Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Κατάργηση 200 Οργανικών Θέσεων στο Υπουργείο Υγείας;


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο «Αριστοτέλους17»

Χθες, 16 Μαρτίου 2012, έφτασε στα χέρια μας ένα ανεπίσημο έγγραφο το οποίο φέρεται να είναι Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας προς την Πολιτική Ηγεσία.

Στην παραπάνω Εισήγηση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
«Επί του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου προκαλείται μείωση οικονομικής δαπάνης περίπου 160.000€ ετησίως από την μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών οργανωτικών μονάδων του Υπουργείου.
Επίσης προκαλείται μείωση οικονομικής δαπάνης από την κατάργηση διακοσίων περίπου οργανικών θέσεων, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί
Ζητάμε άμεσα υπεύθυνες εξηγήσεις για τα εξής:
1.Όντως υποβλήθηκε η εν λόγω Εισηγητική Έκθεση από την Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών στην Πολιτική Ηγεσία;
2.Τι σκοπεύει να πράξει η Πολιτική Ηγεσία βάσει της παραπάνω έκθεσης στο πλαίσιο της τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου;
3.Σε περίπτωση που η παραπάνω  έκθεση γίνει αποδεκτή από την Πολιτική Ηγεσία τι θα γίνει με τους περίπου 200 εργαζομένους των οποίων οι Οργανικές θέσεις θα καταργηθούν;

ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΩΡΑ