Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Αλχημείας συνέχεια επί εδάφους "διορθωμένου" υγειονομικού χάρτη.


Όλα τα παρακάτω στοιχεία πρέπει οι αναγνώστες  και αναγνώστριες του παρόντος ιστολογίου να τα προσεγγίζουν με επιφύλαξη, επειδή  ο «διορθωμένος»  υγειονομικός χάρτης, από τον οποίο έχουν ληφθεί,  εξακολουθεί να  περιέχει εσφαλμένα και ανακριβή στοιχεία (κυρίως φουσκωμενα είναι τα αριθμητικά δεδομένα του συνολικού  προσωπικού στα  νοσοκομεία , όπως επίσης γίνονται  και αλχημείες στα αριθμητικά δεδομένα του ιατρικού προσωπικού  -ΚΛΙΚ ΕΔΩ).  Επίσης  δεδομένα του υγειονομικού χάρτη δεν ταυτίζονται με αντιστοιχα  δεδομένα που  εμφανίζει το ESY-NET. Πχ στον παρακάτω πίνακα των νοσοκομείων Ηπείρου –Λευκάδας -τα στοιχεία εχουν εξαχθεί από το "διορθωμενο" υγειονομικό χάρτη-  ο αριθμός των αναφερόμενων  κλινών  των νοσοκομείων του υγειονομικού χάρτη  διαφέρει  από αυτές που αναφέρει το ESY-NET  ( είναι μέσα σε παρένθεση).


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ιατρικό Προσωπικό
Νοσηλευτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Τεχνικό Προσωπικό
Επαγγελματίες Υγείας
Σύνολο Προσωπικού
Κλίνες
ΑΡΤΑΣ
103
337
53
77
66
636
    257
(228)
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
49
96
25
39
27
236

 101
 ( 80)
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
69
138
30
46
43
326
    110
(118)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
200
449
83
105
115
952
    361
   (337)
ΙΩΑΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
514
831
137
206
229
1917
   870
  (874)             
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
50
87
24
26
25
212
    80
  (80)

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρει  ο "διορθωμένος"  υγειονομικός χάρτης μπορούμε επίσης να σας δείξουμε ότι όταν η πολιτική υγείας βασίζεται  μονο στη  ξερή ανάγνωση τέτοιων "δεδομένων"  καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
Τα νοσοκομεία  Ηπείρου -Λευκάδας λειτουργούν μέσα στα προβλεπόμενα όρια από το Ενιαίο Πλαίσιο Οργανισμών Νοσοκομείων ( για γενικά νοσοκομεία  αριθμός συνόλου  προσωπικού = κλίνες Χ συντελεστή 2 έως 3).
Το προβληματικότερο νοσοκομείο από πλευράς αναλογίας κλινών/στελέχωσης   της περιφέρειας είναι το …Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,  ενώ τα Νοσοκομεία Άρτας, Πρέβεζας και Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  «Χατζηκώστα» είναι συγκριτικά πάντα  από τα… προνομιούχα ως προς την αναλογία αυτή!
  

νοσοκομείο
Προσωπικό/κλίνη                                          
   Νοσηλευτικό προσωπικό/κλίνη 
ΑΡΤΑΣ   
2,47    
 (2,78)                                     
1,31  (1,47)

ΦΙΛΙΑΤΩΝ             
2,33      
(2,95)      
0,95  (1,20)
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
2,96     (2,76)                                   
1,25 (1,16)
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
2,63     (2,82)                                     
1,24 (1,33)
ΠΑΝ/ΜΙΑΚΟ  
2,20     (2,19)                                     
0,95  (0,95)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ        
2,65     (2,65)                                     
1,08  (1,08)


Επόμενα τι φωνάζετε βρε !!! 
Δίκιο έχει ο Άδωνις...

Αυτά τα γράφουμε για να σας προετοιμάσουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν  επικοινωνιακά από την κυβέρνηση και τον Άδωνι  Γεωργιάδη   τα δεδομένα του Υγειονομικού Χάρτη. Και ότι επίσης ένας Υγειονομικός Χάρτης ( ειδικά αν είναι και λίγο φτιαγμένα τα στοιχεία  του  όπως μερικές  πολιτικές δημοσκοπήσεις)  έχει πολλές αναγνώσεις

Εξαρτάται πού θέλεις  να πας....