Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Πόσα πλήρωσε ο Ελληνικός λαός γι αυτόν τον Υγειονομικό Χάρτη κ. Α. Γεωργιάδη;

Κοιτάξτε φίλες & φίλοι τι γράφει σε αλλο σημείο για το Νοσοκομείο Πρέβεζας  ο περίφημος Υγειονομικός Χάρτης

ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Αρχική Αναζήτηση > ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γενικά Στοιχεία
Διεύθυνση   Σελευκείας 2
Δήμος          ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός          Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Διοικ. Περιφέρεια   ΗΠΕΙΡΟΣ
Υγ. Περιφέρεια       6η ΥΠΕ
Σύσταση      24 / 11 / 1972
Λειτουργία   1 / 12 / 1972
ΦΕΚ Σύστασης       ΦΕΚ 208 Α΄/ 24.11.1972
Τροποποιήσεις ΦΕΚ         ΦΕΚ 293 Α ΄ / 29.12.1975ΦΕΚ 270 Α΄ / 28.11.1980ΦΕΚ 285 Α΄ / 1.10.1981ΦΕΚ 7 B ΄/ 9.1.1987ΦΕΚ 803 B ΄/25.10.19941676 Β ΄/ 1.12.2005
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο         2682361200
Τηλέφωνο Κίνησης Ασθενών     2682361278
Τηλέφωνο Γραμματείας   2682361384
Τηλέφωνο Ραντεβού        2682361384
Λοιπά Τηλέφωνα    26823-61200 26820-89808 26823-61230
Fax    2682024837
Website / E-mail    http://www.prevezahospital.gr info@prevezahospital.gr

Ανθρώπινο Δυναμικό
Ιατρικό Προσωπικό          196 άτομα – Αλλαγή προβολής
Νοσηλευτικό Προσωπικό 440 άτομα
Διοικητικό Προσωπικό      94 άτομα
Τεχνικό Προσωπικό          135 άτομα
Επαγγελματίες Υγείας      124 άτομα
Σύνολο Προσωπικού        989 άτομα
Κλίνες / Ημέρες Νοσηλείας / Αριθμός Νοσηλευθέντων
Κλινικές / Τμήματα / Εργαστήρια         20 – Αλλαγή προβολής
Κλίνες          110 κλίνες
Ημέρες Νοσηλείας 25090 ημέρες
Αριθμός Νοσηλευθέντων 5919 άτομα
[ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ]

196 γιατρούς  το Νοσοκομείο Πρέβεζας!
440 Νοσηλευτές το Νοσοκομείο Πρεβεζας!
989 άτομα προσωπικό το Νοσοκομείο Πρέβεζας!

Τι αλλο θέλουμε βρε παιδιά;
Να γιατί κάποιοι διαβεβαίωναν και διαβεβαιώνουν  τους Πρεβεζάνους ..
 ότι "δεν τρέχει τίποτα με το Νοσοκομείο" και ότι "θα παραμείνει ως έχει"!!!

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ...ΧΑΡΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
 ΣΤΟΙΧΙΣΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ;