Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Εξαιρεί το Υπουργείο Υγείας από τις διασυνδέσεις-συγχωνεύσεις τα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών


Εξαιρεί το Υπουργείο Υγείας από τις διασυνδέσεις-συγχωνεύσεις τα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών

Θα υπάρξει σχετική νομοθετική τροποποίηση προς την κατεύθυνση αυτή.

Αυτό φαίνεται ότι διαβεβαίωσε ο σύμβουλος του υπουργού Υγείας Μπεχράκης   την επιτροπή φορέων από Ικαρία και  Σάμο που επισκέφτηκε το Υπουργείο Υγείας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Στη ίδια επίσκεψη φάνηκε ότι το υπουργείο Υγείας  δεν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε  προσλήψεις μονίμων. Πληροφόρησε  μάλιστα την επιτροπή ότι για το 2012  οι προσλήψεις έχουν εξαντληθεί.