Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Νοσοκομεία της χώρας : Αντί για μόνιμο προσωπικό προσλήψεις με 8μηνη διάρκεια


Και ενώ μόνο το τρίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2012 αποχώρησαν από τα νοσοκομεία  της χώρας 997 εργαζόμενοι και προσλήφθηκαν μόνο 15, η κυβέρνηση προτίθεται να αντικαταστήσει ένα μικρό μέρος των συνολικών φετινών αποχωρήσεων με πρόσληψη  επικουρικού  προσωπικού  8μηνης διάρκειας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ‘χρόνου

Στο πλαίσιο αυτό, θα προσληφθούν 777 άτομα .
  • 220 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού,
  • 110 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής θεραπείας (MEΘ)
  • 220 άτομα σε θέσεις παραϊατρικού προσωπικού
  • 227 άτομα σε θέσεις προσωπικού λοιπών καθηκόντων.
Από το σύνολο των θέσεων, τη μερίδα του λέοντος θα λάβει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στην Αττική, με 200 θέσεις, ενώ από 150 θέσεις θα μοιραστούν η 6η ΥΠΕ  και η 2η ΥΠΕ 
Οι θέσεις και οι ειδικότητες σε κάθε νοσοκομείο θα καθοριστούν από τις ίδιες τις ΥΠΕ, οι οποίες θα κατανείμουν τις θέσεις βάσει των ελλείψεων που παρουσιάζουν τα ανά την περιφέρεια νοσηλευτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε την άμεση πρόσληψη πέντε ατόμων (επίσης με σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας) για τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Οι θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι οι εξής: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού.
 Για  το επιστημονικό και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, οι θέσεις κατανέμονται στις   εξής ειδικότητες: ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Ψυχολογίας, ΠE Χημείας - Βιοχημείας - Βιολογίας, ΠΕ Βιοχημικών (Χημικών), ΠΕ Φυσικών Ιατρικής, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Λογοθεραπείας και ΠΕ Φυσικοθεραπείας. Στην κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εντάσσονται οι ειδικότητες ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων), ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (Χειριστών - Εμφανιστών), ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας), ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Οδοντοτεχνιτών.
  Από την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλυφθούν οι εξής ειδικότητες: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών), ΔΕ Χειριστών- Εμαφανιστών και ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.