Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

«Διαθέσιμοι» στην Υγεία: Επαναπρόσληψη από τέλη Oκτώβρη και βλέπουμε….Δεν άφηνε τηλεοπτικό σταθμό  ο υπουργός Υγείας που να μη διαμηνύει  ότι οι υγειονομικοί που βγήκαν στις 2 Σεπτέμβρη σε "διαθεσιμότητα" από τα καταργούμενα νοσοκομεία σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη:
Α. Θα προσλαμβάνονταν όλοι.
Β. Θα ήταν στις νέες θέσεις τους σε 15 ημέρες. (βεβαίως μετά η  υπόσχεση ημερομηνίας επαναπρόσληψης   πήρε... «παράταση»  για τις 20-25 Σεπτεμβρίου).

Μια ματιά όμως στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 ( ΦΕΚ B 2247/2013) που αφορά στην "κινητικότητα" των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 ν. 4172/2013, δίνει στους "διαθεσιμους" υγειονομικούς:

Α.προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη ή μεταφορά τους καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν / μεταφερθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. (ΑΡΑ πάμε για 25 Σεπτέμβρη).

Β. οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των ως άνω Φορέων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων − Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, (ΑΡΑ πάμε για 5 Οκτώβρη)

Γ.Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας από την προβλεπόμενη  επιτροπή ( ΑΡΑ τουλάχιστον 15-20 Οκτώβρη) αποστέλλονται τα αποτελέσματα στους φορείς υποδοχείς (νοσοκομεία), από τους οποίους  εκδίδεται η απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης . ( ΑΡΑ τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη το πιο σύντομο)


ΥΓ : Όλα αυτά με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις , γιατί κάποιες «κακές γλώσσες»  μας λένε… Καλά Χριστούγεννα.


Τώρα σχετικά με την πρώτη υπόσχεση του Γεωργιάδη περί επαναπρόσληψης όλων..

Κρατείστε μικρό καλάθι γιατί θα έχει πολύ suspense η υπόθεση...