Τετάρτη 30 Μαΐου 2007

Καθυστέρηση στη καταβολή των δεδουλευμένων αμοιβών των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών, αργιών, νυχτερινών κλπ των εργαζομένων του Νοσοκομείου (πλην γιατρών)του μηνός Απριλίου.
Οι εφημερίες των γιατρών καταβλήθηκαν κανονικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται η έγκριση της πίστωσης για το β΄εξάμηνο του 2007 ,οπότε και θα απελευθερωθούν κονδύλια για την καταβολή των δεδουλευμένων.
Το αναφέρουμε αυτό προς ενημέρωση των εργαζομένων αλλά και γιατί κάποιοι... καλοθελητές άλλα διαδίδουν και εκθέτουν με τον τρόπο τους τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Τρίτη 29 Μαΐου 2007

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Για την ανάδειξη εκπροσώπου των γιατρών:

Eγγεγραμμένοι 76

Ψήφισαν 60

Έγκυρα 58

Άκυρα 2

Έλαβαν:

Μπαλάσκας Γεώργιος 27 Εκλέγεται ως τακτικό μέλος

Βαζάκας Παναγιώτης 22 Εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος

Βουτσινάς Μάκης 9


Για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων (πλην γιατρών):


Εγγεγραμμένοι 329

Ψήφισαν 166

Έγκυρα 156

Λευκά -Άκυρα 10


Έλαβαν:


Ανωγιάτης Θανάσης 94 Εκλέγεται ως τακτικό μέλος

Κύρκου Ιουλία 62 Εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος

Σάββατο 26 Μαΐου 2007

Να ενταχθούν τα Υγειονομικά Επαγγέλματα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Πληθαίνουν οι πληροφορίες για άνοιγμα του θέματος των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων(ΒΑΕ) στο Δημόσιο .

Πιστεύουμε, ανεξάρτητα αν η κυβέρνηση το ανοίγει προεκλογικά και ανεξάρτητα με ποιους όρους το ανοίγει , ότι άμεσα οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους στα Νοσοκομεία, σε συντονισμό με άλλους κλάδους εργαζομένων στο Δημόσιο(πχ Τοπ.Αυτοδιοίκηση) που ζητούν να ενταχθούν στα ΒΑΕ , θα πρέπει να αναπτύξουν κινητοποιήσεις για να επιβάλουν την ένταξή τους ,τώρα και όχι στο μέλλον, με βάση τους δικούς τους όρους και ανάγκες.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση εκφράζουμε σήμερα ορισμένες απόψεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό -ασφαλιστικό -ΒΑΕ.
Ιστορικό
Το σύστημα ασφάλισης και συνταξιοδότησης μαζί με το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη μονιμότητα, το 8ωρο, το δικαίωμα στη απεργία, το θεσμό των ΒΑΕ, αποτελούν θεμελιώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων .
Τα τελευταία 15-20 χρόνια όμως παρατηρείται το φαινόμενο, αργά μεν αλλά σταθερά, να τίθενται υπό αίρεση όλες αυτές οι κατακτήσεις και ιδιαίτερα να δέχεται διαδοχικά χτυπήματα το σύστημα συνταξιοδότησης και ασφάλισης .
Αυτό εκφράστηκε με μια σειρά από νόμους που ψηφίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας 20ετίας οπως ν.1903/90, 1976/91, 2094/92, 2079/92, 2227/94, 2320/95, 3029/02,3232/04.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν σε βάρος των εργαζομένων;

1. Η σύνταξη από το 80% του τελευταίου συντάξιμου μισθού που ήταν πριν ,περιορίζεται βαθμιαία στο 70% του μέσου μισθού της τελευταίας 5ετίας.
2. Η επικουρική σύνταξη από το 36% της βασικής σύνταξης στο 20%.
3. Καταργήθηκε για τους άνδρες ο συνυπολογισμός της στρατιωτικής θητείας χωρίς εξαγορά (σήμερα αν θέλεις να συνυπολογίζεται η στρατιωτική θητεία πρέπει να πληρώσεις).
4. Καταργήθηκε το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.
5. Καταργήθηκε το δικαίωμα συνταξιοδότησης γαι τις μητέρες με 15 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.
6. Καταργήθηκε το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με 25 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.Σήμερα απαιτείται το όριο : 65χρόνια για τους άνδρες και τα 60 χρόνια για τις γυναίκες.
7. Καταργήθηκε το δικαίωμα συνταξιοδότησης με την κατώτερη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης και έτσι σήμερα συναπαιτείται το όριο των 65 ετών.
8. Επιβλήθηκε συμμετοχή 25% στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.
9. Καταργήθηκε η κάλυψη της κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης από τον κρατικό προϋπολογισμό και έτσι σήμερα πληρώνουμε 6,67 % κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και 2,55% για υγειονομική ασφάλιση.

