Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Προωθούν οργανισμό ''σφαγείο'' για το Νοσοκομείο Πατησίων

Αναδημοσίευση από ygeionomikoi.gr

Μέσα στο κατακαλόκαιρο αποφάσισε αιφνιδιαστικά η Διοίκηση του ΓΟΝ Κηφισιάς να ''τελειώσει'' με τον οργανισμό του Νοσοκομείου Πατησιών και να προδιαγράψει το μέλλον του Νοσοκομείου.

Παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός του Πατησιών προέβλεπε 150 θέσεις, ενώ είχε ανεπτυγμένες 114 κλίνες ο μνημονιακός οργανισμός που συντάχθηκε την περίοδο υπουργίας Λοβέρδου προβλέπει ουσιαστικά 80 κλίνες.

Με το νέο οργανισμό ουσιαστικά αποδυναμώνονται κρίσιμα τμήματα και εργαστήρια οδηγώντας το Νοσοκομείο ουσιαστικά στην υπολειτουργία και εν τέλει στο βάλει ''τίτλους τέλους'' .

Βεβαίως η προσπάθεια αυτή είναι προφανές ότι δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΓΟΝ Κηφισιάς αλλά εντάσσεται στους σχεδιασμούς Λυκουρέντζου και του μαύρου μετώπου της συγκυβέρνησης να περάσει εν τάχει τις νέες ανατροπές στην υγεία.

Το θέμα του νέου οργανισμού του νοσοκομείου αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στο ΔΣ του ΓΟΝΚ αύριο και προφανώς αυτό συμβαίνει μετά τις ''οδηγίες'' που έδωσε ο υπουργός υγείας στην πρόσφατη σύσκεψη με τους Διοικητές του Νοσοκομείου.

Το Σωματείο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πατησίων που πληροφορήθηκε μόλις σήμερα αυτή την εξέλιξη αντιδρά στην προώθηση του μνημονιακού οργανισμού που ουσιαστικά διαλύει το Νοσοκομείο.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι αποφασισμένο να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και αύριο να πραγματοποιήσει παρέμβαση στη Διοίκηση του ΓΟΝΚ απαιτώντας να αποσυρθεί από θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση του ΔΣ

ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Δραματικές περικοπές για το λαό, δώρα για το κεφάλαιοΤου Λεωνίδα Βατικιώτη (ΠΡΙΝ 29/07/12)

Ως χρυσή ευκαιρία για να επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία μια τομή βάθους, που θα ξεπερνάει τις συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις αναγκαίες εξοικονομή­σεις, αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπό εξέλιξη εξέταση της οι­κονομίας από την τρόικα.

Δημοσίως μπορεί τα δάκρυα να περισσεύουν και η κυβέρνηση Σαμαρά να εμφανίζεται ότι πιέζεται και με το πιστόλι στον κρόταφο αναγκάζεται να επιβά­λει τα νέα μέτρα λιτότητας, αλ­λά η πραγματικότητα είναι τελεί­ως διαφορετική, όπως εύγλωττα μαρτυρά η απόφαση της κυβέρ­νησης να υπερβεί τις προτάσεις του ΚΕΠΕ, το οποίο από κυβερ­νήσεως Παπαδήμου ακόμη ετοί­μασε μια συνεκτική πρόταση πε­ρικοπών με το βλέμμα στη δόση του Αυγούστου.

Η κυβέρνηση Σαμαρά όμως θέλει κάτι παραπάνω, κατ’ εφαρ­μογή της ρήσης «κάνουμε την κρί­ση ευκαιρία» που τόσο συχνά επι­καλείται όλα αυτά χρόνια ο νέος υπουργός Οικονομίας.

Το οικονομικό έγκλημα που συντελέστηκε την Παρασκευή το απόγευμα με επίκεντρο την Αγρο­τική Τράπεζα είναι πέρα για πέ­ρα ενδεικτικό για το τι σημαίνει στην πράξη «λιγότερο κράτος».
Η διάσπαση της Αγροτικής Τράπεζας σε κερδοφόρα και ζη­μιογόνα, με την πρώτη να περνάει στην προβληματική Τράπεζα Πει­ραιώς του Μιχάλη Σάλα, δίνοντας της το πολυπόθητο φιλί της ζωής κι η δεύτερη στους φορολογουμέ­νους, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό και διευρύνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα, δεί­χνει επίσης και τι σημαίνει στην πράξη η ρήση «να κάνουμε την κρίση ευκαιρία»: Εκμετάλλευση του καθεστώτος έκτακτης ανά­γκης που δικαιολογείται από την επίκληση της κρίσης δημόσιου χρέους και του καθεστώτος χρε­οκοπίας και επιτήρησης για ένα πλιάτσικο επικών διαστάσεων επί της δημόσιας περιουσίας που θα σώσει τον ιδιωτικό τομέα από τη χρόνια και δομική κρίση.

Για να μπορεί ωστόσο ο κάθε Σάλας να έχει να λαβαίνει, δεν αρκεί η μέχρι σήμερα αφαίμαξη. Το τρίτο Μνημόνιο, βάπτισμα του πυρός για την τρόικα εσωτερικού, θα δημιουργήσει νέες κοινωνικές ομάδες εξαθλιωμένων.
Με τα μέχρι στιγμής δημοσιεύ­ματα, οι πηγές από τις οποίες θα καλυφθούν οι νέες μαύρες τρύπες περιλαμβάνουν:
 • Επιβολή πλαφόν στις κύριες συντάξεις τα 2.100 ευρώ και τα 300 ευρώ για της επι­κουρικές, αύξηση του ορίου ηλι­κίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη,
 •  καθιέρωση πολύ αυστηρών εισο­δηματικών κριτηρίων για τη χο­ρήγηση 89 κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων που στην πράξη θα σημάνει την κατάργη­ση τους (με εξαίρεση τα επιδόμα­τα ανεργίας και το ΕΚΑΣ),  
 • νέες μειώσεις μισθών στις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,  
 • κα­θιέρωση πλαφόν τα 1.500 ευρώ σε ετήσια βάση για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που θα κα­λύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία,  
 • επιβολή διδάκτρων σε όσους φοι­τητές υπερβαίνουν το χρόνο των κανονικών σπουδών και  
 • άλλα πολλά που κινούνται στον δρόμο τον οποίο άνοιξαν όλα τα προη­γούμενα μνημόνια.
Αυτό ωστόσο που με επιμέ­λεια κρύβουν κυβέρνηση και τρόικα είναι ότι η περιβόητη δό­ση των 31,3 δισ. ευρώ που θα έρ­θει από τα κοινοτικά ταμεία, χά­ρη της οποίας θα υποστούμε τις νέες αιματηρές θυσίες, σχεδόν όλη θα κατευθυνθεί στους πιστωτές ή τις τράπεζες. 

Συγκεκριμένα, από τα 32,3 δισ. ευρώ που αναμέ­νονται (31,3 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα­θερότητας και 1 δισ. από ιδιωτι­κοποιήσεις)
 • τα 23,8 δισ. θα πάνε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,  
 • 4,6 δισ. για την πληρω­μή τόκων και ομολόγων (εκ των οποίων 3,1 δισ. για την εξόφλη­ση ομολόγων που έχει στο χαρ­τοφυλάκιο της η Ευρωπαϊκή Κε­ντρική Τράπεζα),  
 • 2 δισ. για την αποπληρωμή έντοκων γραμμα­τίων του ελληνικού Δημοσίου κι από τα «ρέστα»,  
 • 1,3 δισ. θα κα­τευθυνθούν για την πληρωμή λη­ξιπρόθεσμων οφειλών του Δημο­σίου στον ιδιωτικό τομέα και  
 • μό­νο 600 εκ. ευρώ θα καταλήξουν στον κρατικό προϋπολογισμό.
Για μια ακόμη φορά δηλαδή θα εξαθλιωθούμε, θα αποχαιρε­τήσουμε συντάξεις και περίθαλ­ψη για να γεμίσουν τα ταμεία πι­στωτών και τοκογλύφων με ζεστό χρήμα!

