Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

Κατανομή κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2012.


Για να δείτε την κατανομή του μηνός Ιουλίου 2012 στα νοσοκομεία της χώρας  ΚΛΙΚ ΕΔΩ


                          Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
ΚΑΕ 0511          
  3.200,00 €
ΚΑΕ  0512       
31.041,00 €
Με καθυστέρηση οι εγκρίσεις των κονδυλίων  

παγωμένες οι πληρωμές  !!!

Μετά από παρέλευση δυόμιση μηνών  εγκρίνεται  κάθε φορά η κατανομή των κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του μη ιατρικού προσωπικού, ενώ η πληρωμή  (καταβολή των δεδουλευμένων ) γίνεται  ( αν βέβαια γίνεται) μετά από παρέλευση τουλάχιστον 4-5 μηνών!


Στο Νοσοκομείο Πρέβεζας και ενώ διανύουμε το 10ο μήνα..
έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα 4ων μηνών  (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Απριλίου- Μαΐου 2012 ).
Απλήρωτοι παραμένουν  5 μήνες [ Μάρτιος ( δεν επαρκεί το κονδύλιο)-Ιούνιος Ιούλιος-Αύγουστος- Σεπτέμβριος]!

Με αυτό το ρυθμό , αν δεν παρέμβουν δυναμικά οι εργαζόμενοι,   μέχρι τέλους του έτους, το πιο πιθανό είναι  να καταβληθούν μόνο  ο Ιούνης και Ιούλης!


 Η έγκριση  κατανομής του ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΔΩ