Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Επιτροπές πλήρους κατεδάφισης του ΕΣΥ με την ευγενική εποπτεία της ....TASK FORCE FOR GREECE.


Ο Λυκουρέντζος με τη σειρά του φτιάχνει επιτροπές ..

Πρέπει να αφήσει …έργο.
Όπως και κάθε προκάτοχός του στο συγκεκριμένο υπουργείο. 

Έργο όμως χωρίς επιτροπές γίνεται;
Δεν γίνεται !

Και ο Λοβέρδος  άφησε έργο .
Ξεκίνησε την κατεδάφιση του ΕΣΥ!
Και αυτός έφτιαξε επιτροπές (πχ Λιαρόπουλος  κλπ)

Ο Λυκουρέντζος σκέφτεται και αυτός να αφήσει έργο..
Να αποτελειώσει  την κατεδάφιση του ΕΣΥ !
Να καταργήσει νοσοκομεία, να απολύσει προσωπικό..
να παραδώσει σε ιδιώτες νοσοκομεία.

Έφτιαξε λοιπόν  και αυτός επιτροπές..
Μόνο που σε κάθε επιτροπή  υπάρχουν και οι σύμβουλοι του επικεφαλής της Task Force, X. Ράιχενμπαχ.
Διάλυση του ΕΣΥ  ξεπούλημα  μονάδων του με ...  γερμανική τεχνογνωσία!

Μόνο που εδώ, οι Γερμανοί στο τέλος τα παίρνουν όλα .«Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η καταγραφή των ανθρώπινων πόρων του ΕΣΥ (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας, ΔΥΠΕ, Εποπτευόμενοι Φορείς, ΝΠΙΔ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιπές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας), η διαμόρφωση μεθοδολογίας προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, αξιολόγησης και ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού»
την Επιτροπή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της TFGR)

«Έργο της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη ενός Οδικού Χάρτη μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού και των επιμέρους Σχεδίων Δράσης για κάθε τομέα προτεραιότητας μέσω των
κατωτέρω επιτροπών:
· Επιτροπή Management Νοσοκομείων
· Επιτροπή DRGs
· Επιτροπή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
· Επιτροπή Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκου
· Επιτροπή Ε.Ο.Π.Υ.Υ
· Επιτροπή Τουρισμού Υγείας»
την Επιτροπή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της TFGR και του Domain Leader στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) της 20-04-2012)

«Έργο της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό τον έλεγχο των ταμειακών ροών και την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.»
(Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της TFGR.)