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Ο θεσμός των ΒΑΕ είναι και αυτός μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων.
Με την θεσμοθέτησή του περιορίζονται, ως ένα βαθμό, οι συνέπειες του επαγγελματικού κινδύνου και η πρώιμη φθορά της υγείας των εργαζομένων, από τις απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, που κυριαρχούσαν και συνεχίζουν να κυριαρχούν σε πολλούς εργασιακούς χώρους.
Ο νόμος που καθόριζε τα ΒΑΕ ψηφίστηκε το 1951(ν.1846/51) και προέβλεπε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα οι άνδρες και οι γυναίκες που εργάζονται σε τέτοιου είδους επαγγέλματα .Ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα, μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις, να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι ανθυγιεινά επιδόματα, τα οποία όμως ως γνωστόν δεν ενσωματώνονται στο βασικό μισθό και δεν προσμετρώνται στο ποσό του συντάξιμου μισθού(ούτε και στα δώρα, επίδομα αδείας κλπ).
Χρειάστηκαν 13 ολόκληρα χρόνια για να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός των ΒΑΕ!
Μπορεί οι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ να κατέκτησαν το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότησης, κλήθηκαν όμως να το πληρώσουν ακριβά. Στην ουσία, με την καταβολή ενός επασφαλίστρου επί των αποδοχών τους, προπληρώνουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου το δικαίωμα στην πρόωρη συνταξιοδότηση.Αυτό το γεγονός καθιστά τον κλάδο των ΒΑΕ πλεονασματικό.
Σήμερα στα ΒΑΕ υπάγονται περίπου 90 επαγγέλματα και 60 ειδικότητες.
Βέβαια αυτά συμβαίνουν στον Ιδιωτικό Τομέα καθώς στο Δημόσιο Τομέα δεν υπάρχει ο θεσμός των ΒΑΕ.
Εδώ όμως και 15 χρόνια έχει αρχίσει μια προσπάθεια υπονόμευσης αυτού του θεσμού και στον Ιδιωτικό Τομέα.Η πρώτη μεγάλη απόπειρα έγινε με το νόμο 1902 του 1990 και η δεύτερη με το νόμο 3029 του 2002, που στόχευαν στον αποχαρακτηρισμό μεγάλων τμημάτων εργαζομένων από αυτό το θεσμό.

Τι προτείνουμε
1. Καθιέρωση του θεσμού των ΒΑΕ και για τα Υγειονομικά Επαγγέλματα.

2. Χαρακτηρισμός των Νοσοκομειακών χώρων ως Ανθυγιεινών.

3. Επειδή το Δημόσιο δεν έχει κάποιο ειδικό συνταξιοδοτικό ταμείο που χορηγεί τις συντάξεις και επειδή το Δημόσιο δεν έχει θεσμοθετημένη καμιά προσαύξηση στις ειδικές συντάξεις (πχ για ΒΑΕ), προτείνουμε να μην υπάρχει επασφάλιστρο ή αν υπάρχει, αυτό να είναι πολύ μικρό.

4. Όσοι εργαζόμενοι από τους παλαιότερους (πχ.20-25 έτη υπηρεσίας) ενταχθούν στα ΒΑΕ να μην πληρώσουν επί πλέον εισφορά αναδρομικά, αφού ηταν ευθύνη της Πολιτείας που μέχρι σήμερα τα αντίστοιχα επαγγέλματα του Δημοσίου δεν ήταν ενταγμένα στα ΒΑΕ.

5. Να ενταχθούν οι αναγνωριζόμενες ειδικότητες ως ΒΑΕ στο 14 εισαγωγικό κλιμάκιο, αντί του 18 που είναι σήμερα. Η αλλαγή αυτή του εισαγωγικού κλιμακίου θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπλήρωση όλων των μισθολογικών κλιμακίων από τους εργαζόμενους (στα ΒΑΕ), μέχρι την αποχώρηση τους , για να μην χάνουν από τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Μόνο με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ θα αποχωρούν με πλήρη σύνταξη, οποιαδήποτε άλλη λύση θα κουτσουρεύει τη σύνταξή τους (από 20%-30%) και θα είναι απαγορευτική η ένταξή τους στο καθεστώς ΒΑΕ.

6. Χρόνος εξόδου 7 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη .

7. Καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς (Δημόσιο) για ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου και ασθενειών.

8. Καθορισμός 15 ημερών επιπλέον αδείας με πλήρεις αποδοχές, πέραν της σημερινής ισχύουσας κανονικής αδείας.

9. Λήψη μέτρων και εφαρμογή όλης της νομοθεσίας για την Υγεινή και Ασφάλεια στη Εργασία.

10. Σύνταξη στο 80% του τελευταίου μισθού.Αντίστοιχος υπολογισμός του εφάπαξ.


ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΒΑΕ ΤΩΡΑ!

Παρασκευή 25 Μαΐου 2007

Οι απόψεις μας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (5)

Τα εγκεκριμένα έργα με τις νέες μορφές ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ 19 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ ευρώ και τα οποία αφορούν 135 νέες υποδομές σε όλη τη χώρα(πίνακας1).Υπάρχει μια ευρύτατη κατανομή των έργων ΣΔΙΤ σε όλη την επικράτεια (πινακας 2), γεγονός που δείχνει οτι ακολουθείται ένα καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο πρόγραμμα παράδοσης στους ιδιώτες επιχειρηματίες, μιας μεγάλης γκάμας υποδομών και υπηρεσιών. Από διοικητήρια, πυροσβετικούς σταθμούς, φυλακές, λιμάνια, αστυνομικά τμήματα μέχρι δικαστικά μέγαρα, πανεπιστημιακά κτήρια, σχολεία, νοσοκομεία.
Ιδιαίτερα για το νομό Πρέβεζας ήδη έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, η κατασκευή και λειτουργία του νέου Νοσοκομείου της Πρέβεζας δυναμικότητας 164 κλινών και ενός σχολείου.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μια σειρά από υπηρεσίες του νοσοκομείου που πριν ανήκαν στο Δημόσιο , τώρα θα περάσουν στα χέρια του ιδιώτη. Ενώ και άλλες δραστηριότητες, όπως η στάθμευση(parking), που μέχρι τώρα ήταν ελεύθερες και δωρεάν, θα δοθούν στον ιδιώτη προς εμπορική εκμετάλλευση.
Χρειάζεται επίσης να επισημανθεί το γεγονός, ότι στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ρητά αναφέρεται, ότι στο Δημόσιο θα παραμείνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αφήνοντας εξω μια σειρά κλάδους εργαζομένων, όπως τεχνική υπηρεσία, βιοϊατρική τεχνολογία, προσωπικό σίτισης, προσωπικό που εργάζεται στα πλυντήρια,λογιστήριο κλπ. Στην ίδια απόφαση δηλώνεται ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα παραμείνει στο Δημόσιο.Τώρα τι είδους διοίκηση θα ασκεί το Δημόσιο, όταν όλες οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός καθώς και σχεδόν οι μισές υπηρεσίες θα ανήκουν στον ιδιώτη... είναι μια μεγάλη ιστορία.

