Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007

Δείκτες Υγείας στην Ελλάδα του 2007 .Σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία, που έχουν σχέση με την κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το μέσο όρο των τιμών που έχουν αυτά τα στοιχεία στις χώρες του ΟΟΣΑ. ( Για περισσότερα ανατρέξτε και εδώ)

Οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ είναι:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισλανδία, Τουρκία, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Τσεχία, Κορέα Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία .

Έχουμε λοιπόν:

1.Οι συνολικές Δαπάνες (Δημόσιες και Ιδιωτικές) Υγείας, στην Ελλάδα έφτασαν, το 2005, στο 10,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), ποσοστό που είναι πάνω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που είναι 9,0%.
Στις συνολικές δαπάνες υγείας, σε ποσοστό του ΑΕΠ, πρώτες έρχονται οι ΗΠΑ με 15,3% μετά η Ελβετία με 11,6%, Γαλλία με 11,1% και Γερμανία 10,7%.

2.Η κατά κεφαλή δαπάνη υγείας στην Ελλάδα είναι 2981 δολάρια ΗΠΑ, προσαρμοσμένα στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ,που είναι πάνω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ ,που είναι 2789 δολάρια ΗΠΑ.

3.Κατά την περίοδο 2000-2005 η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Ελλάδα αυξήθηκε, σε πραγματικές τιμές, με μέσο ρυθμό 5,6% κατ’ έτος, που είναι ψηλότερος από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που είναι 4,3% κατ’ έτος.

4. Ο Δημόσιος Τομέας είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης της Υγείας για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση της υγείας από το Δημόσιο φθάνει στα 42,8% των συνολικών δαπανών Υγείας , ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το μέσο ποσοστό χρηματοδότησης από το Δημόσιο στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 72,5%!
Αυτό το γεγονός διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους ισχυρισμούς του Υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου, αλλά και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων για μεγάλες δημόσιες δαπάνες στην Υγεία.
Ταυτόχρονα δείχνει την τρομακτική επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών στη χώρα μας για ζητήματα Υγείας.

5.Υπάρχουν περισσότεροι γιατροί αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας, από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 4,9 ειδικευμένοι γιατροί ανά 1000 κατοίκους, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ ο μέσος όρος είναι 3,0 γιατροί ανά 1000 κατοίκους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 3,8 νοσηλεύτριες ανά 1000 κατοίκους, που είναι πολύ λιγότερες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που είναι 8,6 νοσηλεύτριες ανά 1000 κατοίκους .Το γεγονός αυτό εξηγεί και το στρεβλωμένο και «αρρωστημένα» ιατροκεντρικό χαρακτήρα του Ελληνικού Υγειονομικού Συστήματος.

6.Οι νοσοκομειακές κλίνες στην Ελλάδα είναι 3,8 ανά 1000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 3,9 ανά 1000 κατοίκους.

7.Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 25,8 αξονικοί τομογράφοι και 13,2 μαγνητικοί τομογράφοι ανά 1 εκατομ. πληθυσμό, όταν ό μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 20,6 και 9, 5 αντίστοιχα.

8.Το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα είναι 79,3 χρόνια, που είναι μισό έτος υψηλότερο του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (78,6).
Εν τούτοις το προσδόκιμο επιβίωσης στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από μια σειρά χώρες όπως Ιαπωνία, Ελβετία, Ισλανδία, Αυστραλία, Ισπανία, Σουηδία, Ιταλία Γαλλία, Καναδάς και Νορβηγία , στις οποίες ξεπερνά τα 80 έτη.

9.Η νεογνική θνησιμότητα στην Ελλάδα είναι 3,8 θάνατοι για κάθε 1000 γεννήσεις ζωντανών νεογνών, που είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, που είναι 5,4.

10.Η αναλογία συστηματικών (καθημερινών) καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων έπεσε αξιοσημείωτα στις χώρες του ΟΟΣΑ, τις τελευταίες δυο δεκαετίες , όχι όμως και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη αναλογία καθημερινών καπνιστών από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.(38,6% στην Ελλάδα , όταν ό μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 24,3% ενώ αυτή η αναλογία σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Σουηδία, η Πορτογαλία και οι ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 16%-17%).

11.Το ποσοστό παχύσαρκων έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ αλλά διαφέρει από χώρα σε χώρα ξεκινώντας από χαμηλά όπως 3%-3,5% σε Κορέα και Ιαπωνία και φθάνοντας στα ύψη στις ΗΠΑ με 32,2%. Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο και αντιστοιχεί στο 21,9%.