Η κατάσταση στην οποία έχου­με περιέλθει είναι τραγική γιατί ακόμη κι έτσι, ακόμη δηλαδή κι αν υλοποιηθούν τα μέτρα που ζη­τούν οι πιστωτές, η νέα χρεοκο­πία δεν θα αποτραπεί.

Η απροθυμία του ΔΝΤ να καταβάλει τη συμμετοχή του στην επόμενη δόση -έστω κι αν κατό­πιν διαψεύστηκε-, η επίσκεψη του Μπαρόζο στην Αθήνα που έθεσε την πολιτική ηγεσία προ των ευ­θυνών της, η μετάθεση της ημε­ρομηνίας εκταμίευσης της επόμε­νης δόσης για τις 14 Σεπτεμβρί­ου, αν μέχρι τότε δεν μεσολαβή­σει κάτι άλλο, το αίτημα τοπ ΔΝΤ προς την ΕΚΤ να δεχτεί ένα κού­ρεμα των ελληνικών ομολόγων και το σημαντικότερο, η πιθανό­τητα 90% που προέβλεψε η Σίτι-γκρουπ να βγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη, υπογραμμίζουν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. 

Ότι αργά ή γρήγορα θα βρε­θούμε ενώπιον μιας νέας χρεοκο­πίας που εφόσον θα γίνει με τους όρους των πιστωτών, θα συνοδευ­τεί από φτώχεια και πείνα

Υπό αυτή την προοπτική δραματικών εξελίξεων που πλησιάζουν, απο­κτά τεράστια, ζωτική σημασία η επιθετική προβολή του αιτήματος παύσης πληρωμών και διαγραφής του χρέους με ταυτόχρονη έξο­δο από το ευρώ, κι όλα αυτά υπό όρους κυρίαρχου κράτους.
Ταυτόχρονα, η εθνικοποίηση των τραπεζών, οι φραγμοί στην κίνηση των κεφαλαίων, ο διοι­κητικός καθορισμός της ισοτιμί­ας του νέου νομίσματος και πριν απ’ όλα, η χορήγηση αυξήσεων σε μισθούς και μεροκάματα, μπο­ρούν να αποτελέσουν ένα ασφα­λές ανάχωμα στην επίθεση του κεφαλαίου.

Η άλλη λύση είναι ο σημερινός εφιάλτης χωρίς τέλος…

Έρχεται "θύελλα" στο ΕΣΥ!

 Του Β.Βενιζέλου από την "Αυγή"

Σφοδρές κοινωνικές συγκρούσεις θα φέρουν οι καταργήσεις νοσοκομείων 

Ίσως δεν είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θυμούνται ότι ο Νίκος Πουλαντζάς έχει γράψει κάπου ότι η αστική τάξη λέει πάντα την αλήθεια και λέει πάντα καθαρά τι πρόκειται να πράξει. Η προσεκτική παρακολούθηση και αποκωδικοποίηση του δημοσίου διαλόγου επιβεβαιώνει πάντα την τοποθέτηση του Πουλαντζά και μόνον ως ειλικρινή και καθαρή θα πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς εκείνη τη δήλωση του πρώην υπουργού Υγείας Αν. Λοβέρδου περί επικείμενου "λουκέτου" στο 20% των νοσοκομείων του ΕΣΥ, το 2013, εάν δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τότε η πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας, αλλά, αντιθέτως, συνεχίζεται η υφεσιακή κατακρήμνιση της ελληνικής οικονομίας.

Το 20% των νοσοκομείων του ΕΣΥ, τώρα μιλάνε ακόμη και για... 30%, είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, τόσο υψηλό που η κατάργηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού νοσοκομείων από την οποιαδήποτε κυβέρνηση απειλεί να οδηγήσει σε μείζονα κοινωνική και πολιτική σύγκρουση, την οποία είναι αμφίβολο εάν δύναται να αντέξει η χώρα μας.
Εάν οποιαδήποτε κυβέρνηση επιχειρήσει το 2013, ή όποτε, να προχωρήσει στην κατάργηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα ξεκινήσει από την Αττική, με το γνωστό επιχείρημα της πολύ κακής χωροταξικής διασποράς τους και της υπερσυγκέντρωσής τους στον άξονα της Βασ. Σοφίας.

Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν ο υπουργός Υγείας Αν. Λυκουρέντζος μας έδινε περισσότερες εξηγήσεις για την ταυτότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία φαίνεται ότι βρίσκονται ήδη σε κάποιο επίπεδο συζήτησης για την κατάργησή τους. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ακόμη και τα υπερσυγκεντρωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της Βασ. Σοφίας, του λεκανοπεδίου γενικότερα, λειτουργούν ως επί το πλείστον με δεκάδες ράντζα στις εφημερίες τους, ενώ τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) γονατίζουν κυριολεκτικά και σε κάθε γενική εφημερία.
Με δεδομένο ότι ο Αν. Λοβέρδος παρέμεινε ώς το τέλος "λογιστής της Υγείας" και δεν προχώρησε ούτε καν στην ελάχιστη βελτιωτική παρέμβαση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΕΣΥ, η κατάργηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ακόμη και στην περιφέρεια, φαντάζει, αν μη τι άλλο, ως πράξη προθύστερη, αν όχι "εγκληματική" κατά της δημοσίας υγείας.
Ο πρώην υπουργός Υγείας μιλάει πάρα πολύ για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης και, μάλιστα, μιλάει με όρους κατεπείγοντος, όμως ουδείς θυμάται τον Αν. Λοβέρδο να δίνει θεσμικά μάχη για την αντιστροφή του υφεσιακού κόλαφου, αν και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων των πολιτικών οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως "εκσυγχρονιστές" και "αναπτυξιακοί"... "Αέρα" ανάπτυξης δεν έχει ούτε καν ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα υποστήριζε κατ' επανάληψη ο Αν. Λοβέρδος. Ζήτημα είναι εάν ο ΕΟΠΥΥ θα καταφέρει να βγάλει το φετινό φθινόπωρο, ενώ το απίστευτο αλαλούμ στη λειτουργία του αποτελεί ήδη βίωμα για εκατομμύρια ασφαλισμένους...

Χωρίς πλήρως ανεπτυγμένο και ισχυρό ΕΟΠΥΥ, ποια κυβέρνηση θα επιχειρήσει ελαφρά τη καρδία να προχωρήσει στην κατάργηση νοσοκομείων του ΕΣΥ, και μάλιστα του 20% αυτών; 

Οφείλει να γνωρίζει ή θα καταλάβει πολύ γρήγορα ο Αν. Λυκουρέντζος ότι η ενδεχόμενη κατάργηση έστω ενός νοσηλευτικού ιδρύματος δεν αποτελεί μία απλή διοικητική πράξη, καθώς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, πολύ πιο εμφανώς στην περιφέρεια, είναι πλήρως ενσωματωμένα στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, με όλες τις λειτουργικότητες τις οποίες εξυπηρετούν και οι οποίες δεν καταργούνται ούτε με διατάγματα ούτε με νόμους. Η δημιουργία ενός νοσοκομείου στην οποιαδήποτε περιοχή της χώρας αναδιατάσσει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό, σε βαθμό που η κατάργηση του ιδρύματος απειλεί να ανατρέψει ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα εκείνης της περιοχής, χωρίς, μάλιστα, να συνυπολογίζει κανείς τις άδηλες προς το παρόν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Κάνουν αξιοσημείωτο λάθος ο υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση εάν έχουν διαμορφώσει την πεποίθηση ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δημιουργήθηκαν στη χώρα με τους ίδιους όρους με τους οποίους δημιουργήθηκαν τα πανεπιστήμια ή τα ΤΕΙ. Ακόμη κι αν εμφιλοχώρησαν σε κάποιες περιπτώσεις πελατειακά κριτήρια, ως προς τις προτεραιότητες κυρίως, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ αποτελούν απαραίτητο κρίκο στο επίπεδο της δημόσιας υγείας το οποίο έχει επιτύχει η Ελλάδα και, πάντως, εξυπηρετούν πολύ πιο περίπλοκες και σφιχτές κοινωνικές αναγκαιότητες και λειτουργικότητες σε σχέση με εκείνες τις οποίες εξυπηρετούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Σε κάθε περίπτωση, ο Αν. Λοβέρδος έλεγε την αλήθεια. Μια πολύ επικίνδυνη συζήτηση έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε κάποια κλιμάκια...