Από όσα αναφέρθηκαν στη όλη παρουσίαση των απόψεών μας για τις ΣΔΙΤ, γίνεται φανερό ότι επιχειρείται πλέον με σχεδιασμένο τρόπο η άλωση ολων σχεδόν των κοινωφελών έργων και υπηρεσιών από το ιδιωτικό κεφάλαιο .Γεγονός που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη παροχή των υπηρεσιών αυτών όσο και στην πρόσβαση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και ιδιαίτερα των αποκλεισμένων αυτής της κοινωνίας (ανέργων,ημιαπασχολούμενων κλπ).
Ενώ ανοίγει πλέον την κερκόπορτα και για πλήρη ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών κατά το αμερικάνικο πρότυπο. Αξίζει να διαβάσει κάποιος προσεχτικά το "Εγχειρίδιο για την Υλοποίηση Έργων και Υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ" που εξέδωσε η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου και ιδιαίτερα στο ερώτημα "Σε ποιους τομείς υπάρχει διεθνής εμπειρία υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ;"
Διαβάστε προσεχτικά την τελευταία παράγραφο.


Συνεχίζεται...

Αλλαγή στις υποψηφιότητες των γιατρών

Απέσυρε την υποψηφιότητά του, στις εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων των γιατρών στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας, ο κ. Πανταζής Δημήτριος Επιμελητής β΄Καρδιολογικής Κλινικής.

Τετάρτη 23 Μαΐου 2007

Ανοίγει το θέμα των Βαρέων και Ανθυγιεινών για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.Για τους Υγειονομικούς ...πότε;

Όπως αναφέρει ο διαδικτυακός τόπος του MEGA , αλλά και το in.gr η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εντάξει κάποιες ειδικότητες εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.Όσοι ενταχθούν θα βγαίνουν 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη δηλ στα 58 οι άντρες και στα 53 οι γυναίκες. Στα Βαρέα επαγγέλματα θα μπορούν να ενταχθούν αναδρομικά και οι σημερινοί εργαζόμενοι στα επαγγέλματα αυτά αρκεί να πληρώσουν ενα ποσό 3500 ευρώ είτε εφάπαξ είτε με δόσεις.

Υποψηφιότητες για ανάδειξη εκπροσώπων εργαζομένων στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Για ανάδειξη εκπροσώπου των γιατρών υποψήφιοι θα είναι:

1.Βαζάκας Παναγιώτης Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος

2.Βουτσινάς Μάκης Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

3.Μπαλάσκας Γεώργιος Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής

4.Πανταζής Δημήτριος Επιμελητής Β΄Καρδιολογικής ΚλινικήςΓια ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων (πλην γιατρών) υποψήφιοι θα είναι:

1.Ανωγιάτης Θανάσης Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Νοσοκομείου Πρέβεζας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών

2.Κύρκου Ιουλία Υπάλληλος Κ.Υ.Φιλιππιάδας

Επίσκεψη Υποδιοικητή 6ης ΔΥΠΕ

Την Τρίτη 22 Μαϊου 2007 επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Πρέβεζας ό Υποδιοικητής της 6ης Υγιειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων,Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, κ.Καψάμπελης.Ο κ.Καψάμπελης είχε συνάντηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Δευτέρα 21 Μαΐου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Συναδέλφισες και Συνάδελφοι

Ο μισθός και οι δεδουλευμένες πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων(εφημερίες, υπερωρίες,εργασία στις Αργίες κλπ) είναι χρήματα των εργαζομένων.Επόμενα είναι στην απόλυτη δική τους ευθύνη και διακριτική ευχέρεια το πώς θα διαθέσουν τα χρήματα αυτά και σε ποιο πιστωτικό ίδρυμα θα κατατεθούν.
Η πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου που ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εργαζόμενους να ανοίξουν λογαριασμό σε συγκεκριμένο πιστωτικό κατάστημα έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα.

Αλήθεια σε ποια νομοθετική ρύθμιση επακριβώς στηρίζεται η Διοίκηση και αποστερεί από τους εργαζόμενους το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής;

Ποιος ρώτησε τους εργαζόμενους για ζητήματα που αφορούν τα χρήματά τους;

Με ποιο τρόπο επιλέγεται ένα συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα ,το οποίο δεν έχει υποκαταστήματα στους Δήμους του Νομού που υπάρχουν Κέντρα Υγείας και άρα εργαζόμενοι υγειονομικοί;

Ποιοι και γιατί αποφασίζουν πριν από μας ,χωρίς εμάς,για εμάς;

Αυτό που το πολύ μπορούσε να κάνει η Διοίκηση ήταν να καλέσει τους εργαζόμενους να δώσουν ένα λογαριασμό της επιλογής τους (πιθανά το μισθοδοτικό τους ή όποιον αυτοί θέλουν) για να πιστώνονται (κατατίθενται) οι πρόσθετες αμοιβές τους.

Όχι όμως να τους υποχρεώσει σε μια συγκεκριμένη τράπεζα.

Εμείς πάντως θα δώσουμε λογαριασμό από τράπεζα της επιλογής μας.

Και έπεται συνέχεια ...