Συμπεράσματα:
1.Έχουμε κατ’ ευφημισμό Δημόσιο ΕΣΥ, αλλά στη πράξη ένα από τα πιο ιδιωτικά συστήματα Υγείας στον κόσμο, όπως έχουμε Δημόσια Παιδεία αλλά στην ουσία ένα από τα πιο ιδιωτικά –ελέω φροντιστηρίων-συστήματα Παιδείας.
2. Είναι παραμύθια αυτά που μας σερβίρουν οι εκάστοτε κυβερνώντες , ότι δήθεν το Δημόσιο δίνει πολλά χρήματα για την Υγεία.
3.Έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς και αυτούς ανισομερώς γεωγραφικά κατανεμημένους .
4.Μας λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές
5.Δεν μας λείπουν οι αξονικοί και οι μαγνητικοί τομογράφοι. Άλλωστε πως θα έβγαζαν το… ψωμάκι τους τόσοι γιατροί και επιχειρηματίες;
6.Είμαστε χοντροί και καπνίζουμε σαν φουγάρα !

Με τις Υγείες μας!

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2007

Τι απάτη ετοιμάζουν για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στα Νοσοκομεία.

Μην απορήσετε καθόλου, αν τελικά αυτό που θα μας σερβίρουν σαν Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) στα Νοσοκομεία είναι μια…φόλα!
Και αναφερόμαστε όχι μόνο στους όρους και προϋποθέσεις που θα μπουν για να πετσοκόψουν όσο γίνεται τον αριθμό των εργαζομένων, (πχ. χρηματικό ποσό καταβολής, για εξαγορά διανυθέντων χρόνων, ιδιαίτερα υψηλό), αλλά και στις Νοσοκομειακές ειδικότητες που θα επιλεγούν τελικά.
Διότι όπως φαίνεται θα αφήσουν έξω από τη λίστα πολλές ειδικότητες και κλάδους εργαζομένων στα Νοσοκομεία.

Όπως δηλώνει δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος» της 27ης Οκτωβρίου 2007, ήδη έχουν προταθεί, από συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ,οι πρώτες 20 ειδικότητες που πρέπει να μπουν στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
Όμως αν ανατρέξει κανείς στην προτεινομένη λίστα θα δει ότι χρησιμοποιείται μια πολύ λεπτή και περίεργη φρασεολογία για τις προτεινόμενες ειδικότητες.
Π.χ. είναι γνωστό ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι σε τμήματα που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες (όπως ακτινολογικά τμήματα, αξονικοί τομογράφοι ,πυρηνική ιατρική, αγγειογράφοι, ακτινοθεραπευτικά τμήματα κλπ).
Οι προτεινόμενοι να μπουν στη λίστα όμως αναφέρονται ως «Όσοι έχουν υψηλό δείκτη ραδιενέργειας» αναφέροντας σαν παράδειγμα τους ακτινοθεραπευτές, θεωρώντας προφανώς τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών ως «χαμηλού δείκτη ραδιενέργειας» και αφήνοντάς τους έξω από την λίστα των ΒΑΕ.
Για το Νοσηλευτικό προσωπικό χρησιμοποιείται η φράση «Αριθμός ειδικοτήτων του Νοσηλευτικού προσωπικού» υπονοώντας σαφώς ότι δεν θα είναι μέσα στη λίστα όλες οι Νοσηλευτικές ειδικότητες αλλά κάποιος αριθμός από αυτές!
Επίσης στην αρχικά προτεινόμενη λίστα δεν φαίνονται εργαζόμενοι σε Μικροβιολογικά τμήματα, σε τμήματα Αιμοδοσίας κλπ.

Αν όντως το δημοσίευμα του «Έθνους» αληθεύει πλήρως, τότε πιθανόν θα έχουμε στο τέλος μια κουτσουρεμένη λίστα –απάτη για τα ΒΑΕ στα Νοσοκομεία, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί σαν Δούρειος Ίππος για να απενταχθούν μια σειρά από επαγγέλματα και ειδικότητες του Ιδιωτικού Τομέα και ταυτόχρονα θα διαιρέσει τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.

Θεωρούμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία να βρίσκονται σε ιδιαίτερη ετοιμότητα και να ανατρέψουν σύσσωμοι και ενωμένοι μια τέτοια πρόκληση

Η πρότασή μας για τα ΒΑΕ βρίσκεται εδώ.

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007

Το Σύστημα Υγείας της Ελλάδας είναι από τα λιγότερο φιλικά προς τους πολίτες.

Δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλες την 1η Οκτωβρίου 2007, η ετήσια έρευνα για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ονομασία «Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας για το 2007».
Ο πίνακας συντάσσεται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία καθώς και στοιχεία που προκύπτουν από ανεξάρτητες έρευνες. Εκδίδεται από τον Health Consumer Powerhouse, έναν οργανισμό μελέτης και ενημέρωσης με έδρα τις Βρυξέλλες .
Στην έρευνα αυτή τα υγειονομικά συστήματα κάθε χώρας ελέγχονται κάθε χρόνο, ως προς την φιλικότητα τους προς τον χρήστη (καταναλωτή) υπηρεσιών υγείας.
Ο έλεγχος γίνεται μέσα από τη βαθμολόγηση 5 κατηγοριών παραγόντων, που καλύπτουν 27 δείκτες επίδοσης. Συγκεκριμένα οι 5 παράγοντες είναι:

Παράγοντας
1. Δικαιώματα και πληροφόρηση των ασθενών: περιλαμβάνει 9 δείκτες
2. Χρόνος αναμονής για θεραπεία : περιλαμβάνει 5 δείκτες
3. Έκβαση θεραπευτικής αγωγής : περιλαμβάνει 5 δείκτες
4. Γενναιοδωρία του συστήματος* : περιλαμβάνει 4 δείκτες
5. Πρόσβαση σε φάρμακα : περιλαμβάνει 4 δείκτες

*Με τον όρο γενναιοδωρία του συστήματος εννοούμε το επίπεδο παροχών.

Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες και τους δείκτες κατατάχθηκε σε μια κλίμακα με
3 βαθμίδες και τρία χρώματα :

Καλό -πράσινο
Μέτριο -πορτοκαλί
όχι τόσο καλό -κόκκινο

και αντίστοιχα για κάθε βαθμίδα αντιστοιχούν κάποιοι βαθμοί

Καλό αντιστοιχούν 3 βαθμοί
Μέτριο αντιστοιχούν 2 βαθμοί
Όχι και τόσο καλό αντιστοιχεί 1 βαθμός

Επίσης κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες πολλαπλασιάστηκε επί ένα συντελεστή βαρύτητας

Παράγοντας
1.Δικαιώματα και πληροφόρηση ασθενών επί 1,5
2.Χρόνος αναμονής για θεραπεία επί 2,0
3.Έκβαση θεραπευτικής αγωγής επί 2,0
4.Γενναιοδωρία συστήματος επί 1,0
5.Πρόσβαση σε φάρμακα επί 1,0

Η έρευνα έγινε σε 29 χώρες και το άριστα ήταν το 1000.
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση με 561 βαθμούς ( στοιχεία από Health Consumer Powerhouse). Η προηγούμενη θέση της ήταν 17η .Έπεσε δηλ. 5 θέσεις πιο κάτω.
Πρώτη κατατάσσεται η Αυστρία με 806 βαθμούς και ακολουθούν οι Κάτω Χώρες , η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Σουηδία.

Αυτό είναι το επίπεδο υπηρεσιών υγείας λοιπόν που απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες, όταν επίσης είναι γνωστό ότι η χώρα μας κατέχει τη 2η θέση μετά το Μεξικό, από τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, στις άμεσες πληρωμές (από την τσέπη των πολιτών) των υπηρεσιών υγείας.
Οι άμεσες πληρωμές καταλαμβάνουν το 45% των συνολικών δαπανών υγείας ! (Στοιχεία του 2004).
Επίσης από τον πίνακα (στοιχεία από Health Consumer Powerhouse) φαίνεται η χαμηλή αποδοτικότητα των δαπανών υγείας στη Ελλάδα.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007

Να αναρτήσουμε μαύρες σημαίες σε όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στα νοσοκομεία της χώρας και γενικά στο χώρο της Υγείας, μας κάνει να φωνάξουμε πλέον ¨ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ"!

Τα προβλήματα των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας αλλά και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Υγείας διαρκώς διογκώνονται:

1. Οι Δημόσιες δαπάνες για την Υγεία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες.Από το 2,7% του ΑΕΠ μειώνονται στο 2,18% για το 2008.

2. Η Ελλάδα της «επανίδρυσης», από την άποψη των παροχών Υγείας στο λαό της, βρίσκεται, καταϊδρωμένη, στην 22η θέση στην Ευρώπη (και στην τελευταία μεταξύ των «15» της ΕΕ).

3. H χώρα μας κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στις ιδιωτικές δαπάνες ,(κυρίως αυτά που βάζουν από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι) ,για την Υγεία. Ποσό που αντιστοιχεί σε 1500 ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

4. Το 35,7% των νοσοκομειακών δαπανών και το 59,2% των ιατρικών επισκέψεων δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

5. Τα νοσοκομεία έχουν εναποθέσει πλέον τις ελπίδες τους για κάλυψη των οικονομικών αναγκών τους στα ταμεία ,καθώς η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό όλο και ελλατώνεται.Το 1999 τα έσοδα των δημόσιων νοσοκομείων προέρχονταν σε ποσοστό 75,98% από τα νοσήλια και κατά 8,19% από τον προϋπολογισμό. Το 2006 τα έσοδα από νοσήλια ανήλθαν στο 82,13% και από τον προϋπολογισμό έπεσαν στο 3,5%.Ταυτόχρονα αυξάνονται πάλι δραματικά τα χρέη των νοσοκομείων.

6.Ο χώρος της Δημόσιας Υγείας βαθμιαία παραχωρείται στα χέρια των ιδιωτών επιχειρηματιών,ιδιωτικοποιείται(ιδιωτικά συνεργεία , απογευματινά ιατρεία, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

7. Οι ελλείψεις σε πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, διοικητικό ) είναι πολύ μεγάλες .Τα κονδύλια που προβλέπονται για νέες προσλήψεις προσωπικου το 2008 , από το νέο προϋπολογισμό, ίσα ίσα που αντιστοιχούν σε 600 περίπου νέους μονιμους εργαζόμενους.

8.Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού διαρκώς χειροτερεύουν. Η εντατικοποίηση τσακίζει κόκκαλα. Οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν.

9.Η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά μέχρι στιγμής το επί δεκαετίες αίτημα των εργαζομένων για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα με όρους επωφελείς για τους νέους και παλαιούς εργαζόμενους.

10.Η κυβέρνηση και ολόκληρος ο αστικός συνασπισμός εξουσίας μέσα από ένα ψευδεπίγραφο διάλογο ετοιμάζουν την τελική επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι αστικοποιημένες και γραφειοκρατικές ηγεσίες των συνομοσπονδιών και ομοσπονδιών προσπαθούν να ευνουχίσουν τους εργαζόμενους και τη διάθεση αντίστασης που αναπτύσσεται, μέσα από μερικές ξέπνοες εδώ και εκεί 24 ωρες απεργίες -ντουφεκιές στον αέρα, χωρίς συζήτηση στη βάση των εργαζομένων (γενικές συνελεύσεις) ,χωρίς να δημιουργούν προϋποθέσεις για μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές και χωρίς σχέδιο κλιμάκωσης του αγώνα.

11. Οι μισθοί των εργαζομένων στα νοσοκομεία μένουν καθηλωμένοι σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Οικογένειες εργαζομένων ωθούνται στα όρια της φτώχειας ή και κάτω από αυτά και στην απόγνωση.
Το πρόβλημα των εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών παραμένει .Το υπουργείο ετοιμάζεται να μετατρέψει τις εφημερίες σε επίδομα εφημέρευσης και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου.

Καλούμε τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας να πάρουν τη τύχη τους στα χέρια τους.
Να προχωρήσουμε σε μαζικές γενικές συνελεύσεις σε όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις με σχέδιο και κλιμάκωση , που και τη μαζικότητα να εγγυώνται και την άσκηση πίεσης απέναντι στην Κυβέρνηση.
Να αναρτήσουμε σε όλα τα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας μαύρες σημαίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση στο χώρο της Υγείας!

Όταν το δούλεμα...δεν έχει όρια!

Επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο η πρόταση του Υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ.(διαβάστε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος").
Ουδείς αμφισβητεί ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί και παράλληλα να παραμείνει διαφανής και δίκαιη η διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ.
Αλλά αλλο αυτό και άλλο να ζητάς στην ουσία την κατάργησή του στη περίπτωση του προσωπικού των Νοσοκομείων.
Επειδή το αίτιο της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία δεν είναι κυρίως οι αργές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αλλά η έλλειψη διατιθέμενων κονδυλίων και για να σταματήσει κάποτε αυτή η ...καραμέλα περί ΑΣΕΠ, ρωτάμε τον κ. Υπουργό :
Πού θα βρείτε τα κονδύλια για την πρόσληψη προσωπικού όταν το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει μόνο 10 εκατ. ευρώ για νέες προσλήψεις για το 2008 (που αντιστοιχούν σε 600-700 νέες προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού);
Όποιος φίλος αμφιβάλλει, ας διαβάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού,(κεφάλαιο 3, σελ.30 , κρατικός προϋπολογισμός 2008, πίνακας 3.1, δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορίες και ας προσέξει το 3, Νέες προσλήψεις).
Και όλα αυτά για να καλυφθούν κενές θέσεις σε 139 τουλάχιστον Νοσοκομεία και πολλαπλάσια Κέντρα Υγείας!