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Α. Λυκουρέντζος:Δεν θα εφημερεύουν όλες οι ειδικότητες στα νοσοκομεία!


«Θα γίνει εξορθολογισμός των εφημεριών. Θα υπάρχουν γιατροί που θα εφημερεύουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες χρειάζονται να υπάρχουν στα νοσοκομεία, ενώ θα προχωρήσουμε σε ενοποίηση τμημάτων και κλινικών»

Δηλαδή;

Απλά δεν θα εφημερεύουν όλες οι ειδικότητες αλλά μόνο ορισμένες!!!

Δηλαδή οι άλλες οι ειδικότητες πέρα από τις «συγκεκριμένες»!!!!....
δεν χρειάζεται να υπάρχουν στα Νοσοκομεία;

Κατά Λυκουρέντζο: OXI

Σφαγή…

Να τον χαιρόμαστε!!!

Κλείνει τμήματα,  κλείνει κλινικές κλείνει και τμήματα σε Διοικητικές Υπηρεσίες

Μετακινεί νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι Δεκέμβρη 2012

Δεν αποκλείει το πλαφόν των 1500 ευρώ στις δαπάνες υγείας.Δείτε οπωσδήποτε το βίντεο   ΕΔΩ
ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.- Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού:«Η στελέχωση του ΕΣΥ σε Νοσηλευτικό Προσωπικό, με όρους δεκαετίας 1990! »


 
«Η στελέχωση του ΕΣΥ  σε Νοσηλευτικό Προσωπικό,
με όρους δεκαετίας 1990! »


Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΥΚΑ περί της - δήθεν - διασφάλισης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας στους Έλληνες πολίτες, η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών την εκθέτει για μία ακόμη φορά, ανεπανόρθωτα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Ομοσπονδία μας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκύπτει ότι από το 2009 έως σήμερα, αποχώρησαν από το ΕΣΥ περί τις 8.360 συναδέλφων μας, Νοσηλευτικό Προσωπικό όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το 2012 υπηρετούν στο ΕΣΥ 862 Νοσηλευτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ήτοι 248 λιγότεροι σε σχέση με το 2009.

Υπηρετούν 16.298 Νοσηλευτές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ήτοι 2.217 λιγότεροι σε σχέση με το 2009.

Ακόμη, υπηρετούν 14.183 Βοηθοί Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή 2.968 λιγότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς.

Τέλος, το λοιπό βοηθητικό προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ανέρχεται σε μόλις 640 εργαζόμενους, δηλαδή 489 λιγότεροι σε σχέση με το 2009.

Από το άθροισμα του Νοσηλευτικού Προσωπικού προκύπτει, ότι τα επίπεδα στελέχωσης παραπέμπουν σε εκείνα της δεκαετίας του 1990(!) ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των νοσηλευτικών κλινών από τότε έως σήμερα έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35%.

Από τα στοιχεία που παρατίθενται, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η όποια αναφορά σε ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας είναι άνευ ουσίας, καθώς η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών καταδεικνύει το ακριβώς αντίθετο, επιβεβαιώνοντας την απαξίωση που μας επιφυλάσσει η Πολιτεία μέσα από την εικόνα κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σε τελική ανάλυση, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων Βρετανοί έχουν κάθε λόγο να νοιώθουν υπερήφανοι για το δικό τους NHS, τιμώντας το Νοσηλευτικό τους Προσωπικό σε ξεχωριστή ενότητα κατά την τελετή έναρξης.

 Ας αναλογιστούμε το επίπεδο του δικού μας σύγχρονου πολιτισμού, κάνοντας απλά τη σύγκριση…   
       

Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΝΟΠ

Φωτογραφίες από σημερινή παρέμβαση πολιτών της Πρέβεζας ενάντια στο έργο κατασκευής λιμενο- τερατουργήματος στον Παντοκράτορα Πρέβεζας
Πηγή:  ιστολόγιο της Πρωτοβουλίας Πολιτών Πρέβεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Τ.Ε ΤΗΣ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ» ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ.


Η Τ.Ε της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α καταγγέλλει την εγκληματική παρέμβαση σε βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων στην περιοχή Παντοκράτορας, από την Περιφέρεια της Ηπείρου  με τις ευλογίες της συγκυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζει τον αγώνα για το μπλοκάρισμά του. 

Το «έργο» αυτό είναι άλλη μια περίπτωση που δείχνει ότι λεφτά υπάρχουν για τους μεγαλοεργολάβους , τους αστούς και τους τραπεζίτες.

Οι καπιταλιστές και το πολιτικό τους προσωπικό για να βγουν από την κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν, κόβουν μισθούς, συντάξεις, μας ληστεύουν , διαλύουν παιδεία-υγεία, ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο και καταστρέφουν το περιβάλλον.  Ο αγώνας ενάντια στο «έργο» έκτρωμα είναι ένα μικρό κομμάτι του συνολικού αγώνα για την ανατροπή συγκυβέρνησης-Ε.Ε-ΔΝΤ.

Η καταλήστευση του λαού και η καταστροφή-υποταγή του περιβάλλοντος στις ανάγκες του κεφαλαίου μπορεί να ανατραπεί από ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής, με τον οργανωμένο λαό μπροστά, σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου, που θα επιβάλλει τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την Ε.Ε, το πέρασμα στο δημόσιο των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με εργατικό έλεγχο για την αντικαπιταλιστική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με κριτήριο την αναδιανομή του πλούτου, την διατροφική αυτάρκεια και την προστασία του περιβάλλοντος με κριτήριο τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες.ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή Συνεργασία για την Ανατροπή(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)

Αλλαγή ημερομηνίας μουσικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας ενάντια στην κατασκευή του λιμενο- τερατουργήματος στον Παντοκράτορα Πρέβεζας

                           Η αναφερόμενη ΕΔΩ  

μουσική   εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κατασκευή του λιμενο-τερατουργηματος στον Παντοκράτορα Πρέβεζας 

                                    θα γίνει το 

                        ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ΩΡΑ 21:00  

            στον ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ του  Παντοκράτορα Πρέβεζας

(αντί της Παρασκευής 3 Αυγούστου, που αρχικά είχε ανακοινωθεί)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ:ΚΑΤΑΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


ΚΑΤΑΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με απόφαση της ΤτΕ και του ΤΧΣ δηλαδή μετά από συμφωνία τρόικας και κυβέρνησης χωρίς καμία νομιμοποίηση (άλλες διαβεβαιώσεις έδιναν πριν τις εκλογές) ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΗΚΕ
Ανάκληση λειτουργία της ΑΤΕ και διάσπασή της.
Μεταβίβαση, εκχώρηση, απορρόφηση του υγιούς τμήματος της  ΑΤΕ στην Πειραιώς

Κι όλα αυτά παρουσία της Τρόικας , Παρασκευή απόγευμα, με διαδικασίες  εξπρές.

