Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΠρέβεζαςΠρωτοβουλία Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας        

Ψήφοι
96   

Έδρες στο ΔΣ 
5


  
 Αγωνιστική Συσπείρωση
Ψήφοι
53

Έδρες στο ΔΣ
2Από Πρωτοβουλία  Εργαζομένων εκλέγονται:

Ονοματεπώνυμο
 Ψήφοι
Βουγέλλης Στρατής  
77
Ζήκα Αριστέα           
63
Ανωγιάτης Θανάσης 
52
Μώκου Λίνα             
45
Γιώτη  Χριστίνα       
42

Από την Αγωνιστική Συσπείρωση εκλέγονται:
Ονοματεπώνυμο
Ψήφοι
Κοκκινίδου Ευδοκία
34
Φιλιακούδης  Θανάσης
29