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007

Πότε θα τηρηθούν οι προδιαγραφές για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας στα Νοσοκομεία;

Μια από τις πιο σπουδαίες λειτουργίες μέσα σε ένα νοσοκομείο είναι η χορήγηση αναισθησίας. Η χορήγησή της μπορεί να γίνεται σε χειρουργεία,τμήματα επειγόντων περιστατικών,ακτινολογικά τμήματα, μονάδες χρόνιου πόνου, μονάδες λιθοτρυψίας κλπ.
Λόγω της σημαντικότητας αυτής της ιατρικής πράξης, καθορίστηκαν από την Πολιτεία ελάχιστα όρια προδιαγραφών για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας.
Αυτό έγινε με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/3592/96(ΦΕΚ 1044/β/25-11-97). Δόθηκε μάλιστα μια καταληκτική ημερομηνία για να συμμορφωθούν τα νοσοκομεία και αυτή ήταν η 01-01-2004.
Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν φρόντισε να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέα Υπουργική Απόφαση
( Υ4α/106246/23-12-03), που έδινε παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης μέχρι την 31-12-04.
Το τραγικό της ιστορίας είναι ότι αρκετά νοσοκομεία ,και μέσα σε αυτά και το Νοσοκομείο Πρέβεζας , ούτε και τότε συμμορφώθηκαν, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2004 νέα Υπουργική Απόφαση (Υ4α/122175/ΦΕΚ 1902/Β/22-12-04), που έδινε δεύτερη παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης την 31-12-2005.
Τελικά, για να μήν σας κουράζουμε, ούτε και τότε υπήρξε συμμόρφωση αρκετών νοσοκομείων και η τελευταία Υπουργική Απόφαση είναι η Υ4α/47747/06/ΦΕΚ 857/Β/10-7-2006, που ορίζει καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης την 31-12-2007 !
Είναι προφανές, ότι οι ασθενείς που προσφεύγουν σε νοσοκομεία που δεν έχουν συμμορφωθεί και υποβάλλονται σε συνθήκες αναισθησίας ή καταστολής , αυτές πλέον ορίζονται ως ανασφαλείς σύμφωνα με τις παραδοχές της ίδιας της Πολιτείας, αλλά και με βάση τα διεθνή ,ευρωπαϊκά και ελληνικά επιστημονικά πρότυπα.
Ταυτόχρονα πέρα από ζητήματα ασφαλείας εγείρονται και νομικά ζητήματα.
Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει το Νοσοκομείο Πρέβεζας να συμμορφωθεί με τις οριζόμενες προδιαγραφές χωρίς καμιά υπεκφυγή .
Αυτό εκτός των άλλων απαιτεί και την οργάνωση ξεχωριστού αναισθησιολογικού τμήματος, με τη συμμετοχή σε αυτό κατάλληλα εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού ,την στελέχωση μονάδας ανανήψεως και γενικά την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι όροι και προϋποθέσεις για εκπαίδευση νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική αναισθησιολογία καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Υ7/οικ.3842/ΦΕΚ 516/Β/03-07-1996.
Το ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
1. Πού θα βρει το Νοσοκομείο το προσωπικό για να στελεχώσει το αναισθησιολογικό τμήμα, όταν ακολουθείται μια πολιτική υποστελέχωσής του;
2. Πότε θα προλάβει το Νοσοκομείο να εκπαιδεύσει το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδική εκπαίδευση έξι (6) μηνών;

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2007

Νέα παράταση στο διαγωνισμό για επιλογή συμβούλου, για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με ΣΔΙΤ

Από παράταση σε παράταση πάει ο διαγωνισμός για την επιλογή συμβούλου, ο οποίος θα κάνει την επιλογή του επιχειρηματικού ομίλου, που θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το νέο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Υπενθυμίζουμε ότι το νέο Νοσοκομείο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με βάση το θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Επίσης δεν έχουν διαψευσθεί τα σενάρια που θέλουν και την παράδοση του management του Νοσοκομείου σε επιχειρηματικό όμιλο.
Σχετική ανακοίνωση εδώ .

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2007

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) «επανιδρύεται» , η Δημόσια Υγεία ιδιωτικοποιείται.

