Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Λειτουργία διαδικτυακού τόπου για συντάξεις και μισθούς Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών


Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τέθηκε σε λειτουργία Διαδικτυακός τόπος με ηλεκτρονική διεύθυνση: 


Από τον εν λόγω Διαδικτυακό τόπο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, σχετικό με τις συντάξεις και αργότερα και με το μισθό.

Από την 12η Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι  έχουν τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξης.

Από 30 Οκτωβρίου θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αιτήσεως συνταξιοδότησής τους

Στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών και άλλες υπηρεσίες.

Αφορά όλους του Δημόσιους Υπαλλήλους (Πολιτικούς και Ένστολους) και φυσικά όλους τους Υγειονομικούς και Γιατρούς του ΕΣΥ.