Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Ελληνική Στατιστική Αρχή :Σημαντική μείωση των δαπανών υγείας στη χώρα μας από το 2009 έως το 2012Σημαντική μείωση καταγράφουν οι δαπάνες υγείας της χώρας μας από το 2009 έως το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Στην Ελλάδα η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε σε 10.03%, 9.34%, 9.67% και 9.16% του ΑΕΠ για τα έτη 2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12.6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011. 

Η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 4.4% έναντι του έτους 2010 και μείωση κατά 11.4% το έτος 2012 ως προς το έτος 2011.