνίες και και επιτυχίες.Ντρέπεται άραγε κανείς; Ποιός θα τολμήσει από τους καρεκλοκένταυρους που συσκέπτονται στο οβάλ τραπέζι της Μάρνης να προτείνει μέτρα και αγώνες; Ποιός θα μας φωνάξει πάλι να ακούσουμε τις αναλύσεις και τα λόγια τους τα "επαναστατικά" και τα "σωστά";
Ξέραμε ποιόν είχαμε απέναντί μας. Είχαμε δείγματα και πρόσφατα και παλιά. Και πετύχαμε να τον έχουμε απέναντί μας ανίκανο και ανίσχυρο. Και τον αναστήσαμε...έστω και προσωρινά..υπογράφοντας παράλληλα την δική μας παγίδευση και αυτοεξαπάτηση.
Και εμείς συμφωνήσαμε για την υπογραφή της Κλαδικής Συμφωνίας. Και εμείς εξουσιοδοτήσαμε την Διαπραγματευτική Ομάδα να υπογράψει και να δεσμεύσει τον άρχοντα.Πιστεύαμε ότι είχαμε απέναντί μας, έντιμους και ειλικρινείς αγωνιστές. Πιστεύαμε ότι εξουσιοδοτήσαμε για να έχουμε το αποτέλεσμα. Δυστυχώς κάναμε λάθος.Πρέπει να βγάλουμε και άλλη αφίσσα... Όχι με ένα παγώνι αλλά με περισσότερα. Πρέπει να βγάλουμε και άλλες ανακοινώσεις....Αυτή τη φορά με θέμα "Η εγχείρηση πέτυχε αλλά ο ασθενής απεβίωσε"...
Θα θέλαμε να δούμε και να ακούσουμε ποιός θα έχει το θάρρος ή το θράσσος, να μας καλέσει για Γενικό Συμβούλιο, για να μας καλέσει σε νέες κινητοποιήσεις.Καλήν εσπέρα άρχοντες...... Ευχαριστούμε

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

Προγράμματα εφημεριών μέχρι το πρώτο15νθήμερο του Ιανουαρίου 2009 καταθέτουν μια σειρά Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών.

Είχαμε και από το παρόν ιστολόγιο με μια σειρά δημοσιευμάτων "καυτηριάσει" και είχαμε εκφράσει την έντονη αντίθεσή μας, πέρα από το περιεχόμενο της προτεινόμενης Συλλογικής Σύμβασης των Γιατρών, στην απόφαση της συνδικαλιστικής ηγεσίας της πλειοψηφίας της ΟΕΝΓΕ για το  "κλείσιμο" των κινητοποιήσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών πριν δυο περίπου μήνες.
Είχαμε επίσης στις 30 Νοέμβρη, με ένα δημοσίευμα, προειδοποιήσει για τα μελλούμενα .
Και τώρα ερχόμαστε δυστυχώς να επαληθευτούμε.

Λοιπόν όπως φαίνεται:
Η σύμβαση έχει υπογραφεί μόνο από τον Αβραμόπουλο και τον Τσούκαλο.
Επίσης, κατά δήλωση του Αβραμόπουλου, έχει περάσει από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία δεν ανήκει στη Βουλή αλλά στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αυτό σημαίνει ότι δεν τη συνοδεύει ακόμα η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δεν υπάρχει συνυπογραφή και έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης δηλαδή των συναρμόδιων Υπουργών.
Άρα δεν μπορεί να πάει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.Παρεμπιπτόντως πρέπει να περάσει πρώτα από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά μπορεί να κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.
Αν ο Αβραμόπουλος φύγει από το Υπουργείο Υγείας (μέσω ανασχηματισμού) και δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή (που από ότι φαίνεται αυτό θα συμβεί), τότε χρειάζεται πλέον την έγκριση του νέου Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα κάνει και κάποιο χρόνο να παραλάβει και να "εξοικειωθεί" με τα νέα του καθήκοντα και βέβαια ξεκινά ξανά όλη τη διαδικασία από την αρχή.

Μπροστά σε αυτό το πιθανό σενάριο, ήδη κάποιες ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών (όπως Αχαϊας, Ηρακλείου, Λασιθίου, 5μελής Επιτροπή του Νοσοκομείου Νίκαιας του Πειραιά πήραν αποφάσεις για κατάθεση εφημεριών μόνο για το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου του 2009, με απειλή εφαρμογής του 48ωρου/56ωρου στην πράξη, καλώντας μάλιστα τους Νοσοκομειακούς Γιατρούς σε αγωνιστική επαγρύπνηση.

Εμείς θα θέλαμε πέρα από αυτά να σημειώσουμε τον παρακάτω προβληματισμό μας.
1.Καλά πέφτουμε από τα σύννεφα για την τακτική της κυβέρνησης και του υπουργείου;
2.Δεν γνωρίζαμε τι αξιοπιστία είχαν εδώ και χρόνια οι δεσμεύσεις Αβραμόπουλου και τρέξαμε χαρά γεμάτοι να κλείσουμε τις όποιες κινητοποιήσεις; Μάλιστα μέλη της "ηγετικής ομάδας της ΟΕΝΓΕ" κράδαιναν και το φόβο του εισαγγελέα αν εφάρμοζαν οι γιατροί το 48ωρο στη πράξη "και κλείσουν τα νοσοκομεία και πεθάνει κάποιος ασθενής", για να σταματήσουν από τα πάνω την κινητοποίηση.
Πώς τώρα θα πάμε στα νοσοκομεία και θα απειλούμε "θεούς και δαίμονες" με εφαρμογή 48ωρου στην πράξη, αν η κυβέρνηση δεν περάσει από τη Βουλή τη σύμβαση;
3.Τι αξιοπιστία έχει πλέον ένα "όπλο" που τότε που μπορούσες να το αξιοποιήσεις , το "έκαψες";
4.Πόσο θα σε "φοβηθεί" μια κυβέρνηση πλέον, όταν ξέρει ότι την κατάλληλη στιγμή θα κάνεις πάλι... πίσω;


Κατά την άποψή μας βεβαίως και πρέπει να υπάρξει δράση .
Δράση συλλογική ,δηλαδή μέσα και αποκλειστικά από τις Γενικές Συνελεύσεις στα Νοσοκομεία και μέσα από τις Ενώσεις.
Να ανοίξει και μια συζήτηση για αυτά που έπρεπε να συζητηθούν και δεν συζητήθηκαν πριν.
Να ανοίξει μια συζήτηση και με τους αλλους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία και ΚΥ.
Ακόμα και μια συζήτηση με τους ιδιους τους ασθενείς , με όλη τη κοινωνία.
Να φτιαχτεί ένα "μέτωπο" που θα μπορέσει να πιέσει την κυβέρνηση, το Υπουργείο και τις Διοικήσεις τόσο για την ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση, όσο και για πιο ανθρώπινα ωράρια, για προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού ,νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
Μόνο μια τέτοια αντιμετώπιση έχει, κατά την άποψή μας, πιθανότητες επιτυχίας.
Αν πάλι το ιατρικό σώμα καταλήξει σε αναθέσεις σε "ειδικούς και επαϊοντες "και σε λογικές "διαδρόμων", τότε μάλλον θα αντιμετωπίσει ...δύσκολες ώρες.
Η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται ως φάρσα.
Η ψήφιση σχετικών διατάξεων για την άμισθη(!) , (έστω και αρχικά επί εξάμηνο), απόκτηση ειδικότητας των ειδικευόμενων γιατρών δείχνει ότι το Υπουργείο και η Κυβέρνηση και γνωρίζουν και ξέρουν καλά τι θέλουν να κάνουν.
Εμείς;

Νόμος για την άμισθη επί εξάμηνο ειδικότητα των γιατρών.Η κερκόπορτα άνοιξε!

Ήταν γνωστό σε ευρύτερους κύκλους του ΕΣΥ, ότι στόχος των κυβερνήσεων ήταν, στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας, η προώθηση του θεσμού της μαθητείας δηλαδή η άμισθη εργασία στο ΕΣΥ με αντάλλαγμα την ίδια την εκπαίδευση των γιατρών.

Κύκλοι του υπουργείου και εκπρόσωποι της φιλοκυβερνητικής συνδικαλιστικής ηγεσίας πρότειναν από καιρό τη λύση της άμισθης ειδικότητας προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της αναμονής των νέων γιατρών για ειδικότητα. Έτσι το υπουργείο θα έβρισκε και τον τρόπο να καλύψει τις "τρύπες" του ΕΣΥ χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά να κάνει προσλήψεις.

Και ω του θαύματος !

Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την «προστασία ανηλίκων από το καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
Τι λέγει λοιπόν η σχετική αναφορά σε αυτό το νόμο;

Άρθρο 22 παράγραφος 4.
Ιατροί που οφείλουν μέχρι έξι (6) μήνες χρόνο ειδικεύσεως, δύνανται, προς ολοκλήρωση του οφειλομένου χρόνου, με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, να τοποθετηθούν ως άμισθοι υπεράριθμοι σε κατάλληλη για τον οφειλόμενο χρόνο κλινική ή εργαστήριο. Ο οφειλόμενος χρόνος δύναται να αφορά είτε το εισαγωγικό είτε το κύριο μέρος της ειδικότητας. Ο αριθμός αυτών των άμισθων υπεράριθμων ειδικευομένων ανά κλινική ή εργαστήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2).Και αν έχετε αμφιβολίες για αυτά που γράφουμε διαβάστε εδώ ένα άρθρο της "Ελευθεροτυπίας" στις 29-10-2006

Αυτοί θα είναι οι σύγχρονοι είλωτες του ΕΣΥ.Αυτές θα είναι και οι χιλιάδες των προσλήψεων που έταζε ο Υπουργός Υγείας στην ΟΕΝΓΕ .

Εντύπωση μας προκαλεί η πλήρης βουβαμάρα της ΟΕΝΓΕ .

Λέτε να μην το πήρε είδηση;


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου κι ώρα 7:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αποκλεισμός των διοδίων του Ακτίου από το εργατικό κέντρο Λευκάδας- Βόνιτσας και την επιτροπή αγώνα εργαζόμενων και κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στην κατάργηση των εκπτωτικών καρτών, απαιτώντας άμεσα την επανέκδοσή τους.

Η ενέργειά μας αυτή είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται μέσα στην εβδομάδα. Την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη είχαμε επαναλάβει την ίδια κινητοποίηση με απόφαση της επιτροπής αγώνα.

Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ -μέσω της Διοίκησης του ΤΕΟ- να καταργήσει εν μία νυκτί τις κάρτες με 50% έκπτωση, αναγκάζοντας μας, να υποστούμε μια απαράδεκτη αύξηση στα διόδια και μάλιστα με έναν τρόπο που υποτιμά την ίδια μας τη νοημοσύνη: Αρχικά επικαλέστηκαν ότι είχε βλάβη το μηχάνημα της έκδοσης καρτών, προκειμένου να μην αντιδράσουμε και να υποχρεωθούμε να αποδεχθούμε την εξωφρενική αύξηση ως δεδομένο κακό. Κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε να γίνει με τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, όταν μετά από παρέμβαση των νομαρχών Πρέβεζας, Λευκάδας, Αιτ/νιας, ενημερώθηκαν ότι «το πρόβλημα των καρτών τακτοποιήθηκε», κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αυτό που τελικά έγινε είναι να εφαρμοστεί η απόφαση του Υπουργείου!

ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ.

