Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Κίνδυνος να χαθούν δεδουλευμένα των εργαζομένων στα Νοσοκομεία;

Διαβάστε  προσεκτικά το έγγραφο που απέστειλε ως εξαιρετικά επείγον το Υπουργείο Υγείας προς τους ΔΥΠεάρχες. κλικ εδω

Και μετά προσέξτε το:
Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας χρήσης, τα μηνιαία  προγράμματα εφημεριών καθώς και τα μηνιαία προγράμματα για εκτέλεση υπηρεσίας (νυχτερινά, εξαιρέσιμα υπερωρίες) που καταρτίζονται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών του κάθε νοσοκομείου πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένα  με το υπόλοιπο προς διάθεση πίστωσης κατά περίπτωση όπως αυτά προκύπτουν από τις ισχύουσες Υπουργικές αποφάσεις και δεν θα επιτραπεί καμία απολύτως υπέρβαση.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι  προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των αποζημιώσεων σε όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων, θα καταβληθεί εκ μέρους του Υπουργείου κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ( ΥΔΕ) το ταχύτερο  δυνατό. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει όλοι οι φορείς να προετοιμαστούν για την αποστολή των μισθολογικών καταστάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών προς τις οικίες ΥΔΕ, ώστε η εκκαθάριση των  ήδη δεδουλευμένων υποχρεώσεων να γίνει έγκαιρα.
Τέλος , λαμβάνοντας υπόψη, τις προβλεπόμενες διαδικασίες   και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού  έτους, επιβάλλεται να ληφθεί εκ μέρους σας, κάθε μέριμνα και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η καταβολή των αποζημιώσεων  να υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος  οικονομικού έτους και σε καμία περίπτωση να μη μετακυληθούν υποχρεώσεις στην επόμενη οικονομική χρήση διότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους.
Οι Διοικητές των ΥΠΕ παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους Διοικητές των Νοσοκομείων αρμοδιότητας τους, από τη λήψη του παρόντος
Σχόλια
1.Με βάση αυτό το έγγραφο και την κατάσταση  που υπάρχει σε αρκετά νοσοκομεία που έχουμε υπόψη μας (όπου οι μηνιαίες πιστώσεις δεν επαρκούν για την αποζημίωση των πραγματοποιηθεισών μηνιαίων  εφημεριών, νυχτερινών, αργιών και εξαιρέσιμων ή υπάρχουν πολλοί μήνες  προς  εκκαθάριση και αποζημίωση),  είναι βέβαιο ότι κινδυνεύουν  να χαθούν δεδουλευμένα των εργαζομένων! Και επειδή οι διοικήσεις των νοσοκομείων αυτών  θα «βρεθούν στο καναβάτσο» , θα επιχειρήσουν να εκβιάσουν τους εργαζόμενους να δεχτούν να υπογράψουν ότι αποδέχονται  κουτσουρεμένες αποδοχές, διαφορετικά δεν θα πληρωθούν!!!Ήδη συνέβη και συμβαίνει  αυτό! Γι αυτό κατά τη γνώμη μας οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα σωματεία τους  πρέπει  άμεσα να «σφίξουν τα ζωνάρια» στις διοικήσεις.  Και  να ετοιμάζονται  για   καταιγίδα επισχέσεων.
2.Με το  έγγραφο αυτό και ειδικά με το ..
«Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι  προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των αποζημιώσεων σε όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων θα καταβληθεί εκ μέρους του Υπουργείου κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ( ΥΔΕ) το ταχύτερο  δυνατό»..
διαψεύδεται ο υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος, που κάθε τόσο δήλωνε το τελευταίο διάστημα ότι «Εγώ υπογράφω κάθε μήνα τις δαπάνες για τις εφημερίες. Όπως συζητήσαμε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δυσκολίες με άλλες υπηρεσίες του κράτους».
Αποδεικνύεται δηλαδή ότι οι… «άλλες υπηρεσίες του Κράτους» δεν ήταν και …πολύ μακριά του!
3. Είναι φανερή η τακτική του Υπουργείου, αντιλαμβανόμενο το πιθανό  χάος που θα προκληθεί από την μη αποζημίωση των δεδουλευμένων των εργαζομένων,  να "πετάξει το μπαλάκι" στους Διοικητές των Νοσοκομείων