Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα !


Video από το Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Δράσης για την Υγεία (1-7 Οκτωβρίου 2012)