Η εκβιαστική αύξηση από 60 σε 80 ευρώ που ουσιαστικά είναι πολύ παραπάνω από 20 ευρώ γιατί η κάρτα των 60 ευρώ είχε διάρκεια 3 μήνες ενώ των 80 έχει διάρκεια 1 μήνα, καταδεικνύει την ληστρική λογική που διέπει το καθεστώς εκμετάλλευσης των δημοσίων έργων.

Καθώς οι κοινωνικές ανάγκες μετατρέπονται σε εμπόρευμα, μαζί με αυτές έχουν μετατρέψει και τους δρόμους και τα δημόσια έργα σε αυτούς σε τσιφλίκι κερδοσκοπίας του κεφαλαίου αλλά στην περίπτωση μας και του ίδιου του κράτους.

Είναι πραγματικά πρόκληση τη στιγμή που ως εργαζόμενοι πληρώνουμε ήδη ακριβά (μια κρίση που ούτε καν δημιουργήσαμε) να καταληστευόμαστε με τέτοιο τρόπο και η κυβέρνηση να αγνοεί επιδεικτικά το δικαίωμα μας να χρησιμοποιούμε τους δρόμους ελεύθερα χωρίς σύνορα και φραγμούς μέσα στην ίδια μας τη χώρα.

Ως επιτροπή αγώνα εργαζομένων και κατοίκων δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τον εκβιασμό του Υπουργείου.

Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε την απαράδεκτη απόφαση της Διοίκησης του ΤΕΟ να επιβάλλει πρόστιμο (το αντίτιμο των 23 διερχόμενων αυτοκινήτων) σε υπάλληλο των διοδίων επειδή κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της Τετάρτης επιτρέψαμε σε συναδέλφους με αυτοκίνητα να περάσουν δωρεάν από τα διόδια. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε τη συναδέλφισσα να υποστεί αυτή την τρομοκρατική συμπεριφορά από την πλευρά του εργοδότη της και ζητάμε από τα Εργατικά Κέντρα της περιοχής Πρέβεζας, Λευκάδας την άμεση παρέμβαση τους προκειμένου και καταγγείλουν την συγκεκριμένη απαράδεκτη απόφαση και να βάλουν τέρμα στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΚΙ ΔΙΟΔΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΤΙΟ

Οι απαράδεκτες αυξήσεις στα διόδια του Ακτίου δεν θα περάσουν!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008

Τρόπος χορήγησης φαρμάκων στους νοσηλευόμενους στα Κρατικά νοσοκομεία


Μ ε αφορμή τη ως άνω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για το τρόπο χορήγησης φαρμάκων στους νοσηλευόμενους στα Κρατικά Νοσοκομεία , η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων( ΠΕΦΝΙ) απέστειλε την παρακάτω αναφορά

Κύριε Υπουργέ ,

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3 (α)/ 148491, 14-11-08 εγκύκλιο της Δ/νσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου σας με θέμα «Τρόπος χορήγησης φαρμάκων στους νοσηλευόμενους στα Κρατικά νοσοκομεία», θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. Το άρθρο 13, παρ. 3 του 96/73 που επικαλείται η εγκύκλιος, αναφέρεται στη Λιανική πώληση φαρμάκων από Ιδιωτικά φαρμακεία και όχι από φαρμακεία νοσοκομείων.
  2. Το άρθρο 3 του Ν. 3418/2005 αφορά σε διατάξεις του νόμου περί «Ιατρικής δεοντολογίας» και στο συγκεκριμένο άρθρο περιγράφεται η πλήρης ελευθερία του γιατρού να επιλέξει την ενδεδειγμένη «μέθοδο θεραπείας». Σε καμία περίπτωση η μέθοδος θεραπείας δεν έχει να κάνει με εμπορικά σήματα φαρμάκων αλλά με δραστικές ουσίες.
  3. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Π. Δ/τος 121/2008 αναφέρεται σε υποχρεώσεις φαρμακοποιών με ιδιωτικό φαρμακείο που συμβάλλονται ατομικά ή συλλογικά με Ασφαλιστικά Ταμεία.
  4. Στο Π.Δ. 108 /1993 δεν γίνεται καμία αναφορά σε ιδιοσκευάσματα και εμπορικά σήματα, αλλά σε παντελή έλλειψη κάποιου φαρμάκου και τη δυνατότητα αλλαγής με άλλο παρόμοιας δράσης. Αντίθετα με το άρθρο 4 ( παρ.1, περ.ι) στις αρμοδιότητες του Νοσοκομειακού Φαρμακείου είναι και… «η συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής».

  1. Στο κείμενο της εγκυκλίου στην παρ. (α) ο συντάξας την εγκύκλιο επισημαίνει την υποχρέωση συνταγογράφησης μόνο με την εμπορική ονομασία των φαρμάκων και επικαλείται την απόφαση ΔΥΓ3 (α) 83657/06 ΦΕΚ 59/Β/06 περί εναρμόνισης της νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή , όπου δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο για συνταγογράφηση πόσο μάλλον για υποχρεωτική συνταγογράφηση με εμπορικές ονομασίες. Αντίθετα υπάρχουν ρητές διατάξεις και αναφορές στα «γενόσημα» φάρμακα.

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι τα νοσοκομειακά φαρμακεία πρέπει να προμηθεύονται και να διαθέτουν στους ασθενείς κάθε ιδιοσκεύασμα (εμπορικό σήμα) που κυκλοφορεί στην αγορά εφ όσον συνταγογραφηθεί. Ευλόγως δημιουργείται το ερώτημα εάν τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα πρέπει να προμηθεύονται και να αποθηκεύουν το οποιοδήποτε ιδιοσκεύασμα κυκλοφορεί χάριν της ελευθερίας (ή ασυδοσίας ή κατευθυνόμενης συνταγογραφίας) την οποία έχει ο θεράπων ιατρός. Και βεβαίως θα πρέπει να απαντηθεί αρμοδίως τι ρόλο έχουν οι επιτροπές φαρμάκων στα νοσοκομεία, τι νόημα έχει το νοσοκομειακό συνταγολόγιο και εν πάση περιπτώσει εάν η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και το κόστος θεραπείας θα λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή του φαρμάκου.

Διότι είναι γνωστό ότι η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μόνο την περασμένη χρονιά αυξήθηκε κατά 50% και ξεπέρασε το 1,5 δις €, χωρίς βέβαια η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου να έχει επιληφθεί ούτε κατ΄ελάχιστον του θέματος αυτού παρά τα συνεχή υπομνήματα τα οποία έχουμε καταθέσει.

Επίσης θα πρέπει να μας δοθούν αρμοδίως απαντήσεις για το τι ακριβώς θα κάνουν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί όταν προτείνονται εκπτώσεις από τους προμηθευτές, κάτω από την νοσοκομειακή τιμή για το ίδιο φάρμακο, σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση Α3/3525 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 «ΦΑΡΜΑΚΑ» ΑΔ 14/89 – ΦΕΚ 1869 Β 12/12/2005. Μήπως πρέπει να προτιμούμε την αγορά των πιο ακριβών φαρμάκων;

Και αναρωτιόμαστε αν ήταν η δέουσα χρονική στιγμή τώρα που τα νοσοκομεία έχουν ένα διαπιστωμένο υπέρογκο χρέος προς τους προμηθευτές και αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν, να το αυξήσουμε ακόμη περισσότερο με την ανεξήγητη, για εμάς, εγκύκλιο της Δ/νσης Φαρμάκων και Φαρμακείων. Διότι η εγκύκλιος αυτή θα γίνει η σημαία της κατευθυνόμενης συνταγογραφίας και της ασυδοσίας με τις επίσημες ευλογίες(;) του Υπουργείου Υγείας.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος η οποία ενθαρρύνει την υπερσυνταγογράφηση και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης (κατά τους υπολογισμούς μας πάνω από 1,8 δις € το 2008), θα πρέπει να αντικατασταθεί με μία αντίστοιχη η οποία, αντί να επιπλήττει τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, να απευθύνεται σ’ αυτούς που είναι πραγματικά υπεύθυνοι για το μέγεθος της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία, δίδοντας σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες συνταγογράφησης, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες υγειονομικά χώρες.

Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί δεν επιθυμούν «να υφαρπάξουν» κανένα ρόλο από κανένα επαγγελματία υγείας στο χώρο των νοσοκομείων, ούτε να θέσουν σε «κίνδυνο τη ζωή των ασθενών με την εμπορική ονομασία του φαρμάκου», αλλά επειδή γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια σε ότι αφορά τη νοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη, έχουν και λόγο και απόψεις και προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί πάμπολλες φορές προς τους αρμοδίους και δεν έχουν τύχει καμιάς προσοχής μέχρι σήμερα.

Με τιμή

Για το Δ. Σ. ΠΕΦΝΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MScΟΤΑΝ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Εργαζόμενες, Εργαζόμενοι, Νέοι και Νέες,

Διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον τοπικό τύπο της πόλης αλλά και στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για τις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας και έχουμε να κάνουμε τα εξής σχόλια για τη συκοφαντική επίθεση εναντίον μας:

1) Στην αρχή διαβάσαμε ότι «μαζί με την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ υπονομεύσαμε τον ταξικό προσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος».

ΕΛΕΟΣ!!! Η πόλη μας είναι μικρή και όλοι γνωρίζουν τη συνεπή μας αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του δικομματισμού.

2) Μετά διαβάσαμε ότι η «Αγωνιστική παρέμβαση που στηρίχθηκε και από το ΝΑΡ, συνεργάστηκε με τον ΣΥΝ». Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πιστή στη λογική της ταξικής ενότητας των εργαζομένων συνεργάστηκε με εργαζόμενο, μέλος της ΑΚΟΑ και είμαστε περήφανοι γι΄ αυτό. Όταν εσείς σύντροφοι του ΠΑΜΕ είχατε στο ψηφοδέλτιο που στηρίξατε στο Δήμο της Πρέβεζας στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ  συνεργαστήκατε με το ΣΥΝ;

3) Κατά τη συγκρότηση του προεδρείου εμείς προτείναμε αριστερό προγραμματικό προεδρείο, χωρίς τις δυνάμεις του δικομματισμού, ενώ εσείς προτείνατε για πρόεδρο το συνάδελφο της ΠΑΣΚΕ εφόσον θα σας έδινε η ΠΑΣΚΕ τη θέση του γραμματέα: Ενωμένοι και αντιπροσωπευτικοί στο μοίρασμα των «οφιτσίων», διασπασμένοι στους αγώνες με τους εργαζόμενους που διαφωνούν μαζί σας. ΣΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΜΑΖΙ στις ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΧΩΡΙΑ. ΦΟΒΕΡΗ ΛΟΓΙΚΗ! Το ίδιο κάνατε στο σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, όπου συγκροτήσατε κοινό προεδρείο με τη ΠΑΣΚΕ ενώ μπορούσατε να κάνετε μαζί μας.

4) Η προσπάθειά σας να μας μπλέξετε σε σενάρια «νέων συμμαχιών» και μαγειρεμάτων με ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ δείχνει πολιτική αδυναμία-μυωπία να εξηγήσετε την πτώση σας από 27 ψήφους στις προηγούμενες εκλογές σε 18 σε αυτές που έγιναν τώρα.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, του ΠΑΜΕ,

Πιστεύουμε ότι η αντίληψη «κάθε άλλος αριστερός είναι εχθρός», έχει κοντά ποδάρια. Η πολιτική- ιδεολογική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται, αλλά με αρχές.