Αυτή η απόφαση
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ  την πρώτη σημαντική κίνηση της κυβέρνησης μετά τις εκλογές, την αρχή νέου γύρου επίθεσης στους εργαζόμενους και την επαναφορά σε τροχιά του προγράμματος ανασυγκρότησης της προηγούμενης συγκυβέρνησης και κυβέρνησης Μέσα στη βδομάδα θα κλειδώσουν και τα νέα μέτρα των 11,6 δις.
ΑΠΟΤΕΛΕΙ τα διαπιστευτήρια  της κυβέρνησης προς την τρόικα, τους ευρωπαίους εταίρους και τις αγορές, ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
ΕΙΝΑΙ το πρώτο μέρος της  αντιδραστικής και κερδοσκοπικής ανακατάταξης στην τραπεζική αγορά, η οποία σε δεύτερη φάση θα παραδοθεί πλήρως στο πολυεθνικό τραπεζικό κεφάλαιο. Αναμένονται οι εξελίξεις μετά το καλοκαίρι για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και νέες συγχωνεύσεις – εξαγορές .

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ;
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι θα διασφαλιστούν όλες τις θέσεις απασχόλησης του προσωπικού. Αυτό είναι που προβάλλεται σαν μείζων στην προσπάθεια διατήρησης κοινωνικής ειρήνης.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι απολύσεις μας είναι έτοιμες, οι αποζημιώσεις μας και όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της Αγροτικής προς τους εργαζομένους περιλαμβάνονται στην bad bank (θα αποδοθούν όταν θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση) και ακόμα και αν δεχθούμε το γεγονός ότι θα μας προσλάβει όλους (;; )η Πειραιώς,  τα ερωτήματα είναι για πόσο χρονικό διάστημα, με τι είδους εργασιακές σχέσεις, με τι αποδοχές, με τι συμβάσεις; 
Να θυμηθούμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς το 2010 δημιούργησε το πρόγραμμα «Χρηματοδότησης Μακροχρόνιας Άδειας Sabbatical» και το 2011 λόγω της ύφεσης προχώρησε σε μειώσεις μισθών ή εφαρμογή 4ήμερης απασχόλησης. 
Έτσι αγκαλιάζει ο Σάλλας τους εργαζόμενους.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ;
Κινδυνεύουν άμεσα αγρότες – εργαζόμενοι – μικροεπαγγελματίες – συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 
Από το διαχωρισμό των ενήμερων – υπερήμερων δανείων φαίνεται να κινδυνεύουν άμεσα αγροτική γη – αλλά και κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι που έχουν υποθηκευτεί και τα δάνεια είναι υπερήμερα (παρά τη διαβεβαίωση ότι για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα ).
Κινδυνεύουν όμως και τα σημερινά ενήμερα δάνεια δεδομένης της ραγδαίας επιδείνωσης  που αναμένεται για τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων , αγροτών , μικρομεσαίων.   
Κινδυνεύει δηλαδή όλη η αγροτική γη που είναι υποθηκευμένη κάτω από ειδικούς προνομιακούς όρους στην ΑΤΕ, αλλά και οι πρώτες κατοικίες.
Οι μόνοι δανειολήπτες που απ’ ότι φαίνεται διασφαλίζονται είναι τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε 230 εκ. περίπου και μέχρι τώρα (λόγω ειδικής μεταχείρισης) εμφανίζονταν ενήμερα και πλήρως διασφαλισμένα αλλά θα συμπεριληφθούν στο κακό κομμάτι δηλαδή θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.

ΠΟΙΑ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ;
Και σε αυτό το θέμα τα κριτήρια δεν είναι η διασφάλιση της λειτουργίας των θυγατρικών που καλύπτουν συμφέροντα των εργαζομένων του απλού πολίτη, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. 
Γι αυτό η ΔΩΔΩΝΗ η ΕΒΖ η ΣΕΚΑΠ κλπ μεταφέρονται στο κακό κομμάτι με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους σε αυτές αλλά και τους καταναλωτές.

Το γεγονός αυτό δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. 
Τα σημάδια είχαν φανεί από καιρό άλλο αν κάποιοι δεν τα έβλεπαν ή είχαν ψευδαισθήσεις.
 Αν  το 2010 που η Πειραιώς ήθελε να  αγοράσει την ΑΤΕ με  370 εκ. το θεωρούσαμε σκάνδαλο τι να πούμε για την τωρινή απόφαση που όχι μόνο δεν δίνει επί της ουσίας λεφτά αλλά χρηματοδοτείται κιόλας.
Η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ αποφάσισε επί της ουσίας να χαρίσει στην Πειραιώς και στο Σάλλα (τον κατεξοχήν τραπεζίτη που στο παρελθόν έχει επανειλημμένα επωφεληθεί από το ελληνικό δημόσιο ) όχι μόνο την υγιή τράπεζα (καταθέσεις ενήμερα δάνεια και όλα τα ακίνητα της ΑΤΕ τα οποία με βάση τρέχουσες τιμές εκτιμώνται σε 750 εκατ ευρώ) αλλά κυρίως μέσω αυτής, όλων  των υποθηκών σε αυτήν και κατά συνέπεια και τον έλεγχο της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Η «κακή» ΑΤΕ θα επιβαρύνει το δημόσιο η «καλή» ΑΤΕ θα ανακεφαλαιοποιηθεί από ΤΧΣ όντας στην Πειραιώς. Δηλαδή και για την «κακή» και για την «καλή» ΑΤΕ θα επιβαρυνθούν οι συνήθεις ύποπτοι, οι εργαζόμενοι.

Δικαίως επομένως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την απόφαση πολιτικό έγκλημα εναντίων του κόσμου της δουλειάς, εναντίον όλων των εργαζομένων εναντίον του ελληνικού λαού. Και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το παλέψουμε.

Μεγάλες είναι οι ευθύνες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας του ΣΕΑΤΕ που όλο το προηγούμενο διάστημα αναλωνόταν σε συμφωνίες με τη διοίκηση και διαβουλεύσεις με τα κομματικά τους επιτελεία, σπέρνοντας στο προσωπικό ψευδείς υποσχέσεις για το  σχέδιο του μεγάλου κρατικού πυλώνα. Και αντί να οργανώσουν ένα κοινό μέτωπο αγώνα με τους εργαζόμενους των θυγατρικών τους αγρότες τους κτηνοτρόφους και τους κατοίκους των περιοχών  προκήρυξαν την περασμένη Πέμπτη μια  24ωρη απεργία για τη Δευτέρα, ενώ δεν απέκλειαν  εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επίσης  συνεχίζουν να αρνούνται πεισματικά, ως μη αναγκαία, τη σύγκλιση έκτακτης ΓΣ .

Διπλός επιβάλλεται να είναι ο στόχος μας  από δω και πέρα

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο αγώνας για να μην διαλυθεί η ΑΤΕ δεν είναι μόνο των εργαζομένων της ΑΤΕ , είναι κοινός αγώνας των εργαζομένων των θυγατρικών, της αγροτιάς και όλου του λαού για την ανατροπή της συγκυβέρνησης του μαύρου μετώπου τρόικας – ΕΕ- κεφαλαίου.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ :

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ 24ωρες ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ με κατά τόπους καταλήψεις των καταστημάτων - δημιουργίας κέντρων αγώνα  σε συντονισμό με ΤΟΥΣ  ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πολιτών δήμου Πρέβεζας και περιφέρειας Ηπείρου για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο"εργο" έκτρωμα του "Λιμενικού Καταφυγίου" του Παντοκράτορα.


ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ «ΕΡΓΟ» ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΟΥ «ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.


Πρεβεζάνες, οι

ως ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πολιτών δήμου Πρέβεζας και περιφέρειας Ηπείρου πιστεύουμε ότι τα επιχειρήματα και τα συμπεράσματα της επιτροπής αγώνα κατά του Λιμενικού καταφυγίου στον Παντοκράτορα αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα ακόμη έργο το οποίο γίνεται με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα. 

Η λειτουργία του στα πλαίσια της αγοράς δρομολογεί άλλη μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων όχι μόνο της περιοχής αλλά και όλης της Πρέβεζας.

Η τριμερής οικονομική χούντα συγκυβέρνησης-Ε.Ε-ΔΝΤ επιβάλλει μέσω των Δήμων και της Περιφέρειας, την πλήρη υποταγή των κάθε είδους «αναπτυξιακών» σχεδιασμών στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μέσα από τα «κοινοτικά κονδύλια» επιβάλλονται τα κριτήρια, οι προτεραιότητες και οι επιλογές του ντόπιου, εθνικού και υπερεθνικού καπιταλιστικού σχεδιασμού (π.χ. η επιλεξιμότητα των έργων μέσω ΠΕΠ, ΕΣΠΑ κτλ, όπως το καταφύγιο του Παντοκράτορα) και όχι οι ανάγκες κατοίκων και εργαζομένων. 

Κριτήριο τους είναι  λογική της «ανταγωνιστικής» και «ανταποδοτικής» πόλης ή περιφέρειας, που οδηγεί  στην αύξηση των περιφερειακών αντιθέσεων. Πρόκειται για μια πολιτική που συμβαδίζει απόλυτα με τη γενικότερη πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης που μας έχουν επιβάλλει για να ξεπεράσουν τη κρίση τους.

Προχωράνε, λοιπόν, σε ένα έργο που ανοίγει δρόμους για την παραπέρα εκμετάλλευση του λιμανιού της Πρέβεζας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παίζοντας ταυτόχρονα αρνητικό ρόλο στη μάχη για την προστασία του Αμβρακικού.

Ως δημοτική και περιφερειακή κίνηση καταγγέλλουμε  τις προηγούμενες νομαρχιακές και δημοτικές διοικήσεις (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ), τη σημερινή περιφερειακή διοίκηση (ΝΔ-ΛΑΟΣ) που αποφάσισαν και προχώρησαν το έργο, αλλά και τη σημερινή δημοτική αρχή (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) που «αργεί» να πάρει  θέση, δημιουργώντας κλίμα τετελεσμένων.

Τα πράγματα είναι απλά γιατί λεφτά τελικά υπάρχουν (βλέποντας τους προϋπολογισμούς των έργων).Υπάρχουν, όμως, μόνο για την αναπαραγωγή της επιχειρηματικής διαδικασίας σε βάρος της εργασίας και του περιβάλλοντος

Οι Παντοκρατορίτες να αποφασίσουν τι παρέμβαση χρειάζονται για τους λίγους αλιείς τους. 

Το λιμάνι της πόλης να χρηματοδοτηθεί ως αποκλειστικά δημόσια περιουσία και οι επεμβάσεις (οι λεγόμενες αναπλάσεις) στις παραλίες να γίνουν χωρίς τσιμέντο, επιχειρηματικά συμφέροντα και με μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες για δωρεάν διασκέδαση και αναψυχή.

Στηρίζουμε το κίνημα ενάντια στο «έργο» έκτρωμα, ένα κίνημα το οποίο για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να είναι:
 • ανατρεπτικό, ώστε να μην εγκλωβίζεται στις λογικές του «εφικτού» του «μικρότερου κακού» και της κοινοβουλευτικής εξαργύρωσης,  
 • συνολικό ενάντια στην τυραννία συγκυβέρνησης-Ε.Ε-ΔΝΤ,   
 • πολύμορφο, ώστε να αξιοποιεί και να συνθέτει όλες τις διαφορετικές πρακτικές ανάπτυξης των αγώνων και κυρίως  
 • αμεσοδημοκρατικό, ώστε να στηρίζεται στις συνελεύσεις, 
 • χωρίς τη λογική της ανάθεσης.

Η δημοτική κίνηση ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πολιτών δήμου Πρέβεζας

Η περιφερειακή κίνηση  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΉΠΕΙΡΟ 
 

Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Συγκέντρωση αύριο Δευτέρα 30 Ιούλη στις 10:30 πμ έξω από την Αγροτική Τράπεζα στην Πρέβεζα.
Αύριο Δευτέρα 30 Ιούλη στις 10:30 πμ το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός καλούν σε  κοινή συγκέντρωση  Εργαζομένων και Κτηνοτρόφων  έξω από την ΑΤΕ Πρέβεζας ενάντια στο ξεπούλημα της  Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας.

Καταγγελία και αγωνιστικό κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα κατά της κατασκευής του λιμενικού καταφυγίου στον ΠαντοκράτοραΗ Επιτροπή Αγώνα που συγκροτήθηκε από την λαϊκή συνέλευση στις 22-7-12 στο Εργατικό Κέντρο λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:   
 • το ζήτημα που απορρέει από την έναρξη των εργασιών της κατασκευής του έργου έχει επείγοντα χαρακτήρα, 
 • η καταστροφή της ακτής Παντοκράτορα και του περιβάλλοντος χώρου του άλσους του Πεδίου βολής είναι ανυπολόγιστη, 
 • το έργο θα εξυπηρετεί ελαχίστους, 4-5 τον αριθμό, αλιείς του Παντοκράτορα, 
 • εκκρεμεί η απόφαση του Συμβούλιου Επικρατείας στην προσφυγή πολιτών της Πρέβεζας. 
 • το έργο γίνεται ακριβώς στα σημεία εξόδου των ψαριών προς το Ιόνιο για να γεννήσουν, 
 • το έργο αυτό γίνεται σε συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας μας  και δαπανούνται άσκοπα εκατομμύρια ευρώ, 
 • οι εργασίες που μόλις άρχισαν ήδη μολύνουν τις κοντινές πλαζ λουομένων έως και την Κυανή Ακτή,  
 • ανάπτυξη είναι ο σεβασμός στο έργο  της φύσης και όχι
  -η τσιμεντοποίηση,
  -η αλλοίωση του τοπίου με τους καταστροφικούς εκβραχισμούς,
  -ο κλονισμός της οικολογικής ισορροπίας της ιχθυοπανίδας και της ομαλής  τροφοδοσίας του Αμβρακικού με  ψάρια,
Εκτιμώντας επίσης ότι
 • το έργο αυτό και η ανάθεση μαρίνας σε ιδιώτη στο λιμάνι της Πρέβεζας εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ξεπουλήματος των ακτών της Ελλάδας αντί πινακίου φακής, 
 • το έργο κρύβει την ουσία των επιδιώξεων του που είναι η εκδίωξη των ψαράδων από το λιμάνι στην Πρέβεζα, βάζοντάς τους σε περιπέτειες λόγω της έκθεσής τους στην ανοιχτή θάλασσα και με οικονομική τους βλάβη, 
 • ότι το έργο αυτό δεν εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες της πόλης και του δήμου αλλά κατασκευαστικά συμφέροντα των εθνικών μας εργολάβων  που υπηρετούν ορισμένοι με το αζημίωτο.                                  