Δικαίωμά μας η ελεύθερη επιλογή τράπεζας για κατάθεση των μισθών μας

Άλλο και τούτο...
Είναι αλήθεια ότι συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα που επιλέχθηκε και έγινε προσπάθεια να υποχρεωθούν οι εργαζόμενοι να ανοίξουν λογαριασμό, για κατάθεση των πρόσθετων αμοιβών τους, δεν έχει υποκαταστήματα στους Δήμους του Νομού που εδρεύουν τα Κέντρα Υγείας;
Αν είναι αλήθεια ..λέμε αν ... τότε γιατί επιλέχθηκε;

Οι απόψεις μας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (4)

Αποτελέσματα της εφαρμογής των ΣΔΙΤ σε άλλες χώρες

Οι ΣΔΙΤ εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου αλλά ιδιαίτερα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ,όπως η Μ.Βρετανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία ,Ιταλία.

Στις περισσότερες χώρες οι ΣΔΙΤ εφαρμόζονται στην αρχή στις μεταφορές και κατόπιν επεκτείνονται και σε άλλους τομείς όπως Παιδεία,Υγεία, Ενέργεια ,Επεξεργασία Αποβλήτων κλπ.
Η Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία προωθούν εκτεταμένα προγράμματα ΣΔΙΤ στην Υγεία.
Πάντως μέχρι τώρα ο τομέας των μεταφορών έχει τη μεγαλύτερη εφαρμογή σε έργα ΣΔΙΤ.

Στη Βρετανία υπάρχει η σημαντικότερη ανάπτυξη(πάνω από 700 έργα ΣΔΙΤ από τα οποία τα 200 είναι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Στην ίδια χώρα ήδη το 11% των Δημοσίων Επενδύσεων έχει υποκατασταθεί από τις ΣΔΙΤ και σύντομα αυτό το ποσοστό αναμένεται να περάσει το 15%.

Ποσοστιαία η Βρετανία, που είναι και η πρώτη διδάξασα, κατέχει τα πρωτεία στις ανά τον κόσμο εκτελούμενες ΣΔΙΤ με 66%, η υπόλοιπη Ευρώπη με 20% ,η ΗΠΑ με 6% και η ΑΣΙΑ με 8%.
Άρα όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έλεγχο και να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ, πρέπει να ανατρέξουμε κυρίως στη Βρετανική εμπειρία.

Η ΣΔΙΤ στην Βρετανία ξεκίνησαν από την κυβέρνηση των Συντηρητικών του John Major το 1992 και πήραν τεράστια διάσταση και επέκταση με τους Εργατικούς.


Για τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες από διάφορους οργανισμούς, όπως το ΝΑΟ (National Audit Office)-Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικού Ελέγχου,
η ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)-Ένωση Πιστοποιημένων Ορκωτών Λογιστών ,τη UNISON που είναι η Συνομοσπονδία των Βρετανών Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.


Αυτές έδειξαν τα παρακάτω:

1. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα ήταν αν τα έργα κατασκευάζονταν με τις συμβατικές μεθόδους(Δημόσιος Τομέας).
Ο ιδιωτικός τομέας δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια από ότι ο Δημόσιος και αυτό το κόστος μεταβιβάζεται στα έργα και τελικά στο Δημόσιο(μη ανταποδοτικά έργα) ή στους τελικούς χρήστες (ανταποδοτικά έργα).Ταυτόχρονα βέβαια αποσκοπεί και στο μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
Στην ουσία τα έργα αυτά είναι ένας πανάκριβος δανεισμός του Δημοσίου από τους Ιδιώτες .
Είναι χαρακτηριστικό , ότι το 2006 , ο σκιώδης Υπουργός Υγείας των Συντηρητικών Andrew Lansley, αποκάλυψε στη Βρετανική Βουλή ,ότι το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πληρώσει στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 53 δισ στερλίνες για έργα αξίας 8 δισ στερλινών!

2. Σε ένα 20% των έργων ΣΔΙΤ γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού.Το ποσοστό αυτό αν και είναι μικρότερο από το ποσοστό των έργων που γίνονται με συμβατικές μεθόδους δημοπράτησης , εντούτοις δείχνει ότι και στα έργα ΣΔΙΤ, που ήδη είναι πολύ ακριβότερα από τα συμβατικώς εκτελούμενα έργα , οι προϋπολογισμοί μπορεί φθάσουν σε μεγάλα ύψη.

3. Σε ένα 24% των έργων ΣΔΙΤ γίνεται υπέρβαση των χρονοδιαγραμμάτων. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από τα συμβατικώς εκτελούμενα έργα(Δημόσιος Τομέας) και οφείλεται στο ότι με νόμο η Βρετανική Κυβέρνηση έχει επιταχύνει πάρα πολύ , προς όφελος των επιχειρηματιών , όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν απαλλοτριώσεις , περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ και στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας αρχίζει να εισπράτει χρήματα , όταν αρχίσει να λειτουργεί το έργο. Επόμενα τον συμφέρει να το τελειώσει όσο πιο νωρίς μπορεί.

4. Υπάρχουν σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα που αφορούν κυρίως την ποιότητα των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.Στα έργα που αφορούν Σχολεία και Νοσοκομεία υπάρχουν προβλήματα στεγανότητας, αερισμού, ελεύθερων χώρων, λειτουργικότητας χώρων,ηχομόνωσης.

5. Στη Βρετανία υπάρχει ιδιαίτερη επιλεκτικότητα απο τον Ιδιωτικό τομέα στο ποια έργα θα αναλάβει.Έτσι τα έργα επιλέγονται όχι με βάση το ποιες κοινωνικές ανάγκες υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν, αλλά με βάση το ποια κρίνονται συμφέροντα από πλευράς κερδών.

6.Ήδη ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) πηγαίνει για εξόφληση των ΣΔΙΤ.Η αφαίμαξη των πόρων του ΠΔΕ για την απόσβεση των έργων ΣΔΙΤ, δείχνει πόσο έωλα είναι τα επιχειρήματα αυτών που λέγουν ότι μέσω των ΣΔΙΤ θα εξοικονομηθούν χρήματα του ΠΔΕ για κάλυψη άλλων κοινωνικών αναγκών.
Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχει μεγάλη οικονομική πίεση, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται κονδύλια, που πήγαιναν για άλλες υπηρεσίες, στην απόσβεση χρεών (τελών διαθεσιμότητας) ,κλείνουν υπηρεσίες ή αυξάνονται τα δημοτικά τέλη .
Νοσοκομεία μειώνουν τα κρεβάτια τους ,απολύουν προσωπικό, εντατικοποιούν την εργασία του προσωπικού, για να μπορέσουν να καλύψουν τα αυξημένα κόστη λειτουργίας.

7. Οι επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες την πρεμούρα των κυβερνήσεων να δώσουν τα έργα σε ΣΔΙΤ, ανεβάζουν στις διαπραγματεύσεις συνεχώς το κόστος.

8. Σε νοσοκομεία που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν μέσω ΣΔΙΤ υπάρχει ένα κοσκίνισμα περιστατικών με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατούν περιστατικά που αφήνουν μεγάλο κέρδος, ενώ βαριά και χρόνια περιστατικά παραπέμπονται σε νοσοκομεία που λειτουργούν με τον κλασσικό Δημόσιο Τομέα.

9.Εργαζόμενοι που δούλευαν στο Δημόσιο Τομέα αναγκάστηκαν να περάσουν στον Ιδιωτικό τομέα(όταν η υπηρεσία τους παραδόθηκε στον Ιδιώτη) με μείωση αποδοχών τους και σαφώς χειρότερες εργασιακές σχέσεις .

Ανάλογο πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί και στη χώρα μας, καθώς υπάρχουν άρθρα στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα(άρθρο 39 παράγραφος 1,άρθρο 99 παράγραφος 1 και 3, άρθρο 101 παράγραφος 1 και 2, άρθρο 154 παράγραφος 1,2,3,4),που προβλέπουν απόλυση του υπαλλήλου σε περίπτωση κατάργησης της θέσης σε μια υπηρεσία.

10. Σε ορισμένους κλάδους και κυρίως στις μεταφορές (δρόμοι, σισδηρόδρομοι κλπ) τα κέρδη των ιδιωτών είναι ιλιγγιώδη.

Συνεχίζεται....

Κυριακή 20 Μαΐου 2007

Οι απόψεις μας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (3)

Ποιες μορφές παίρνουν οι σύγχρονες ΣΔΙΤ;

Υπάρχουν διάφορες επιμέρους μορφές που παίρνουν οι ΣΔΙΤ πέρα από τις βασικές που περιγράψαμε.
Όμως η κυρίως διάκρισή τους εξαρτάται από τον σε ποιον ανήκει η κυριότητα του έργου, αν όλο αυτό το κόστος λειτουργίας θα πληρώνεται απευθείας από τον χρήστη ή από το Δημόσιο ή αν θα πληρώνεται και από τους δυο κλπ.
Χονδρικά οι ΣΔΙΤ χωρίζονται σε δυό μεγάλες κατηγορίες :Στα λεγόμενα ανταποδοτικά έργα και στα λεγόμενα μη ανταποδοτικά.
Ολες όμως οι ΣΔΙΤ διατηρούν ένα ελάχιστο κοινό περιεχόμενο: Την ολική ή μερική ιδιωτική χρηματοδότηση, τον πρωταρχικό ρόλο των ιδιωτικών φορέων που διασφαλίζουν και τις οικονομικές παραμέτρους του έργου.

Γιατί χρειάστηκε ένα καινούργιο νομοθέτημα για τις ΣΔΙΤ.

Το 2005 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε από τη Βουλή ένα καινούργιο νόμο .Τον νόμο 3389/2005.Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι αντίστοιχο νομοθέτημα είχε έτοιμο και το ΠΑΣΟΚ επί πρωθυπουργίας Σημίτη αλλά το πρόλαβε η ήττα στις εκλογές του Μάρτη του 2004.
Απλά το νομοθέτημα της ΝΔ ήλθε να ρυθμίσει και να λύσει πρός όφελος των επιχειρηματιών όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση έργων μέσω ΣΔΙΤ.
Επιταχύνει όλες αυτές τις διαδικασίες που αφορούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αρχαιολογικά ευρήματα, προστασία κοινωνικών ομάδων απο τα έργα ,διαδικασίες απαλλοτριώσεων ,πολεοδομικές ρυθμίσεις κλπ.

Συνεχίζεται...

Οι απόψεις μας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (2)

Γιατί επιλέχθηκαν τη συγκεκριμένη στιγμή οι ΣΔΙΤ;

Υπάρχουν κατά τη άποψή μας δυό βασικοί λόγοι:

1. Οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι,αυτό δηλ. που ονομάζουμε οικονομική ολιγαρχία ,έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους τεράστια κεφάλαια.Τα κεφάλαια αυτά προήλθαν ,βέβαια ,από την επί πολλές δεκαετίες ληστρική και άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.

2. Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι αποδόσεις των επενδενδυμένων, σε επιχειρήσεις, κεφαλαίων και ιδιαίτερα τα μέσα ποσοστά κέρδους πιέζονται όλο και περισσότερο.Αιτία είναι ο τρομακτικός και ανελέητος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις και επίσης η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σαν αποτέλεσμα των δυο αυτών λόγων έχουμε το φαινόμενο να υπάρχουν τεράστια αναξιοποίητα κεφάλαια στα χέρια επιχειρηματιών ,τα οποία οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν γιατί εκτιμούν ότι δεν θα έχουν τις αποδόσεις που θέλουν.
Το αδιέξοδο αυτό έρχονται να λύσουν -προς το συμφέρον των επιχειρηματιών -το αστικό κράτος και οι διάφορες κυβερνήσεις, με το να τους παραχωρούν ζωτικό χώρο για δράση και μεγάλα κερδη σε τομείς που κατά το παρελθόν το κράτος( και το Δημόσιο) είχε τον απόλυτο έλεγχο. Τέτοιοι τομείς είναι οι συγκοινωνίες -επικοινωνίες -μεταφορές ,Παιδεία,Υγεία κλπ.

Μπορούμε δηλ να πούμε ότι οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι μια καινούργια μορφή στήριξης του Ιδιωτικού κεφαλαίου από το αστικό κράτος.Τι κερδίζουν οι επιχειρηματίες και το αστικό κράτος με τις ΣΔΙΤ στα κοινωφελή έργα ;

Τι κερδίζουν οι επιχειρηματίες;

1. Πρώτα απ'όλα αυτή καθαυτή την οικονομική δραστηριότητα σε μια εποχή που σε πολλούς κλάδους της οικονομίας η ύφεση είναι παρά πάνω από ορατή.

2.Την εξασφάλιση εσόδων -κερδών όχι εφάπαξ ή μόνο για την περίοδο που διανύουμε αλλά και για το απώτερο μέλλον ,αφού μιλάμε για συμβάσεις που είναι μακροχρόνιες (π.χ. 30 χρόνια).

3. Την εξασφάλιση ιδιαίτερα επωφελών χρηματοδοτικών σχημάτων που πολλές φορές μειώνουν στο ελάχιστο την αναγκαία συμμετοχή σε ίδια κεφάλαια.
Παραδειγμα η Αττική Οδός. Στο τελικό κατασκευαστικό κόστος του έργου η συμμετοχή του Δημοσίου ήταν 68%, η συμμετοχή της κοινοπραξίας του Μπόμπολα 6%, και τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου 26% ! Αυτό λοιπόν το έργο παραχωρήθηκε για εκμετάλλευση στην κοινοπραξία του Μπόμπολα έως το 2025. Υπολογίζεται ότι σε 3-4 χρόνια που η κοινοπραξία θα έχει εξοφλήσει τα τραπεζικά δάνεια θα έχει ημερήσια καθαρά κέρδη που θα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ !

Στις ΣΔΙΤ προβλέπεται ότι η συμμετοχή των ιδιωτών με ίδια κεφάλαια θα είναι της τάξης του 10%-20% και τα υπόλοιπα θα είναι δάνεια.

4.Τα ελκυστικά περιθώρια κέρδους (υψηλότερη απόδοση κεφαλαίων σε σχέση με άλλες επενδύσεις), με τα γνωστά πανωπροίκια, φορολογικές ελαφρύνσεις ,δυνατότητα ανά περιόδους ανακοστολόγησης , έκδοσης ομολόγων και μετοχών κλπ.

5.Την κατά τεκμήριο γρηγορότερη διεκπεραίωση διαφόρων διαδικασιών και κυρίως την παράκαμψη νομικών και άλλων κωλυμάτων(εκδόσεις αδειών,αρχαιολογικά ευρήματα,προστασία περιβάλλοντος,απαλλοτριώσεις,εργασίες Δημοσίων υπηρεσιών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).

6.Την πλήρη απουσία ανταγωνιστών στο συγκεκριμένο χώρο όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες.

Τι κερδίζει το αστικό κράτος;

1. Το κράτος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε διαδικασία προώθησης Δημόσιων Επενδύσεων για την κάλυψη των συλλογικών κοινωνικών αναγκών.

2. Επιτυγχάνει τη λεγόμενη δημοσιονομική εξυγίανση μέ την απουσία του από θεμελειώδεις κοινωνικές λειτουργίες.Μειώνει τα δημοσιονομικά ελλείματα σε επίπεδα κάτω του 3% (σύμφωνο σταθερότητας).

3. Αποφεύγει την οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

4. Σε ιδεολογικό επίπεδο εμφανίζει την είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου σαν παράγοντα αναπτυξιακής διαδικασίας ,ενώ στην ουσία πρόκειται για αντικατάσταση των δημόσιων κοινωφελών επενδύσεων από την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα.


Συνεχίζεται.....

Οι απόψεις μας για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (1)

Τι είναι οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα(ΣΔΙΤ);

Ο όρος σύμπραξη μας παραπέμπει σε συνεργασία. Άρα οι ΣΔΙΤ είναι μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο Δημόσιο Τομέα και στον Ιδιωτικό Τομέα για την κατασκευή κοινωφελών έργων και παροχή κοινωφελών υπηρεσιών.

Γιατί τόσος ντόρος για τις ΣΔΙΤ;

Μορφές συνεργασίας ανάμεσα στους δυο τομείς της καπιταλιστικής οικονομίας είχαμε από παλιά τόσο στη Ευρώπη με την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου,όσο και στη χώρα μας με την ΟΥΛΕΝ για την ύδρευση της Αθήνας τη δεκαετία 1920-1930, αλλά και την ΠΑΟΥΕΡ για την ηλεκτροδότηση.Πριν από λίγα χρόνια με μια τέτοια συνεργασία κατασκευάστηκε η Αττική Οδός που την εκμεταλλεύεται η κοινοπραξία του Μπόμπολα, το αεροδρόμιο των Σπάτων ,η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η υποθαλάσσια ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου.

Τότε γιατί αφού τέτοιες συνεργασίες ανθούν εδώ και δεκαετίες γίνεται τόσος ντόρος για τις ΣΔΙΤ;

Θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση αν, έστω και επιγραμματικά, δούμε τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονται τα Δημόσια και Κοινωφελή έργα στην Ελλάδα.

