Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιοι και γιατί κλείνουν το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ανοικτή  επιστολή -ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ.)

Με αφορμή το δημοσίευμα του κυριακάτικου φύλλου της 15 / 09 / 2013 της εφημερίδας της Λάρισας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"

Δεδομένου του γεγονότος, ότι στην παρούσα επιστολή, μεταξύ των άλλων, εμπεριέχονται απαντήσεις σε απόψεις, πληροφορίες, αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, στο δημοσίευμά σας της Κυριακής 15 – 09 – 2013, με τίτλο ¨Το κακό και το ήπιο σενάριο για το Γ.Ν.Λ.¨ προσδοκούμε σε ανάλογης προβολής θέση της επιστολής μας, στις σελίδες της εφημερίδα σας.
Η δημόσια υγεία, έχοντας κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του όποιου κοινωνικού κράτους, αποτελεί βασικό στόχο της κλιμακούμενης επίθεσης για τη μετατροπή των κοινωνικών αγαθών σε αγοραία εμπορεύματα. Το κλείσιμο πολλών δεκάδων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, η διάλυση και μετατροπή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από πάροχο σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας, η δραματική υποχρηματοδότηση, η απαγόρευση των προσλήψεων την ώρα των μαζικών αποχωρήσεων, οι μισθοί πείνας, οι τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά, αντιδραστήρια και εξοπλισμό και τα εκατομμύρια των ανασφάλιστων που εγκαταλείφτηκαν στην τύχη τους, είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Δ.Ν.Τ., της Ε.Ε., και της Ε.Κ.Τ. που υλοποιούνται από τις κατ’ ευφημισμό ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Έτσι άλλωστε χτίζονται τα success story και τα πρωτογενή πλεονάσματα, με τις ζωές των συνανθρώπων μας.
Ο μόνος αντικειμενικός τρόπος καθορισμού των πληθυσμιακών αναγκών, για την ανάπτυξη μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι αυτός που προκύπτει από τη μελέτη της ανθρωπογεωγραφίας κάθε περιοχής. (έκταση, πληθυσμός, προσβασιμότητα, σύνθεση πληθυσμού, επιπολασμός νοσημάτων, εργασία, περιβάλλον κ.λ.π.). Σημαντικοί δείκτες, όπως αυτοί του αριθμού εξετασθέντων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (το Γ.Ν.Λ. καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των 13 Νοσοκομείων της 5ης Υ.Π.Ε.), των νοσηλευθέντων, του μέσου χρόνου νοσηλείας, της κατανομής των ασθενών στα διάφορα τμήματα, των διακομιδών κ.λ.π., μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εξορθολογισμό των Μονάδων.
Ο δείκτης της πληρότητας (ποσοστό κάλυψης κλινών), δεν έχει αποφασιστική αξία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο, πλασματοποιείται εύκολα και επηρεάζεται σημαντικά από το είδος των περιστατικών και το χρόνο νοσηλείας τους. Αυτόν τον αναξιόπιστο και κατασκευάσιμο δείκτη και μάλιστα ως μοναδικό, επέλεξε η κυβέρνηση ως όπλο ενάντια στα Νοσοκομεία και τα Κ.Υ., χρησιμοποιώντας τον μάλιστα με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι προαποφασισμένες καταστροφικές επιλογές της.
Ως ιδανική μέση πληρότητα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, θεωρείται αυτή μεταξύ 60% και 65%, προκειμένου να μπορούν τα Νοσοκομεία να ανταποκρίνονται στις περιοδικές αυξομειώσεις των αναγκών νοσηλείας, χωρίς ράντζα. Τέτοιες αυξομειώσεις, σχετίζονται με τη διαφορετική συχνότητα των νοσημάτων στις εποχές του χρόνου, τις επιδημίες, τα μαζικά ατυχήματα, τις φυσικές καταστροφές, τις περιοδικές μετακινήσεις πληθυσμών κ.λ.π.. Η μέση πληρότητα των Νοσοκομείων της χώρας μας είναι 73%, στο Ν. Λάρισας 84% και στο Γ.Ν.Λ. 66% για φέτος, που όμως θα ήταν 88%, αν ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν αντίστοιχος μ’ αυτόν του Πανεπιστημιακού και 81% αν ήταν αντίστοιχος με το μέσο όρο των 13 Νοσοκομείων της 5ης Υ.Π.Ε.