                      KATAΓΓΕΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Την εσπευσμένη έναρξη των εργασιών του  λιμενικού καταφυγίου, ενός τεράστιου φαραωνικού έργου στον Παντοκράτορα με εκσκαφή λεκάνης 5.000 τ.μ., και κατασκευή κρηπιδώματος  μήκους  122 μ., που θα προεκτείνεται με τη μορφή τσιμεντένιας προβλήτας άλλα 40 μέτρα, με πρόσχημα τις ανάγκες 5 ψαράδων του Παντοκράτορα.

                                         ΖΗΤΟΥΜΕ
από τον Δήμαρχο Πρέβεζας  κ Δ. Μπαίλη και το δημοτικό συμβούλιο να τοποθετηθεί για την σκοπιμότητα και  αναγκαιότητα του έργου και άμεσα από τον Αντιπεριφερειάρχη  κ. Στράτο Ιωάννου να διακόψει τα έργα τώρα, πολύ περισσότερο μάλιστα που εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ.


ΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΟΥΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ   
ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 -7-12 ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ
  
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ  
(δίπλα στο κιόσκι)   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΙΣ 3-8-12 και ΩΡΑ 9μμ  
                                                          
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ.


Ιατρικός Τουρισμός; Με ποια προσόντα;Βρε τους πάω αυτούς τους καθηγητές
Τους πάω σας λέω.
Έχουν  εκείνο το κατιτίς..
που τους κάνει να ξεχωρίζουν.

Παραδείγματος χάριν  εκεί που τον  έχεις χάσει
(βρε που πήγε; βρε που πήγε ;).. 
να τος πετιέται από ξαρχής…
με ένα νέο πόνημα..
με ένα  καινούργιο story..
με μια νέα τεκμηρίωση.

Δεν πρόλαβε ο  υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος να παρουσιάσει  τη νέα Μεγάλη Ιδέα του υπουργειου Υγείας.,
.
τον Τουρισμό Υγείας..

ή  Ιατρικό Τουρισμό..

και τσουπ ..

νά σου και η  επιστημονική τεκμηρίωση!


 Γράφει λοιπόν ο Γιάννης Τούντας καθηγητής κοινωνικής & προληπτικής ιατρικής ΕΚΠΑ. -Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων-  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Φορέας ανάπτυξης ο ιατρικός τουρισμός

Ευκαιρία ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει ο ιατρικός τουρισμός για τη χώρα μας.
Tο 10% των ασθενών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν νοσηλευτικά ιδρύματα έξω από τα εθνικά τους σύνορα και τα ποσά που συνολικώς δαπανώνται στην Ε.Ε. από τις μετακινήσεις, για ιατρικούς λόγους, Ευρωπαίων και αλλοδαπών ασθενών προσεγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ο ιατρικός τουρισμός, σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης, απευθύνεται σε τουρίστες-ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας, με ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε επίπεδο μετανοσοκομειακής φροντίδας απευθύνεται σε επισκέπτες-ασθενείς στους οποίους παρέχεται ιατρική φροντίδα σε μονάδες αποκατάστασης και αποθεραπείας ή σε μονάδες ανάρρωσης, από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι υπηρεσίες Τουρισμού Υγείας αρχικά μπορούν να είναι: Οδοντιατρικά, οφθαλμολογικά, εξωσωματική γονιμοποίηση, ορθοπεδικές επεμβάσεις, φυσιοθεραπεία και αποκατάσταση, αισθητική - πλαστική χειρουργική
Παράλληλα μπορούν να υπάρχουν πρόσθετα έσοδα από την ιατρική εξυπηρέτηση όσων θέλουν να έρθουν με κύριο στόχο τον τουρισμό (όχι τη θεραπεία), αλλά χρειάζονται ιατρική φροντίδα όσο βρίσκονται εδώ: Νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, αιματολογικά νοσήματα, καρδιοπαθείς.

Ο στόχος είναι η υγειονομική περίθαλψη, με σαφή προσανατολισμό στην προσέλκυση επισκεπτών βορειότερων χωρών, αλλά και από χώρες των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου με εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης, ξενάγησης, εστίασης και διαμονής σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.

Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα, εάν ένας πολίτης θελήσει να νοσηλευθεί σε άλλο κράτος-μέλος, δεν γνωρίζει ούτε αν θα καλυφθεί ασφαλιστικά ούτε πώς θα μπορέσει να το πετύχει. Πρέπει με άλλα λόγια να αναλάβει το κόστος χωρίς να γνωρίζει αν θα καλυφθεί από το ταμείο του και τέτοιου είδους προβλήματα έχουν φθάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντικείμενο μελέτης είναι η ιεράρχηση των κρατών - μελών ως δυνητικοί φορείς ζήτησης των υπηρεσιών υγείας με δεδομένη τη δυνατότητα κάλυψης, αλλά και το ποσοστό επί του κόστους περίθαλψης ανά βασική κατηγορία ιατρικού τουρισμού του Ευρωπαίου πολίτη από τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας του για περίθαλψη στην Ελλάδα.

Η σημαντικότερη αιτία του τουρισμού αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, βασίζεται στα περίπλοκα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πολλών χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος περίθαλψης αλλά και μακρές λίστες αναμονής, ενώ παράγοντες που ευνοούν την ταχύτατη ανάπτυξή του, είναι η βελτίωση της τεχνολογίας και του επιπέδου περίθαλψης, οι ταχύτερες υπηρεσίες υγείας και το χαμηλότερο κόστος περίθαλψης.

Η μέχρι σήμερα πραγματικότητα στην Ελλάδα, αναφέρει ελάχιστη εμπειρία αφού ειδικά ο ιατρικός τουρισμός είναι μία σχετικά νέα έννοια, σε σχέση με άλλες χώρες. Οι δυνατότητες όμως που διαθέτει η χώρα ως προορισμός είναι σημαντικές και δύσκολα απαντώνται ακόμα και σε γειτνιάζουσες αγορές, αφού η συνύπαρξη νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών σε κοντινές αποστάσεις και τα ήπια χαρακτηριστικά του κλίματος σε όλη την διάρκεια του έτους, αλλά και η παράδοση στην υγιεινή διατροφή και το καταξιωμένο διεθνώς ιατρικό προσωπικό, δημιουργούν σημαντικό υπόβαθρο ανάπτυξης.

Η ανάγκη αναβάθμισης και διαφοροποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ, καθώς, πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς (π.χ. Ισπανία), έχουμε να ανταγωνιστούμε νέους προορισμούς με ραγδαία ανάπτυξη, όπως η ευρύτερη αγορά της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι ελληνικές περιοχές που προσφέρονται για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων είναι τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, καθώς και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές που διαθέτουν σύγχρονα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τρία με τέσσερα χρόνια, στόχος είναι να προσελκύσουμε 100.000 ασθενείς το χρόνο που να δαπανούν 4.000 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας, αποφέροντας περισσότερο από 400 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία του ΕΣΥ αλλά και σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Σε δέκα χρόνια, αν χρησιμοποιηθεί σωστά η υποδομή του ΕΣΥ μέσω ΣΔΙΤ, μπορεί να τεθεί στόχος πενταπλάσιος, δηλαδή 2 δισ. ευρώ. Αυτό όμως θα απαιτήσει η Ελλάδα να αποκτήσει κύρος ως τόπος προορισμού για δύσκολες θεραπείες όπως ογκοχειρουργική και καρδιοχειρουργική.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Και διερωτώμαι από πού ήλθε ο καθηγητής Γ. Τούντας;