Είχαμε επισημάνει σε προηγούμενη ανάρτηση με αφορμή το προσχέδιο προϋπολογισμού ,ότι με ένα τέτοιο προϋπολογισμό στο χώρο της υγείας, ο όρος «επανίδρυση του ΕΣΥ» σημαίνει παραπέρα ιδιωτικοποίησή του, παραπέρα απαξίωσή του.
Λίγες μέρες μετά, με μια δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος μας έλυσε τις απορίες περί επανίδρυσης αλλά και τις απορίες μας για την υποχρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό του 2008, των εφημεριών των γιατρών .
Σε μια συνέντευξή του στη ΝΕΤ , ο Υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Δεν σας κρύβω δε, ότι αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού τις τελευταίες ημέρες, για το κατά πόσο μπορούμε και εάν πρέπει, να απελευθερώσουμε την αγορά προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Πάντοτε όμως, έχοντας κατά νου κάτι πολύ σημαντικό. Να κρατήσουμε σταθερό το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό και προς αποφυγήν πάσης παρερμηνείας. Και δεν νομίζω, ότι υπάρχει κανείς σε αυτό τον τόπο, που θα το έθετε προς διαπραγμάτευση. Η υγεία η ίδια, ως κοινωνικό αγαθό, δεν μπορεί να είναι παρά δημόσια και να προστατεύεται από τους νόμους του κράτους. Από την άλλη μεριά όμως, είναι και η πραγματικότητα, όπως την περιγράψατε πρωτύτερα. Και όπως συνέβη με τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς, εμείς συζητάμε και με τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε να βρούμε έναν τρόπο, ο οποίος θα επιτρέπει και στο Εθνικό Σύστημα να λειτουργεί αλλά και στους ιδίους, μετά από μια μακροχρόνια επένδυση σε σπουδές αυτό να αποδίδει για την επιστήμη τους, για το επάγγελμά τους, για τη ζωή.»

Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση ήταν μια από τις αρχές με τις οποίες συγκροτήθηκε το ΕΣΥ. Όμως από τότε που ψηφίστηκε και πρωτοεφαρμόστηκε άρχισε να ροκανίζεται, με την ανοχή των εκάστοτε κυβερνήσεων, από διάφορα τρωκτικά στο χώρο των νοσοκομείων είτε με το γνωστό «φακελάκι» είτε με διάφορες «ιδιωτικές δουλειές» των γιατρών του ΕΣΥ (συνεργασία με ιδιωτικά κέντρα και κλινικές κλπ, κλπ) είτε με τα περιβόητα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία.

Είναι κοινό μυστικό ότι στον νοσοκομειακό χώρο ανθεί η παραοικονομία. Το φακελάκι καλά κρατεί και οι «ταρίφες» κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και αρκετές χιλιάδες ευρώ…ανάλογα με την πράξη.
Όπως αποκάλυψε σχετική έρευνα του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών :
«Η Ιδιωτική Δαπάνη για την Υγεία, σε νοσοκομεία, γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας είναι περίπου 7 δις ευρώ. Από αυτά, η παραοικονομία είναι 1,8 δις ευρώ. Από αυτά μόνο τα 200 εκ ευρώ είναι τα γνωστά «φακελάκια». Το κύριο μέρος είναι πληρωμές στους επαγγελματίες υγείας (κυρίως γιατρούς), χωρίς απόδειξη. Η φοροδιαφυγή ετησίως είναι 628 εκ. ευρώ, ή 0,4% του ΑΕΠ. Τα υψηλότερα ποσοστά είναι 45% στις χειρουργικές ειδικότητες (πλην γυναικολόγων), 41% στις παθολογικές και 32% σε γυναικολόγους και οδοντίατρους».

Τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία ,που ψηφίστηκαν και λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2003 επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, μόνο στον πρώτο ενάμιση χρόνο λειτουργίας τους επέβαλαν στους ασθενείς χαράτσι 28 εκατ. ευρώ.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να χτυπήσει τα φαινόμενα αυτά ,αποφάσισε όπως φαίνεται στα πλαίσια της «επανίδρυσης του ΕΣΥ» ,να τα επεκτείνει και να τα "νομιμοποιήσει" έχοντας πολλαπλή στόχευση:
Πρώτον, να κλείσει πονηρά το μάτι στους γιατρούς και να τους κλείσει και το στόμα λέγοντάς τους, «εφημερίες δεν σας δίνω, σας ανοίγω όμως ιδιωτικόν πεδίον δόξης λαμπρό»
Δεύτερον, μέσα από την νομιμοποίηση της παράνομης δράσης μέσα στο ΕΣΥ, να καρπωθεί ότι μπορεί από την φοροδιαφυγή.
Τρίτον, να καθολικεύσει την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας , που είναι και ο βασικός οικονομικοπολιτικός στόχος του νεοφιλελευθερισμού.

Αντί λοιπόν για πραγματική επανίδρυση του ΕΣΥ, με την επαρκή στελέχωσή του, με την ανάπτυξη πραγματικής και δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , με την ανάπτυξη Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, με την αύξηση των μισθών των εργαζομένων στα νοσοκομεία, έχουμε συνειδητή ιδιωτικοποίηση και διάλυσή του.
Είναι περισσότερο απαραίτητο από κάθε άλλη φορά, να αναπτυχθεί ένα πλατύ μέτωπο μέσα στην κοινωνία σε όλη τη χώρα και βέβαια και στη πόλη μας, με στόχο την πραγματική επανίδρυση ενός καθολικού Δημόσιου και υψηλής ποιότητας Εθνικού Συστήματος Υγείας, που θα στελεχώνεται από υψηλής κατάρτισης και διακατεχόμενους από βαθύτατο ανθρωπισμό λειτουργούς υγείας και θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες αυτής της χώρας.

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007

Για το προσχέδιο του προϋπολογισμού στο χώρο της υγείας

Κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2008.
Οι δαπάνες υγείας του τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορίες έχουν ως εξής:

Νοσοκομεία, ΝΠΔΔ

2004............ 2746 εκατ. ευρώ
2005............ 2855 εκατ. ευρώ
2006 ............3063 εκατ. ευρώ
2007 ............3229 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη)
2008 ............3462 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός)

Μεταβολή 2005/04................ 3,9%
Μεταβολή 2006/05................ 7,3%
Μεταβολή 2007/06 ................5,4%
Μεταβολή 2008/07 ................7,2%


Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων

2004 ............2090 εκατ. ευρώ
2005 ............2164 εκατ. ευρώ
2006 ............2209 εκατ. ευρώ
2007 ............2346 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη)
2008 ............2537 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός)

Μεταβολή 2005/04 ................3,5%
Μεταβολή 2006/05 ................2,0%
Μεταβολή 2007/06 ................6,2%
Μεταβολή 2008/07 ................8,2%

Η προβλεπόμενη αύξηση 8,2% στους μισθούς του προσωπικού δεν είναι η πραγματική, καθώς πρώτον είναι μικτή δηλ. δεν έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις ,δεύτερον περιλαμβάνει την αύξηση από την εισοδηματική πολιτική , τις ωριμάνσεις των μισθών λόγω αλλαγής κλιμακίων των εργαζομένων και τη μισθοδοσία όσων μονίμων υπαλλήλων προσελήφθηκαν το 2007 .
Στην πραγματικότητα η μικτή αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής θα είναι γύρω στα επίπεδα του πληθωρισμού και οι πραγματικοί μισθοί θα κυμανθούν κάτω από τον επίσημο πληθωρισμό.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Για μια ακόμα φορά, όπως και πέρυσι ,το κονδύλι για τις προσλήψεις είναι 10 εκατ. ευρώ, που πρακτικά σημαίνει ότι επαρκεί μόνο για πρόσληψη 600-700 μονίμων υπαλλήλων(γιατρών, νοσηλευτών, εργαστηριακών, διοικητικών κλπ) .Άρα τα περί χιλιάδων προσλήψεων του κ. Αβραμόπουλου θεωρείστε τα «έπεα πτερόεντα».Εκτός αν ο κ. Υπουργός μετρά στις προσλήψεις τους προσλαμβανόμενους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω των προγραμμάτων stage.Οπότε μάλλον τότε του βγαίνουν τα νούμερα καθώς οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρώνονται μέσω του ΟΑΕΔ!ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


2004 ..........288 εκατ. ευρώ
2005 ..........299 εκατ. ευρώ
2006 ..........313 εκατ. ευρώ
2007 ..........326 εκατ. ευρώ
2008 ..........337 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός)

Μεταβολή 2005/04 ................3,8%
Μεταβολή 2006/05 ................4,7%
Μεταβολή 2007/06 ................4,1%
Μεταβολή 2008/07 ................3,4%

Παρατηρείται συνεχής συρρίκνωση του ποσοστού των κονδυλίων για τις εφημερίες.
Η ποσοστιαία αύξηση του κονδυλίου για τις εφημερίες των γιατρών φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι 3,4 % δηλ. μικρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 337 εκατ. ευρώ ,όταν πριν από δύο χρόνια η ΟΕΝΓΕ είχε ζητήσει για κείνη τη χρονιά 350 εκατ. ευρώ.
Είναι προφανές ότι η αύξηση αυτή ούτε τις ωριμάνσεις του μισθολογίου των γιατρών δεν θα καλύψει, που σε συνδυασμό με το ανοικτό ζήτημα του πλαφόν στις ώρες εργασίας των γιατρών δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα στα νοσοκομεία.
Ήδη το υπάρχον κονδύλι για το 2007 εξαντλείται σε πολλά νοσοκομεία, ενώ σε άλλα οι διοικητές των νοσοκομείων καλλιεργούν κλίμα περικοπών. Συνολικά εκτιμάται ότι φέτος (2007) θα χρειαστεί ένα πρόσθετο κονδύλι ύψους 12-15 εκατ. ευρώ.


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ


Πουθενά μέσα στον προϋπολογισμό δεν υπάρχουν κονδύλια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Η έναρξή της είχε κοστολογηθεί πέρυσι στα 300 εκατ. ευρώ.
Οπότε και αυτό το θέμα μετατίθεται στις ελληνικές καλένδες. Το πιθανότερο είναι το υπουργείο να κατεβάσει κάποιο νομοσχέδιο μέσα στο 2008 μεταθέτοντας όμως την υλοποίησή του σε μεταγενέστερα χρόνια.


Δαπάνες του Υπουργείου Υγείας

Οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας έχουν ως ακολούθως:

2005 ..............4950 εκατ. ευρώ
2006 ..............5122 εκατ. ευρώ
2007 ..............5497 εκατ. ευρώ
2008 ..............6015 εκατ. ευρώ


Μεταβολή 2006/05 ................3,5%
Μεταβολή 2007/06 ................7,3%
Μεταβολή 2008/07 ................9,4%


Οι προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας εμφανίζει κατά το 2008 αύξηση κατά 9,4%.
Η αύξηση αυτή θα προσπαθήσει να καλύψει
Τη μισθοδοσία του προσωπικού.
Τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ.
Τις δαπάνες συνέχισης των προγραμμάτων ψυχικής υγείας.
Τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες . (νέο)
Την αύξηση των επιδομάτων και βοηθημάτων υγείας των ατόμων με ειδικές ανάγκες .
Την επέκταση του επιδόματος των νεφροπαθών και σε άλλες κατηγορίες ατόμων με μεταμόσχευση. (νέο)
Άρα η παρατηρούμενη αύξηση του ποσοστού το 2008 οφείλεται κυρίως στα νέα επιδόματα, ενώ καθηλωμένες στα περυσινά ποσοστά θα παραμείνουν οι υπόλοιπες δαπάνες.

Για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην Υγεία

Οι δαπάνες του ΠΔΕ αναφέρονται παρακάτω:

2005 ...............134 εκατ. ευρώ
2006 .................89 εκατ. ευρώ
2007 ...............162 εκατ. ευρώ
2008 ...............204 εκατ. ευρώ


Μεταβολή 2006/05.............. -33,6%
Μεταβολή 2007/06 ................82,02%
Μεταβολή 2008/07 ................25,9%Από τους πίνακες φαίνεται ότι ακολουθείται μια πολιτική χαμηλής χρηματοδότησης, σε σχέση με τις ανάγκες , από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων .
Αυτό δεν μας ξενίζει, αφού είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και να παραδώσει τα πάντα στους ιδιώτες επιχειρηματίες.
Ήδη μια σειρά υποδομές που πρόκειται να κατασκευαστούν στο χώρο της υγείας, προβλέπεται να γίνουν μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).


Η χώρας μας έχει υψηλό συνολικό ποσοστό δαπανών για την Υγεία σε σχέση με το ΑΕΠ της .
Στις Δημόσιες Δαπάνες υγείας όμως, σαν ποσοστό του ΑΕΠ , βρίσκεται κάτω από το μισό του ποσοστού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Αυτό είναι αδιάψευστος μάρτυρας του γεγονότος ,ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνολικών δαπανών υγείας είναι ιδιωτικές δηλ. βγαίνουν άμεσα από την τσέπη των εργαζομένων.
Οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία αντιστοιχούν στο 2,7% του ΑΕΠ .
Επομένως, η απαίτηση για διπλασιασμό των δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την υγεία, όχι μόνο δεν αποτελεί κενή περιεχομένου διεκδίκηση, αλλά υπολείπεται αυτού που είναι αναγκαίο, ώστε η χώρα μας ν’ αναπτύξει ένα ποιοτικό και καθολικό σύστημα υγείας, με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, την αναθεώρηση των οργανισμών και την κάλυψη των κενών θέσεων, οι οποίες ανέρχονται περί τις 35.000 για όλες τις κατηγορίες προσωπικού Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας.

Συμπερασματικά από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για την υγεία φαίνεται ότι θα έχουμε μια… από τα ίδια .
Οι εξαγγελίες περί «επανίδρυσης του ΕΣΥ» μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο προϋπολογισμού μπορούν να ερμηνευθούν μόνο σαν συνέχιση της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του, μόνο σαν συνέχιση της απαξίωσής του.
Το λόγο έχουν οι εργαζόμενοι…

Για ολόκληρο το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2008 πατήστε εδώ .