Εμείς έχουμε ανοιχτό πολιτικό-ιδεολογικό μέτωπο με την συνδιαχείρηση-συγκυβέρνηση του ΣΥΝ με το ΠΑΣΟΚ στο συνδικαλιστικό κίνημα. ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Η κοινή μας δράση συνάδελφοι του ΠΑΜΕ ενάντια στην ανέγερση νοσοκομείου με ΣΔΙΤ ή η παρεμπόδιση διαγραφής των συνταξιούχων από το Εργατικό Κέντρο έπρεπε να σας οδηγήσει σε άλλα συμπεράσματα.

Εμείς ως ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, για μια νέα αγωνιστική ενότητα ενάντια στην πολιτική της ΝΔ, της Ε.Ε., του κεφαλαίου και την συναίνεση του ΠΑΣΟΚ.

 

Η τακτική «ρίξε λάσπη όλο και κάτι θα μείνει» δε θα σας περάσει.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι χαζοί.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους των προγραμμάτων STAGE στα Νοσοκομεία;

Για τα προγράμματα stage έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν.Διαβάστε εδώ
Πρόκειται για προγράμματα που στο όνομα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας υποβάλλουν νέους ανθρώπους σε εργασιακή υπερεκμετάλλευση ,χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα και με μισθούς πείνας (400-500 ευρώ) ,καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτά, στην ουσία και τουλάχιστον στα νοσοκομεία, παρέχουν πλήρη εργασία και καλύπτουν πάγιες ανάγκες τους λόγω των τεράστιων ελλέιψεων σε προσωπικό.
Ταυτόχρονα κρατούν τους νέους ανθρώπους σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας, καθώς πάρα πολλοί νέοι που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα αυτά έχουν περάσει πρώτα από...βουλευτικά γραφεία.
Ήδη μια σχετικά πολυάριθμη ομάδα που σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, ετοιμάζεται να αποχωρήσει καθώς η σύμβαση τους τελειώνει και βεβαίως η αγωνία τους βρίσκεται στο ζενίθ.
Ταυτόχρονα πριν δυο μέρες με παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γ. Βέης (διαβάστε εδώ) χαρακτήρισε "μεγάλη αδικία" την προσαύξηση 50% της βαθμολογίας εμπειρίας που αποκτήθηκε με συμβάσεις έργου ή συμμετοχή σε Stage για τους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα. Όπως τόνισε, το ΑΣΕΠ θεωρεί ότι αυτή πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Επιπλέον θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση της εμπειρίας ως τυπικού προσόντος διορισμού, ιδιαίτερα σε θέσεις που δεν τη δικαιολογούν, καθώς παραβιάζεται η αρχή της ισότητας έναντι των υποψηφίων εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου ή να μετέχουν σε Stage όπου η επιλογή γίνεται εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.

Η αλήθεια όμως είναι ότι τουλάχιστον στα Νοσοκομεία οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες , καλύπτουν με την εργασία τους μεγάλα κενά στελέχωσης στη λειτουργία τους και πρέπει να βρεθεί μια λύση.
Η λύση είναι η άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσων των Νοσοκομείων και η κάλυψη όλων των υπαρκτών αναγκών σε προσωπικό, η κατάργηση όλων των μορφών "ελαστικής" εργασίας και στα πλαίσια αυτά η αξιοποίηση και αυτών των εργαζομένων που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008

Πού είναι η "Κλαδική" οεοοοο!

Ασχετα με τη διαφωνία μας με ζητήματα του περιεχομένου της κλαδικής σύμβασης των Νοσοκομειακών Γιατρών καθώς και της τακτικής που ακολουθήθηκε από τα συνδικαλιστικά όργανά τους, θετουμε ορισμένα ερωτήματα που πλέον είναι και ερωτήματα χιλάδων εργαζομένων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Τελικά αυτή η Κλαδική Σύμβαση Υπουργείου Υγείας - Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) έχει τις υπογραφές, πέραν του Υπουργού Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργείων, δηλαδή Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εσωτερικών ;
Διότι τότε μόνο αποτελεί κυβερνητική δέσμευση.Τότε μόνο έχει υπόσταση.Διαφορετικά δεν υφίσταται.

Είναι αλήθεια ότι αν αλλάξει ο Υπουργός (μέσω ανασχηματισμού) , τότε η σύμβαση δεν μπορεί να έλθει στη Βουλή πρίν την επεξεργαστούν και υπογράψουν εκ νέου ο νέος Υπουργός Υγείας και οι νέοι συναρμόδιοι υπουργοί;

Τέλος έχει την βεβαιωμένη συνταγματική νομιμότητα; Το λέμε αυτό γιατί η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που επικαλείται ο νυν Υπουργός Υγείας δεν είναι "όργανο της Βουλής" αλλά "κυβερνητικό όργανο", με την έννοια ότι επεξεργάζεται διατάξεις, αποφαίνεται με νομοθετικό τρόπο για κείμενα   που πιθανά θα οδηγηθούν στη Βουλή και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Είναι αλήθεια η φήμη που διαρρέεται από πολύ έγκυρες πηγές ότι αυτή η υπογραφείσα σύμβαση δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ, τουλάχιστον με τη συγκεκριμένη μορφή;

Θα περιμένουμε τις απαντήσεις από την κυβέρνηση όσο και από την ηγεσία της ΟΕΝΓΕ.

Διότι αν , λέμε αν , είναι αλήθεια όλα αυτά , τότε επωλήθησαν "φύκια για μεταξωτές κορδέλλες".

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Αποχαιρετιστήρια (;) συνέντευξη Αβραμόπουλου.

Η "κλαδική σύμβαση" των γιατρών πάει ...από χρόνου!
Ο Αβραμόπουλος μάλλον την "κάνει" από το Υπουργείο Υγείας.
Η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ ...ανεβλήθη.
Πολλές ...πάρα πολλές...χιλιάδες... προσλήψεις Νοσηλευτών σε δυο τρεις μήνες!
Και... άλλα πολλά, διαβάστε τα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας
Η συνέντευξη εδώ.

Συνέντευξη τύπου της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

16.12.2008

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  3. ΑΠΕΡΓΙΑ 18.12.2008

Βρισκόμαστε στον πέμπτο χρόνο διακυβέρνησης από την παρούσα κυβέρνηση και στον τρίτο χρόνο θητείας του κου Αβραμόπουλου στο ΥΥΚΑ.

Οι Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας αντί να βελτιώνονται, διαρκώς απαξιώνονται, υποβαθμίζονται και οδηγούν το ΕΣΥ σε κατάρρευση και διάλυση. Καμιά από τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις διακηρύξεις της κυβέρνησης που αφορούσαν την ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και την αναβάθμιση του δεν υλοποιήθηκε.

Η χρηματοδότηση του ΕΣΥ συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο και από 3% του ΑΕΠ το έτος 2004 έχει πέσει στο 2,4 % ΑΕΠ το 2008 και 2009. Να θυμίσουμε την δέσμευση για αύξηση του κατά 1% του ΑΕΠ δηλαδή στο 4%.

Η σχέση Δημόσιων Ιδιωτικών δαπανών έχει ανατραπεί σε βάρος των Δημοσίων. Από 52% Δημόσιες και 48% Ιδιωτικές το 2004 σε 55% Ιδιωτικές και 45% Δημόσιες. Ο Δημόσιος τομέας μετατρέπεται σε ουραγό του ιδιωτικού τομέα παρά τις δήθεν επιστημονικές δημοσιεύσεις προσφάτως περί του αντιθέτου.

Οι επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης είναι ορατές στις υποδομές, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στις προμήθειες, στις αμοιβές, στην στελέχωση.

Η εξοικονόμηση πόρων και η υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για κεντρικές προμήθειες αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές κινήσεις. Τα χρέη διογκώνονται, η γραφειοκρατία μεγαλώνει, τα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στην προμήθεια του αναγκαίου υγειονομικού υλικού. Οι προμηθευτές εκβιάζουν το σύστημα για να εξοφληθούν τα υπερτιμολογημένα προϊόντα που μας έχουν προσφέρει. Οι εικόνες που παρακολουθήσαμε προσβάλλουν το ΕΣΥ αλλά και το επίπεδο της ευνομούμενης πολιτείας, παραπέμποντας ευθέως σε «γύφτικο παζάρι».

Η συρρίκνωση του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων κατά 40% στερεί το ΕΣΥ από έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Οι ελάχιστες νέες υποδομές προγραμματίζονται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ με κύρια χαρακτηριστικά το υψηλό κόστος, τη χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, τη συμμετοχή του πολίτη στο κόστος περίθαλψης, τον κρυφό δανεισμό του Δημοσίου.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός δεν αναβαθμίζεται, ο σύγχρονος παραμένει αναξιοποίητος, ο Δημόσιος Τομέας και σε αυτό το πεδίο έχει μετατραπεί σε ουραγό του Ιδιωτικού τομέα.

Το Διοικητικό μοντέλο δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των καιρών. Είχαμε οπισθοδρόμηση σε παραδοσιακές μορφές Διοίκησης, περασμένων δεκαετιών και ξεπερασμένων λογικών. Η κακοδιοίκηση, η κακοδιαχείριση, παρά τις περί νοικοκυρέματος εξαγγελίες, οργιάζουν. Απευθείας αναθέσεις έργων, κατατμήσεις έργων, προμήθειες εξωσυμβατικών, εκτίναξη κόστους ιδιωτικών συνεργείων. Η αποτυχία στην εισαγωγή της πληροφορικής, του διπλογραφικού συστήματος, σφαιρικών προϋπολογισμών κ.α. εξυπηρετούν την συνειδητή προσπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσης του συστήματος.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μπήκε στο χρονοντούλαπο καθώς και οι δεσμεύσεις για οικογενειακό γιατρό και Κέντρα Υγείας αστικού τύπου. Ο πολίτης ταλαιπωρείται και στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα. Το 70% των ιδιωτικών δαπανών οφείλονται κυρίως σε δαπάνες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας παγιώνει την διαρροή πόρων στον ιδιωτικό τομέα. Η προκλητή ζήτηση, η κατευθυνόμενη συνταγογραφία , έχει οδηγήσει σε καταλήστευση των πόρων του κλάδου υγείας των ταμείων, τα οποία κινδυνεύουν με κατάρρευση ( ΟΠΑΔ ).

Οι πλούσιες υποδομές που παραλήφθηκαν από την επέκτασή τους κατά 80% την Δεκαετία 1994 – 2003 δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος του πολίτη. Νέα Νοσοκομεία, πτέρυγες, ΤΕΠ, ΜΕΘ, χειρουργικά τραπέζια υπολειτουργούν. Σε πολλά Νοσοκομεία αντί για ανάπτυξη έχουμε συρρίκνωση λειτουργιών: (ΑΤΤΙΚΟ, ΝΙΚΑΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΙΟ, ΠΕΠΑΓΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και σε άλλα μικρότερα Νοσοκομεία). Πλήττονται οι πυλώνες του ΕΣΥ με σκοπό την κατάρρευσή του και την περαιτέρω ανεμπόδιστη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Υπουργός κος Αβραμόπουλος περιχαρής κόβει κορδέλες στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Άλλωστε στο Δημόσιο δεν υπάρχει τίποτα πλέον για εγκαίνια. « Των οικιών ημών εμπιμπραμένοις ημείς άδομεν».

Οι διαρκείς εξαγγελίες για προσωπικό έχουν εξοργίσει τους υγειονομικούς. Προσλαμβάνονται 700 άτομα κατ’ έτος και συνταξιοδοτούνται 1500 - 2500 αναλόγως των συνταξιοδοτικών εξελίξεων. Την τελευταία πενταετία έχουμε 5000 λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων.