Την όποια πτώση της πληρότητας, πολλοί επιχειρούν να τη συσχετίσουν με την αλλαγή του εφημεριακού καθεστώτος το 2011, από 2:1 σε 1:1 εφημερίες, σε σχέση με το Πανεπιστημιακό. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι όσο συχνότερα εφημερεύουν τα Νοσοκομεία, τόσο περισσότερο υπόκεινται στην περιοδική αυξομείωση των περιστατικών, που εν τέλει ρίχνει τη μέση πληρότητα. Αυτό που αυξάνει τη μέση πληρότητα είναι οι προγραμματισμένες τακτικές εισαγωγές, που γίνονται όταν υπάρχουν κενά κρεβάτια. Αυτή είναι και η αιτία της πτώσης της πληρότητας του Νοσοκομείου μας την τελευταία τετραετία, δεδομένων των ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και χειρουργικές τράπεζες (λειτουργούν μόνο οι τρείς από τις έξι, λόγω βλαβών), των ελλείψεων σε υλικά, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Οφθαλμολογική Κλινική στην οποία αναβλήθηκε το σύνολο σχεδόν των προγραμματισμένων χειρουργείων του τελευταίου οκταμήνου, λόγω έλλειψης ενδοφακών (περισσότερα από 500) και της εν γένει δραματικής συρρίκνωσης της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Θυμίζουμε ότι έκλεισε το Ψυχιατρικό, το Αιματολογικό και το Ιατρείο Πόνου, δεν λειτουργεί ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος από μηνών, η πλειονότητα των μηχανημάτων του Ακτινολογικού Τμήματος, ο καρδιολογικός υπερηχογράφος κ.ο.κ. και οι ελλείψεις σε αντιδραστήρια είναι συνεχείς και αυξανόμενες, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτές του πηκτολογικού ελέγχου και του προς μετάγγιση αίματος, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αναβολή χειρουργείων και μεταγγίσεων.
Η σωστή κατά τη γνώμη μας ανάγνωση των στατιστικών για την πληρότητα, μετά την εφαρμογή της εναλλάξ εφημέρευσης, θα έπρεπε να γίνει μεταξύ 2010 (2:1 εφημερίες) και 2011 (1:1 εφημερίες), όπου η πληρότητα παραμένει σταθερή. (73,10% έναντι 70,58%). Το 2011 όμως, οι ελλείψεις υλικών και η υποστελέχωση ήταν πολύ μικρότερη από σήμερα.
Το αίτημα για εναλλάξ εφημερίες, μεταξύ των Νοσοκομείων της πόλης, ούτε συντεχνιακό ήταν, ούτε από μερίδα γιατρών υποστηρίχθηκε. Ήταν ένα δίκαιο αίτημα χρόνων, που υποστηρίχθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών, από επανειλημμένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου και του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., που άλλωστε εκπροσωπούν όλους τους γιατρούς και απασχόλησε συσκέψεις φορέων της πόλης. Συντεχνιακή και ιδιοτελής είναι η τύπου Γαλατικού χωριού θέση, για εφημέρευση 2:1, αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει σ’ όλη τη χώρα.
Αναφέρεται στο δημοσίευμά σας, ότι τοπικά στελέχη του Υπ. Υγείας, γιατροί, καθώς και φορείς, όπως ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος, έχουν ενημερωθεί και έχουν διαμορφώσει μία σωτήρια πρόταση, μερικής κατακρεούργησης για το Νοσοκομείο μας. Όμως ο περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των γιατρών δηλώνουν πλήρη άγνοια για το γεγονός. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να κατονομάσετε τους εξωθεσμικούς παραγοντίσκους, που παριστάνουν τους σωτήρες.
Όσον αφορά τον αριθμό των υπηρετούντων γιατρών, εσφαλμένα αναφέρεται ότι στο Γ.Ν.Λ. υπηρετούν 174 ειδικοί και 117 ειδικευόμενοι, σύνολο 321. Το άθροισμα είναι 291 και όχι 321 όπως εσφαλμένα υπολογίσατε. Το Γ.Ν.Λ. όμως, διαθέτει δυστυχώς μόνο 208 γιατρούς, 103 ειδικούς και 105 ειδικευόμενους.
Οι γιατροί του Γ.Ν.Λ. στη συνέλευση της Δευτέρας 16 – 09 – 2013 αποφάσισαν:
·  Να αντισταθούν με κάθε τρόπο, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους υγειονομικούς, τους συλλόγους χρονίως πασχόντων, τις συλλογικότητες της πόλης, τα συνδικάτα και τους πολίτες, στην επιχειρούμενη διάλυση του Νοσοκομείου, στις ιδιωτικοποιήσεις και στη μετακύληση των δαπανών στις πλάτες των εξαθλιωμένων πολιτών. Οργανώνουμε Επιτροπή Αγώνα και καλούμε τους υγειονομικούς και τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά. Διεκδικούμε την αποδέσμευση και την αυτοτελή λειτουργία του Νοσοκομείου μας.
·  Συμμετέχουμε μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκήρυξε η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., επιδιώκουμε συμπαράταξη με τους εκπαιδευτικούς, τους υπόλοιπους κλάδους εργαζομένων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και όλο το λαό, κόντρα στη βαρβαρότητα, το ξεπούλημα και τη δουλοποίηση, για μια άλλη ανατρεπτική, δημοκρατική και συλλογική προοπτική για τη ζωή.