Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Κουτόχορτο εγχώριας παραγωγής (7 μήνες μετά)

Κι όμως αυτά έγραφαν τα χαλκεία των συγκροτημάτωντων ΜΜΕ

Απολαύστε τα:

9 Μαρτίου 2012...μετά το PSI.


 αλλά  7 μήνες μετά ακόμη και αυτό το ΔΝΤ παραδέχεται: