Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Νέες περικοπές στα κονδύλια για εργασία υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών για το 2015 στο Νοσοκομείο Πρέβεζας!Ο μποναμάς της απερχόμενης συγκυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου προς τους εργαζομένους (μη ιατρικό προσωπικό ) του Νοσοκομείου Πρέβεζας αποτυπώνεται στην απόφασή της για την κατανομή των κονδυλίων για εργασία υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών το έτος 2015 .

  • ΚΛΙΚ ΕΔΩ για έγκριση του 2015  για Νοσοκομεία ΕΣΥ
  • ΚΛΙΚ ΕΔΩ για έγκριση του 2014  για Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ΕΣΥ
  • ΚΛΙΚ ΕΔΩ για έγκριση του 2015  για δομές ΠΕΔΥ


Ως γνωστόν τα εγκριθέν κονδύλι  τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για τα Κέντρα Υγείας του νομού  Πρέβεζας για το 2014, που ανέρχονταν στο ποσό των 309.000 ευρώ, ήταν πολύ μικρότερο από τις  πραγματικές ανάγκες, με αποτέλεσμα η αποζημίωση για εργασία υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών στο Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας να καταβληθεί, μετά το Μάρτιο,  με περικοπές της τάξης του 5-25% ανάλογα με το μήνα. Ενώ 4 μήνες του 2014 παραμένουν απλήρωτοι για τους εργαζόμενους  στο Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ  ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ
εργασίας υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών Νοσοκομείου Πρέβεζας 
 2014 -2015
ΕΤΟΣ
ΩΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ €
2014
81.800
309.000
2015
81.800
213.000
ΔΙΑΦΟΡΑ
0
 - 96.000
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ
εργασίας υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών για το 2015
στα Κέντρα Υγείας  Νομού Πρέβεζας
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΑΡΓΑΣ
5.150
17.100
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
6.350
17.100
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
9.150
24.750
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
6.750
18.200
ΣΥΝΟΛΟ
                        27.400
77.150ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ  ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ
εργασίας υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών Νοσοκομείου Πρέβεζας  και Κέντρων Υγείας
 2014 -2015      ΩΡΕΣ
        ΔΑΠΑΝΗ
Νοσοκομείο και ΚΥ 2014
  81.800
309.000
Νοσοκομείο και ΚΥ 2015
109.200
290.150
 ΔΙΑΦΟΡΑ
+27.400
-19.850

Από τους επισυναπτόμενους πίνακες  φαίνεται ότι συγκριτικά  υπάρχει μια συνολική μείωση   του διατιθέμενου κονδυλίου της τάξης των 19.850 ευρώ, ενώ  παραδόξως ...(λάθος;)  υπάρχει μια αύξηση των εγκριθέντων ωρών κατά 27.400)..
 
Τελικό συμπέρασμα :
Αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική ριζικά και με την ψηφο και με την πάλη και τους αγώνες των εργαζομένων..
 πάλι απλήρωτη εργασία θα έχουμε  και το 2015 στο Νοσοκομείο Πρέβεζας και μάλιστα σε  πολύ μεγαλύτερη κλίμακα απ’ ότι το 2014!!!