Μέχρι πρίν λίγα χρόνια στη χώρα μας κυριαρχούσαν τα έργα που προκήρυσσε το Δημόσιο και ανελάμβαναν να τα κατασκευάσουν και να τα παραδώσουν στο Δημόσιο διάφορες εταιρείες έναντι αμοιβής.Τά έργα χρηματοδοτούνταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η ιδιοκτησία ,η αξιοποίηση,η λειτουργία και η συντήρηση του έργου ανήκει στο Δημόσιο.Ο ρόλος του Ιδιώτη αρχίζει και τελειώνει με την κατασκευή του έργου.
Τα έργα αυτά αν και ήταν ενταγμένα στο ευρύ πλαίσιο της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής (π.χ.δρόμοι για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση εμπορευμάτων), κάλυπταν και υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες(ταχύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών).

Μετά και ιδιαίτερα με τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουμε το πέρασμα σε ένα νέο στάδιο. Τώρα έχουμε μια πιο άμεση εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα τόσο στη κατασκευή όσο και στη λειτουργία των κοινωφελών έργων.Πρόκειται για τα λεγόμενα έργα παραχώρησης ή συγχρηματοδότησης. Με τέτοιο τρόπο κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο των Σπάτων ,η Αττική Οδός,η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις χρηματοδότες του έργου είναι το Δημόσιο και οι Ιδιώτες επιχειρηματίες είτε με δικά τους κεφάλαια είτε με δάνεια από τράπεζες.
Το έργο μετά το πέρας της κατασκευής ανήκει στο Δημόσιο,το οποίο όμως το παραχωρεί στον ιδιώτη χρηματοδότη-επενδυτή προς εκμετάλλευση ,για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη σύμβαση (20-30 χρόνια). Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος η εκμετάλλευση του έργου περνάει στο Δημόσιο.
Στα έργα αυτά οι διαδικασίες ανάθεσης και κατασκευής είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσο περί δημοσίων έργων και λόγω των υψηλών προϋπολογισμών υπόκεινται σε ελέγχους από το ελεγκτικό συνέδριο και κυρώνονται από την Βουλή.

Τα τελευταία χρόνια περνάμε σε ένα τρίτο στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από καθολική εμπλοκή του Ιδιωτικού κεφαλαίου στη κατασκευή και λειτουργία των κοινωφελών έργων και παροχή κοινωφελών υπηρεσιών.Είναι τα περίφημα έργα ΣΔΙΤ με βάση τα οποία έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί και το νέο Νοσοκομείο της Πρέβεζας.
Το έργο πλέον από την μελέτη,κατασκευή ,λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση δεν ανήκει πλέον στο Δημόσιο.Η χρηματοδότησή του γίνεται καθ' ολοκληρίαν από τον Ιδιώτη -επενδυτή με δικά του κεφάλαια και με δάνεια από τράπεζες.
Κατα την διάρκεια της σύμβασης που είναι μακροχρόνια (π.χ. 30 χρόνια), το έργο ανήκει στον Ιδιώτη.Αυτός είτε το νοικιάζει στο Δημόσιο( με ετήσιο τέλος διαθεσιμότητας) για να παρέχει αυτό κάποιες υπηρεσίες και ταυτόχρονα ο ιδιώτης εκμεταλλεύεται τις όποιες κερδοφόρες υπηρεσίες έχει(πχ. πάρκινγκ, εστατόρια κλπ) ,είτε το εκμεταλλεύεται ο ίδιος ο ιδιώτης όλο το έργο και επιβάλλει στους τελικούς χρήστες ανταποδοτικά τέλη(π.χ.διόδια).
Οι συμβάσεις αυτές δεν υφίστανται προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο ούτε υπάρχει η δυνατότητα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των συμβάσεων αυτών.
Αποφασίζονται από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ( Υπουργός Οικονομίας, ΥΠΕΧΩΔΕ,Υπουργός Ανάπτυξης σαν τακτικά μέλη και σαν έκτακτο μέλος ο Υπουργός που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο θα γίνει η ΣΔΙΤ). Καλύπτονται εν πολλοίς από ένα πέπλο αδιαφάνειας.Ακόμα και το μοναδικό έγγραφο που αποτελεί εχέγγυο για την διαφύλαξη του Δημόσιου συμφέροντος ,δηλαδή το σχέδιο σύμβασης του έργου, δεν συμπεριλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης του εργου ΣΔΙΤ και δεν δημοσιοποιείται.

Συμπερασματικά το καινούργιο που έχουμε με τις τελευταίες μορφές ΣΔΙΤ, είναι ότι έχουμε μια παραπέρα προώθηση και γενίκευση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης των κοινωφελών έργων υποδομής αλλά και των υπηρεσιών.

Συνεχίζεται....

Παρασκευή 18 Μαΐου 2007

Κάτι τρέχει με τα 176 ευρώ...ή ανέξοδες υποσχέσεις;

Σήμερα 18 Μαϊου 2007 μια ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Υπουργείου Υγείας άφησε πάλι ανοικτό το ζήτημα του επιδόματος των 176 ευρώ.
Η ανακοίνωση αφορούσε το Νοσοκομείο Κέρκυρας και τα αιτήματα των εργαζομένων.
Η παράγραφος που αφορά τα 176 ευρώ είναι η εξής:
"Αναφορικά με το επίδομα των 176 ευρώ, που διεκδικούν οι εργαζόμενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, δρομολογούνται οι ενέργειες ώστε το επίδομα να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας".

Εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε; Μάλλον οι εκλογές είναι κοντά. Οπότε όλα είναι πιθανά.

Δικαίωμά μας η ελεύθερη επιλογή τράπεζας για κατάθεση των αμοιβών μας

Θεωρούμε ότι ο κάθε εργαζόμενος στο Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιλέγει την τράπεζα της αρεσκείας του, στην οποία θα πιστώνεται ο μισθός του και οι πρόσθετες αμοιβές του.
Αυτό που θα έπρεπε να ζητάει το Νοσοκομείο είναι απλά να δώσουν οι εργαζόμενοι κάποιο λογαριασμό (ας πούμε το λογαριασμό που πιστώνεται η τακτική μισθοδοσία τους ) και όχι να επιβάλλει στους εργαζόμενους ένα συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.
Αλήθεια σε ποια νομοθετική ρύθμιση στηρίζεται η Διοίκηση του Νοσοκομείου;
Ποιος ρώτησε τους εργαζόμενους ;
H συγκεριμένη εγκύκλιος της Διοίκησης μπορεί να έχει προαιρετικό χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό.
Απλά θα έπρεπε να ζητάει ένα αριθμό λογαριασμού από τους εργαζόμενους και τίποτε άλλο.
Εμείς θα ζητήσουμε να πιστώνεται για τις πρόσθετες αμοιβές μας ο λογαριασμός της μισθοδοσίας μας ή όποιος εμείς θέλουμε.

Πανελλαδική απεργία των Νοσοκομειακών Ιατρών

24ωρη απεργία αποφάσισαν η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) για τις 30 Μαϊου 2007.
Αιτήματα:
Αύξηση των Δημοσίων δαπανών για το ΕΣΥ.
Ανθρώπινο ωράριο.
Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Χαρακτηρισμό της ιατρικής εργασίας ως Ανθυγιεινής.
Νέο ιατρικό μισθολόγιο.

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Έληξε σήμερα 18 Μαϊου 2007 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικου δικαίου 8μηνης διάρκειας, για το Νοσοκομείο Πρέβεζας και 2 θέσεων για το Κ.Υ.Πάργας και το Κ.Υ. Θεσπρωτικού .

Συγκεκριμένα :
Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
Μία θέση (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
Μία θέση (1) ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Μία θέση (1) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Για το Κ.Υ. Θεσπρωτικού
Μία θέση (1) ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Για το Κ.Υ. Πάργας
Μία θέση (1) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Στις 29 Μαϊου 2007 ( ημέρα Τρίτη) θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων των εργαζομένων στη Διοίκηση τουΝοσοκομείου Πρέβεζας.
Συγκεκριμένα θα εκλεγούν ένας εκπρόσωπος των γιατρών και ένας εκπρόσωπος του υπόλοιπου (πλην γιατρών) προσωπικού.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νοσοκομείου και από ώρα
8 π.μ. έως 4 μ.μ.
Κάτάθεση υποψηφιοτήτων εγγράφως στη Διοίκηση τουΝοσοκομείου μέχρι την Δευτέρα 21 Μαϊου 2007.
Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο.
Η θητεία των μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου είναι διετής.

Πέμπτη 17 Μαΐου 2007

Αλλαγή του τρόπου πληρωμής εφημεριών και υπερωριών

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των εφημεριών και υπερωριών του προσωπικού του Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Από δώ και στο εξής οι πρόσθετες αυτές αμοιβές του προσωπικού θα καταβάλονται από την Alfa Tράπεζα Α.Ε.
Με εγκύκλιό της η Διοίκηση του Νοσοκομείου ,καλεί το προσωπικό να προβεί μέχρι την 31-5-2007 σε άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού στην εν λόγω τράπεζα και να τον κοινοποιήσει στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου

Το όνομα του νέου Διοικητή του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Δημήτρης Μάτσιας είναι το όνομα του νέου Διοικητή του Νοσοκομείου Πρέβεζας.Ο κ.Μάτσιας ήταν μέχρι τώρα Διοικητής του Νοσοκομείου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Ο κούκος...αηδόνι

Ο κούκος αηδόνι φαίνεται ότι θα κοστίσει το υπό ανέγερση νέο Νοσοκομείο της Πρέβεζας μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.(ΣΔΙΤ).
Ενδεικτικά αναφέρουμε προϋπολογισμούς Νοσοκομείων που ανεγείρονται ή θα ανεγερθούν με τον κλασσικό συμβατικό τρόπο(πλήρη χρηματοδότηση από το Δημόσιο) και Νοσοκομείων μέσω ΣΔΙΤ.

Νοσοκομείο Ζακύνθου -120 κλίνες-Δημόσιο- 25 εκατ. ευρώ.
Νοσοκομείο Πρέβεζας -164 κλίνες -ΣΔΙΤ -109 εκατ. ευρώ.
Νοσοκομείο Καβάλας -374 κλίνες -Δημόσιο- 62 εκατ. ευρώ.
Ογκολ/κό Θεσ/νίκης -400 κλίνες-ΣΔΙΤ -200 εκατ.ευρώ.
Παιδ/κό Θεσ/νίκης -400 κλίνες-ΣΔΙΤ -324 εκατ.ευρώ
Νοσοκομείο Χαλκίδας -280 κλίνες-Δημόσιο- 47 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία αυτά, που έχουν ληφθεί από την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ,φαίνεται το υπερβολικά μεγαλύτερο κόστος των νοσοκομείων ΣΔΙΤ σε σχέση με ίσης δυναμικότητας νοσοκομεία που θα κατασκευαστούν από τον Δημόσιο Τομέα.
Κόστος που μακροπρόθεσμα θα επωμιστεί το Δημόσιο και οι πολίτες μέσω των τελών διαθεσιμότητας.
Τα όποια προβλήματα υπάρχουν(υπερβάσεις προϋπολογισμών και υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων) στα εκτελούμενα με τον συμβατικό τρόπο έργα,(πλήρης χρηματοδότηση και πλήρης κυριότητα του έργου από το Δημοσιο) ,δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια προσφυγή σε έργα ΣΔΙΤ. Εξ άλλου κανείς δεν αποκλείει τέτοια φαινόμενα και στα έργα ΣΔΙΤ. Τουλάχιστον τα συμπεράσματα από την Μεγ. Βρεττανία αυτό λένε.

Αλλαγή Διοίκησης στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ,αντικαθίσταται ο Διοικητής Νοσοκομείου Πρέβεζας κ. Αθανάσιος Λάμπρος με τον πρώην Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών.
Νέοτερα σε λίγο...