Αντί για μόνιμες προσλήψεις έχουμε ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων για ρουσφετολογικές τακτοποιήσεις ημετέρων. STΑGE – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ – ΕΛΑΠΙ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, είναι οι νέες μορφές απασχόλησης που υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εντατικοποίηση της εργασίας είναι καθημερινή υπόθεση, με επιπτώσεις στους λειτουργούς της υγείας και τους πολίτες. Η εργατική νομοθεσία παραβιάζεται συστηματικά, καταπατώνται όλα τα εργασιακά δικαιώματα.

Η ΠΟΕΔΗΝ καταθέτει έως το τέλος του έτους ΕΞΩΔΙΚΟ στα συναρμόδια Υπουργεία, τις ΥΠΕ και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων για την εφαρμογή της Εθνικής και της κοινοτικής Νομοθεσίας.

α) Εφαρμογή πενθημέρου

β) 1 Νύχτα εβδομαδιαία

γ) 12ωρη Ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών.

Μετά την παρέλευση 3μήνου κανένα πρόγραμμα δεν θα κατατίθεται χωρίς να τηρούνται οι τρεις αυτές προϋποθέσεις, που είναι ταυτόχρονα και αναφαίρετα δικαιώματα Νομοθετικά κατοχυρωμένα.

Τα υπόλοιπα προβλήματα των λειτουργών του ΕΣΥ οικονομικά – θεσμικά – λειτουργικά παραμένουν άλυτα.

Η μισθολογική αναβάθμιση, η καταβολή έστω και σε δόσεις των 176 € ( 4 χ 44 € ), καθώς οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί είναι οι μόνοι στους οποίους δεν καταβάλλονται. Ο διπλασιασμός του ωρομισθίου σε δύο δόσεις για αμοιβές σε υπερωρίες – αργίες – νυχτερινά – εξαιρέσιμα, είναι αιτήματα τα οποία το Υπουργείο ούτε καν συζητά.

Οι δεσμεύσεις για ένταξη στα βαρεά και ανθυγιεινά επαγγέλματα ήταν άλλη μια ακάλυπτη επιταγή. Το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη για τους Υγειονομικούς είναι καταστροφικό. Στην υψηλή κατηγορία (Δ) εντάσσονται μόνο οι εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων.

Στην κατηγορία Γ εντάσσεται το Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά σε χειρουργεία – ΜΕΘ και ΤΕΠ (χωρίς συνταξιοδοτικό όφελος)

Στην Β κατηγορία εντάσσεται το υπόλοιπο Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό, εργαστηριακό προσωπικό, χωρίς οικονομικά – συνταξιοδοτικά οφέλη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο υπό ψήφιση Προϋπολογισμός δεν κομίζει κάτι νέο και ενθαρρυντικό για τις υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας. Ακολουθεί την πεπατημένη, με περαιτέρω περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και περιστολή των κονδυλίων. Οι εξαγγελίες του Υπουργού για 6000 νέες προσλήψεις με προκήρυξη άμεσα εντός του Ιανουαρίου, όπως το ζητήσαμε, δεν απεικονίζεται στον προϋπολογισμό με εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων. Τα 10 εκατ. ευρώ αρκούν για την πρόσληψη 300 γιατρών ή 600 νοσηλευτών Τ.Ε. ή Π.Ε. Άρα οι δεσμεύσεις για 2000 γιατρούς και 6000 μη ιατρικό προσωπικό είναι μια από τα ίδια. Αέρας κοπανιστός. Αυτή είναι η βασική αιτία που δεν προσλαμβάνεται προσωπικό και όχι το ΑΣΕΠ. Τα κονδύλια βαίνουν μειούμενα από το 2004.

2004 100 εκατ. ευρώ για προσλήψεις

2005 70 εκατ. ευρώ για προσλήψεις

2006 30 εκατ. ευρώ για προσλήψεις

2007-08-09 10 εκατ. ευρώ για προσλήψεις

Τα κονδύλια για τις πρόσθετες αμοιβές δεν περιλαμβάνουν ούτε καν την ωρίμανση καθώς από 155 εκατ. ευρώ το 2008 προϋπολογίζει 160 εκατ. για το 2009 αύξηση 3,2%. Υπάρχουν οφειλές από το 2008 τις οποίες οι διοικήσεις έχουν δεσμευτεί πως θα εξοφλήσουν την επόμενη χρονιά. Αυτό θα οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμών το έτος 2009 και σε εκρηκτική κατάσταση με επιπτώσεις στην κάλυψη των εφημεριών με νοσηλευτικό – εργαστηριακό προσωπικό.

Η κατάσταση στην πρόνοια είναι ακόμη χειρότερη. Η υπόχρηματοδότηση των υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας των υπαρχουσών δομών Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων ΚΕΑΤ, ΕΙΚ, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ κ.α.

Οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό έχουν καταστήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα όρια της μη ασφαλούς λειτουργίας. Την ίδια στιγμή σπαταλώνται κοινοτικοί πόροι για επικοινωνιακά προγράμματα διαφήμισης του ανύπαρκτου έργου του ΥΥΚΑ. Η εκχώρηση της πρόνοιας στους ιδιώτες και στις μη κυβερνητικές – μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είναι η μοναδική επιδίωξη της κυβέρνησης.

Η Ψυχική υγεία και οι πολιτικές αποασυλοποίησης, κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης έχουν ανατραπεί βίαια. Οι λίστες αναμονής του ΟΚΑΝΑ διευρύνονται ενώ οι θάνατοι από Ναρκωτικά έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.

Η υπομονή των λειτουργών της υγείας έχει εξαντληθεί. Οι πολίτες έχουν σε υψηλή προτεραιότητα τις υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας.

Οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά κινητοποιούμαστε για να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ και οι λειτουργοί του. Εκπέμπουμε SOS για την υπεράσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας – Πρόνοιας.

Καλούμε όλους τους πολίτες χρήστες των υπηρεσιών να υπερασπιστούμε μαζί την βιωσιμότητα και την ποιότητα του ΕΣΥ.

Η οικονομική κρίση ακόμη και στα μεσαία κοινωνικά στρώματα θα καταστήσει απαγορευτική την χρήση του πανάκριβου ιδιωτικού τομέα. Έτσι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναδιάταξης άμεσα του Δημόσιου Συστήματος για να ανταποκριθεί επαρκώς στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από πιο απαιτητικά κοινωνικά στρώματα.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/08

ΜΕ

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΚΑΙ

6ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ 9π.μ. – 3μ.μ. ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

- ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 6% ΤΟΥ ΑΕΠ

- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

- ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 176 € - ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ)

Στις 11π.μ. Πανελλαδική – Πανυγειονομική συγκέντρωση κάτω από το ΥΥΚΑ.

Η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει ενισχυτικά στάση εργασίας στις 11:30π.μ. την Πέμπτη 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ως το τέλος της βάρδιας και καλεί σε συγκέντρωση κάτω από το Υπουργείο Υγείας δίνοντας έμφαση στα προβλήματα υγείας – πρόνοιας εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στην ΠΟΕΔΗΝ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Παγώνει (ή ματαιώνεται) η διαδικασία του νέου Νοσοκομείου της Πρέβεζας;

Χωρίς να είμαστε απόλυτοι όμως οι μέχρι τώρα κινήσεις επιτελικών κυβερνητικών παραγόντων δείχνουν ότι η ιστορία της ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου Πρέβεζας μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) μπαίνει στο ψυγείο, αν όχι στην κατάψυξη!
Οι υπηρεσιακοί αυτοί παράγοντες με επικεφαλής τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προέτρεψαν τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να διεκδικήσει επιπλέον κονδύλια για προσθετικές κατασκευαστικές εργασίες στο ήδη υπάρχον κτιριακό συγκρότημα.
Είναι σαφές απο αυτά, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται πλέον σε μπαλώματα στο υπάρχον κτιριακό συγκρότημα για να μειώσει την κατακραυγή της Πρεβεζάνικης κοινωνίας, ενώ σύντομα τα τοπικά "παπαγαλάκια" θα αρχίσουν να διαδίδουν για τις ευθύνες των φορέων, που αντιτίθενται στη μέθοδο των ΣΔΙΤ, για τη μη ανέγερση νέου Νοσοκομείου.
Θεωρούμε ότι η επιλογή της μεθόδου των προσθέσεων και των μπαλωμάτων δεν έχει καμιά προοπτική στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας.Ελάχιστα θα βελτιώσει τις κτιριακές υποδομές στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Θα αποβεί αθροιστικά οικονομικά ασύμφορη.
Ο αγώνας των πολιτών , όλων των φορέων για την ανέγερση ενός νέου Νοσοκομείου μέσα από το Προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χωρίς τη μέθοδο των ΣΔΙΤ πρέπει τώρα να ενταθεί.

Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου:Ερωτήματα υπάρχουν.Υπάρχουν απαντήσεις;


Παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μια περίεργη σιωπή και έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά την πορεία της Κλαδικής Συμφωνίας. Ανακινούνται περίεργα διλλήμματα όσον αφορά και την παρουσία της Ένωσης Διευθυντών ΕΣΥ και διαφαίνεται μια προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών για την καθυστέρηση, προς την πλευρά αυτής της Ένωσης. Η Διαπραγματευτική Ομάδα, από την ημέρα της υπογραφής της "συμφωνίας" μάλλον έχει εξαφανιστεί. Ούτε ενημερωτικά δελτία, ούτε καταιγιστικά e-mails, ούτε αναρτήσεις.
Κρίνουμε σκόπιμο να υποβάλλουμε μερικά ερωτήματα, τα οποία και θα πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια και ειλικρίνεια:

Έχει κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο;
Έχει συνταχθεί η απαραίτητη εισηγητική έκθεση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους;
Έχουν υπογράψει επί της αρχής του νομοσχεδίου, οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας και Εσωτερικών;
Έχει τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα και καταληκτική ημερομηνία ψήφισης του νομοσχεδίου;
Τα απαραίτητα κονδύλια έχουν εξασφαλισθεί;
Τι σχέση έχει η Ένωση Διευθυντών ΕΣΥ με την σχετική κωλυσιεργία και γιατί από όλους τους σχετικούς επαΐοντες δίνεται η πιθανότητα πιθανής παρέμβασης της Ένωσης αυτής στην λήψη αποφάσεων;
Γιατί η Διαπαραγματευική Ομάδα και το Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ δεν έχουν πάρει σαφή θέση στη διαφαινόμενη αναβολή - αναστολή ψήφισης της Συμφωνίας;
Γιατί δεν ενημερώνονται υπεύθυνα και πλήρως οι Ενώσεις για την πορεία του Νομοσχεδίου και η μόνη πληροφόρηση γίνεται πλέον μέσω μεμονωμένων ανακοινώσεων μεταξύ μελών των ενώσεων, από εφημερίδες και κουτσομπολιά;
Ποιος επιτρέπει στην Ένωση Διευθυντών ΕΣΥ να κάνει παιχνίδι και ανακοινώσεις μέσω εφημερίδων και δεν υπάρχει μιά απάντηση άμεση και σαφής από την ΟΕΝΓΕ;
Για όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και εξηγήσεις. Το απαιτούν όλοι αυτοί που στήριξαν και ξεκίνησαν τον αγώνα και οι οποίοι, πιθανότατα, θα κληθούν να ξαναβγούν μπροστά, αν όλο το σκηνικό της "υπογραφής" της Συμφωνίας αποδειχθεί στημένο και ψεύτικο.

Τότε όμως θα αλλάξουν οι συσχετισμοί, θα αλλάξουν και οι πολιτικές. Και ο κάθε κατεργάρης θα καθήσει οριστικά στον πάγκο του και στην θέση που αρμόζει.

Απαντήστε κύριοι, έχετε και υποχρέωση και καθήκον....