Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Νοσηλευτική κίνηση στα νοσοκομεία Ηπείρου-Λευκάδας    Εξωτερικοί Ασθενείς (Ιανουάριος - Ιούνιος 2013)   στα νοσοκομεία Ηπείρου-Λευκάδας

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  21.608
147.546
5.706
174.860
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
  40.184
 44.529
1.806
 86.519
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
  21.587
 35.809
   245
 57.641
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  10.663
 25.142

 35.805
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
   4.560
 12.463

 17.023
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
   3.428
 11.732

 15.160


           
               Νοσηλευθέντες / Ημέρες νοσηλείας (Ιανουάριος-Ιούνιος 2013)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
874
30.637
91.566
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
337
11.184
38.700
    Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
            228
            8.409
          35.388
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
118
  2.854
 11.572
Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  80
  1.746
   5.821
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  80
  2.487
   8.160


ΥΓ: Στοιχεία από  ESY-NET