Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Διοικητής και Δικαστής ο Κος Μουσιώνης
Η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας απέστειλε, στις διοικήσεις των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, το παρακάτω έγγραφο σχετικά με την επίσχεση εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών λογω μη καταβολής των εφημεριών.


 Η Απάντηση του Συλλόγου Ειδικευομένων Ιατρών Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός" στο  έγγραφο του Διοικητή της 1ης Υ.Π.Ε 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
ΠΡΟΣ: Διοίκηση του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
            Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας
            Δ/ντες όλων των επιστημονικών τμημάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                              κον Υφυπουργό ΥΥΚΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο έγγραφο υπ’αρ.πρ. 7020/28.3.12 σχετικά με τη νομιμότητα της επίσχεσης των Ειδικευόμενων Ιατρών

Κύριε Διοικητά,
Σε συνέχεια του εγγράφου υπ’αρ.πρ. 7020/28.3.12 του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ κου Μουσιώνη, σας ενημερώνουμε για τα εξής.
Όπως είναι γνωστό, πλέον, παγκοσμίως, το Ελληνικό Δημόσιο είναι σε πρόδηλη αδυναμία να εξυπηρετήσει τις οφειλές του. Συνεπώς, η άποψή του ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι αξιόπιστος και αξιόχρεος εργοδότης, όχι μόνο υποτιμά βάναυσα τη κοινή λογική, αλλά λειτουργεί απαξιωτικά για την προσωπικότητά μας.
Έκπληξη και αγανάκτηση προκαλεί η από μέρους του κου Μουσιώνη επιχειρούμενη υποβάθμιση ή αλλοίωση ή παρερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικά με το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, το οποίο αποτελεί απαράγραπτο και προσωποπαγές δικαίωμα του μισθωτού ιδιωτικού δικαίου και ασφαλώς ουδεμία διαφορετική άποψη υπάρχει ως προς το ζήτημα αυτό.
Έκπληξη, όμως, προκαλεί και η από μέρους του ιδίου επίκληση του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να χρησιμεύσει ως άλλοθι και δικαιολογία για την παραβίαση ουσιωδών και απαράγραπτων εργασιακών δικαιωμάτων.
Επίσης, θα πρέπει να αντιληφθεί, ότι δεν είναι εκείνος η αρμόδια αρχή που θα κρίνει εάν το ασκούμενο από εμάς νόμιμο δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας είναι μη νόμιμο και καταχρηστικό, αλλά τα αρμόδια Δικαστήρια.
Υπηρετούμε ευόρκως και με προσωπικές θυσίες το υψίστης υπευθυνότητας λειτούργημά μας, έχοντας θέσει σε πρώτη γραμμή την υγεία και ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Όμως, δεν μπορούμε να ανεχθούμε, πλέον, τον μέχρι ιταμότητας εμπαιγμό μας που τον συνοδεύουν απειλές και εκφοβισμοί, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές.
Σκόπιμα αγνοεί ο κος Μουσιώνης το γεγονός ότι η οφειλόμενη αποζημίωση από δεδουλευμένες τακτικές εφημερίες τριών μηνών, όπως και δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες παρελθόντων μηνών, αποτελεί κρίσιμη αλλά και ουσιώδη παράμετρο επιβίωσης και στοιχειώδους ανταπόκρισης στις βιοτικές ανάγκες τις καθημερινότητάς, τόσο τις δικές μας, όσο και των οικογενειών μας.
Επαναλαμβάνουμε το ότι οι Ειδικευόμενοι Ιατροί δεν έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν στο προσωπικό ασφαλείας του Νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσει τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες με Ειδικευμένους Ιατρούς για όσο διάστημα διαρκέσει η επίσχεση εργασίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», για τη διενέργεια οποιασδήποτε σημαντικής ιατρικής πράξης, χορήγηση θεραπευτικής αγωγής, ή λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς, απαιτείται η φυσική παρουσία Ειδικευμένου Ιατρού. Βάσει της ιδιότητάς του ως εκπαιδευόμενος, ο Ειδικευόμενος Ιατρός δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνες που δεν αντιστοιχούν σε αυτήν την ιδιότητα, και συνεπώς να εκτελέσει καθήκοντα που δεν του αναλογούν, ευθύνη που αποκλειστικά ανήκει στους Ειδικευμένους Ιατρούς, οι οποίοι είναι δημόσιοι λειτουργοί από το Σύνταγμα.
Παρακαλούμε θερμά μην μας υποτιμάτε και μη πειραματίζεσθε με την αξιοπρέπειά μας.       

Ο Σύλλογος Ειδικευόμενων Ιατρών ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»