Για ποιο ιατρικό τουρισμό αναφέρεται, όταν ολόκληρο το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει κάτω από το βαρος των αντιλαϊκών  εφαρμοζόμενων  πολιτικών  κυβερνήσεων   –συγκυβερνήσεων-ΕΕ-ΔΝΤ;
 • Όταν η ίδια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας  αναγγέλλει , σαν ορεκτικό, το κλείσιμο 661 τμημάτων και κλινικών μέχρι το τέλος του 2012,  ενώ το  κυρίως γεύμα που έρχεται αμέσως μετά  περιέχει λουκέτα (ναι, λουκέτα! ) σε δεκάδες νοσοκομεία.
 • Όταν το υγειονομικό υλικό στα Νοσοκομεία αναζητείται με το φανό του Διογένη. 
 • Όταν καθημερινά εκατοντάδες  επεμβάσεις αναβάλλονται σε όλη τη χώρα στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω έλλειψης  υλικών 
 • Όταν καθημερινά είναι εκατοντάδες  τα τμήματα και οι κλινικές στα νοσοκομεία που μένουν χωρίς εφημερεύοντα ειδικευμένο γιατρό 
 • Όταν Νοσοκομεία στη χώρα μας αδυνατούν  πλέον να καλύψουν στοιχειωδώς τη σίτιση των ασθενών ή και τη θέρμανση τους το χειμώνα 
 • Όταν δεκάδες νοσοκομεία στερούνται βασικών φαρμάκων για τη θεραπέια των ασθενών τους  (είναι και πρόεδρος του ΕΟΦ ο… άνθρωπος) 
 • Όταν γιατροί , νοσηλευτές και γενικά υγειονομικοί μένουν  απλήρωτοι για μήνες για τις εφημερίες και υπερωρίες τους 
 • Όταν εκατοντάδες  τμήματα και κλινικές,  ιδιαίτερα σε περιφερειακά νοσοκομεία  ακόμα και σε άκρως τουριστικές περιοχές, λειτουργούν με ένα ή  δυο γιατρούς ή ολόκληρα νοσοκομεία σε αυτές τις περιοχές παρουσιάζουν  εικόνα διάλυσης.
Αναφέρει  ο καθηγητής  Γ. Τούντας κάτι «για τουριστικές περιοχές  που προσφέρονται για την ανάπτυξη  τετοιων δραστηριοτήτων ( ιατρικού τουρισμού) όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, καθώς και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές που διαθέτουν σύγχρονα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών».!!!!!

Ε, με συγχωρείτε ..
Ε, όχι..
Ε, δεν εξηγείται…. 

Ή  ο καθηγητής δεν έχει  πατήσει το πόδι του  στα νοσοκομεία αυτών των περιοχών ή μας δουλεύει σε ψιλό γαζί.

Εμείς  λοιπόν για να… διευκολύνουμε  το προτεινόμενο σχέδιό του περί ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού,  του αποστέλλουμε την αναφορά της διοίκησης   ενός νοσοκομείου  μιας  από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ιονίου (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)..

 και παρακαλούμε να την προωθήσει στους αντίστοιχους tour operators..

 για να μας φέρουν … τουρισμό υγείας!!

Και αν θέλει, για να μην "αδικήσουμε" και  άλλες τουριστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές ,  μπορούμε να ανεβάσουμε στο διαδίκτυο καμιά εικοσαριά αντίστοιχες αναφορές  μήπως και συμβάλουμε στο μέτρο των δυνάμεων μας..
στην αύξηση   του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας!!!

Μα δεν τα γνωρίζει αυτά ο Γ.Τούντας;

Χμ...
εκτός αν το ζουμί του όλου story που δημοσίευσε..
βρίσκεται σε τούτη τη τελευταία παράγραφο
«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τρία με τέσσερα χρόνια, στόχος είναι να προσελκύσουμε 100.000 ασθενείς το χρόνο που να δαπανούν 4.000 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας, αποφέροντας περισσότερο από 400 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία του ΕΣΥ αλλά και σε ξενοδοχειακές μονάδες
Σε δέκα χρόνια, αν χρησιμοποιηθεί σωστά η υποδομή του ΕΣΥ μέσω ΣΔΙΤ, μπορεί να τεθεί στόχος πενταπλάσιος, δηλαδή 2 δισ. ευρώ».

Ε, πες το τόση ώρα άνθρωπέ μου!

Ξεπούλημα ..
παραχώρηση σε ιδιώτες των δομών και  της λειτουργίας  των  νοσηλευτικών μονάδων της χώρας μας ειδικά των παραθαλάσσιων και τουριστικών περιοχών ..

για αναπτυξη  Τουρισμού  Υγείας!Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Το πελατειακό κράτος είναι εδώ. Δουλεύει για τον Σάλα.


Σε οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο ολκής εξελίσσεται η πώληση της Αγροτικής Τράπεζας μετά τις ανακοινώσεις της Παρασκευής 27 Ιουλίου από την Τράπεζα της Ελλάδας που επιβεβαιώνουν την φημολογία όλων των προηγούμενων ημερών…

Του Λεωνίδα Βατικιώτη από UNFOLLOW

 H μεταβίβαση στην προβληματική Τράπεζα Πειραιώς του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας (χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων και τίτλων και σύνολο καταθέσεων), την ίδια ώρα που στο δημόσιο παραμένει το προβληματικό τμήμα της τράπεζας, στην πράξη σημαίνει ότι στους φορολογούμενους και στον κρατικό προϋπολογισμό περνούν νέα βάρη, ενώ στους ιδιώτες περνούν τα έτοιμα κέρδη. Έτσι, η Αγροτική Τράπεζα (που όλο το προηγούμενο διάστημα συνειδητά και σχεδιασμένα απαξιώθηκε από τις διορισμένες διοικήσεις της / οικονομικούς δολοφόνους, για να μπορεί σήμερα να πουληθεί) θυσιάζεται για να βελτιώσει η Τράπεζα Πειραιώς τους δικούς της δείκτες.

Η πώληση της ΑΤΕ δεν έρχεται μόνο να ακυρώσει κάθε ελπίδα δημιουργίας ενός δημοσίου βραχίονα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, που θα μπορούσε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες να στηρίξει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Πολύ σημαντικότερο είναι ότι προωθεί την επιχειρηματικοποίηση της ελληνικής γεωργίας και άμεσα το ξεκλήρισμα δεκάδων χιλιάδων καταχρεωμένων αγροτών – στο βαθμό που είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα ασκήσει μέχρι τέλος τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εγγυήσεις, δημιουργώντας εξ αρχής αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα. 
Ολοταχώς λοιπόν στον 19ο αιώνα για χάρη των τραπεζιτών.
Το δώρο της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου – Κουβέλη στον Μιχάλη Σάλα αποδεικνύει ότι τελικά όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει πελατειακό κράτος στην Ελλάδα αλλά λειτουργεί στην εντέλεια: προς όφελος των τραπεζιτών. 

 Εκμεταλλεύεται την δημόσια περιουσία, τορπιλίζει το δημόσιο συμφέρον, οδηγεί στα τάρταρα τα πιο αδύναμα τμήματα της κοινωνίας μόνο και μόνο για νά εξυπηρετήσει τα συμφέροντα πιστωτών και τοκογλύφων

Ανέστειλαν την απεργία τους οι Χαλυβουργοί


 Αναδημοσίευση από "ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ"

Είναι εντελώς παρακινδυνευμένο να κάνουμε το παραμικρό σχόλιο για την σημερινή απόφαση την Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην Χαλυβουργία Ασπροπύργου η οποία αποφάσισε την αναστολή της απεργίας. (107 ψήφισαν υπέρ της αναστολής, 14 κατά και 29 απείχαν από την ψηφοφορία).

Θα επιδιώξουμε αυτές τις μέρες να έχουμε μια αναλυτική συζήτηση με χαλυβουργούς –και να μην αρκεστούμε στις όποιες τηλεφωνικές πληροφορίες μπορεί να έχουμε- και την οποία συζήτηση θα παραθέσουμε σε βίντεο.

Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Γ.Σ. του σωματείου των Χαλυβουργών μας αιφνιδίασε, γιατί μόλις χτες μετά την συνάντηση που είχε το Δ.Σ των εργαζομένων Χαλυβουργών με τον υπουργό εργασίας Γ. Βούρτση, ο πρόεδρος του, Γ. Σιφωνιός είχε εκδώσει γραπτή δήλωση η οποία ανέφερε:

«Ο υπουργός Εργασίας της συγκυβέρνησης, για άλλη μια φορά, εμπαίζει τους απεργούς της Χαλυβουργίας. Στη συνάντηση με το ΔΣ του Σωματείου, το μόνο που δεσμεύτηκε είναι να μεταφέρει τις προτάσεις στον κ. Μάνεση και στις 10 το βράδυ να μεταφέρει την απάντηση του Μάνεση στο ΔΣ του Σωματείου.
Μαζί με τα ΜΑΤ που έχει στείλει για να περιφρουρήσει τον απεργοσπαστικό μηχανισμό του Μάνεση, λειτουργεί και ως ταχυδρόμος του, για να μην έρχεται ο ίδιος στη συνάντηση και κουράζεται.
Είναι καθαρό ότι με την τακτική του αυτή προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για τον Μάνεση, για να χτυπήσει το σωματείο και τον αγώνα μας.
Χρειάζεται όλοι οι χαλυβουργοί να συσπειρωθούμε γύρω από το σωματείο μας, να το περιφρουρήσουμε και να συμμετάσχουμε μαζικά στην αυριανή μας συνέλευση για να αποφασίσουμε τα παραπέρα βήματά μας».

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΗΡΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ. ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.


Η Τρόικα εσωτερικού, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, συνεχίζει και κλιμακώνει  τη μνημονιακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων.  

Η προεκλογική «επαναδιαπραγμάτευση» του Μνημονίου δεν ήταν τίποτα άλλο από την προσπάθεια να περάσουν τα άγρια αντεργατικά μέτρα πιο εύκολα.  

Η «νέα» συν-κυβέρνηση ξεπουλάει όσο-όσο όλη τη δημόσια περιουσία, όλο το δημόσιο πλούτο! ΑΤΕ- θυγατρικές, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, λιμάνια, κ.ο.κ

Τι σημαίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις
· νέα βάρη για τους εργαζόμενους
· δώρο στους πολυεθνικούς ομίλους, χωρίς να επενδύσουν ούτε ευρώ, μεγάλων επιχειρήσεων, από τις οποίες θα αποκομίσουν κέρδη εκατομμυρίων
·περικοπή  θέσεων εργασίας

Ειδικότερα ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ σημαίνει:
 • παράδοση στο ιδιωτικό τραπεζικό κεφάλαιο του υποθηκευμένου  70% της αγροτικής γης 
 • ακόμα μεγαλύτερα ληστρικά επιτόκια δανεισμού, άμεσες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί ακινήτων 
 • η ενίσχυση των αγροτών και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, οι επιδοτήσεις από την ΕΕ καθώς και το υγιές χαρτοφυλάκιο των δανείων παραδίδονται στα χέρια των ιδιωτικών τραπεζών και των τοκογλύφων 
 • το «κακό» κομμάτι θα περάσει στο Δημόσιο που θα κληθεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ΑΤΕ και τα «κόκκινα» δάνεια 
 • κλείσιμο καταστημάτων που δε θεωρούνται «κερδοφόρα» και παράβλεψη του κοινωνικού τους ρόλου 
 • απολύσεις εργαζομένων 
 • το σενάριο αυτό είναι επίσης πολύ βολική έκβαση για την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που επιδιώκουν να μειώσουν ή ακόμα και να διαγράψουν τον δανεισμό τους από την ΑΤΕ που ανέρχεται συνολικά στα 230 εκατ.

Τι προτείνουν ΟΤΟΕ - ΣΕΑΤΕ: 

«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΟΜΩΣ:
Η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται από το  αίμα του ελληνικού λαού για να σωθούν οι τραπεζίτες. Το δημόσιο και η ΕΕ δίνουν λεφτά στις τράπεζες και στους δανειστές και όχι στους εργαζόμενους για μισθούς, κοινωνικές δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΙ των τραπεζών δεν βάζουν από την τσέπη τους για την ανακεφαλαιοποίηση, παρά μόνο το 10% και αν, και καρπώνονται το 100% της ιδιοκτησίας και του οφέλους της κρατικής επιδότησης. 

Το κράτος, δηλαδή ο λαός με τους φόρους και τη λιτότητα και με τη μηδενική απόδοση από τις καταθέσεις του, χρηματοδοτεί το 90% των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ (δηλ. εθνικοποιημένες). ΤΡΟΜΕΡΗ ΛΗΣΤΕΙΑ!

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ..
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ απευθείας από πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και από δημόσια τράπεζα αλλά θέλουν τους τραπεζίτες και την ΕΕ μεσάζοντες; 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ….ΟΣΑ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ…ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΧΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ στο υπόλοιπο κεφάλαιο για την «ανάπτυξη»!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ με την  ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας από το ΤΧΣ θα διενεργείται εξονυχιστικός έλεγχος, ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξυγίανσή της που θα   περιλαμβάνουν απολύσεις, μειώσεις μισθών, πωλήσεις ενεργητικού κ.λπ., θα πραγματοποιείται «ακτινογραφία» ακόμα και σε κάθε κατάστημα και το ΤΧΣ θα μπορεί να προχωρεί σε κλείσιμο αυτού, εφόσον αποδεικνύεται ζημιογόνο.

Η δική μας πρόταση :

 • Η ΑΤΕ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΔΕΝ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ 
 • ΑΜΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ (100%) 
 •  ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 • ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ (ΔΩΔΩΝΗ, ΕΒΖ, ΣΕΚΑΠ), ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 
 • ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ, ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΔΕΚΟ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΗΜΕΥΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
 • ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ Η ΔΟΣΗ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 
 • ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ. 
 • ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ. 
 • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ (ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Ττε) . ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΩΣΟΥΜΕ. 
 • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ - ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. 
 • 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ 30-07 ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ :
Ø  την εκλογή ανακλητής επιτροπής αγώνα που θα υλοποιήσει τις αποφάσεις της ΓΣ και θα  συντονίσει  την  δράση μας με υπόλοιπους φορείς – σωματεία σε κάθε περιοχή.
Ø  την παραπέρα οργάνωση και  κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων
Ø  την λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να «πέσουν» οι διακόπτες 
Ø  ότι οι κινητοποιήσεις θα αρχίσουν και θα σταματήσουν μόνο με αποφάσεις των ίδιων των εργαζομένων μέσα από συμμετοχικές, μαζικές, δημοκρατικές διαδικασίες!

Ο αγώνας τώρα ξεκινάει και θα είναι σκληρός και πρωτόγνωρος!
Να «ξυπνήσουμε» από το μετεκλογικό σοκ και δέος και να ανατρέψουμε την επίθεση 

Μας εμπνέουν
·       ο αγώνας της Χαλυβουργίας που είναι απόφαση της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων μέσα από τις  γενικές συνελεύσεις του σωματείου.
·       ο αγώνας των κτηνοτρόφων της ΔΩΔΩΝΗΣ.
Είναι ώρα για να δυναμώσει η αλληλεγγύη.
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ κύριοι της τρόικα και της τρόικα «εσωτερικού»!
Ούτε μια ώρα ανοχή στους συνεχιστές των μνημονιακών επιθέσεων!
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ      ΙΟΥΛΙΟΣ 2012