Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»:Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή εφημεριών Ιατρών του μηνός Ιουνίου.


Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: κον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
          κον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοικήσεις Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
                           Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας
                           Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
                           Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
                           Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πληρωμή εφημεριών Ιατρών του μηνός Ιουνίου.»

Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, ανά την χώρα υπάρχουν πολύμηνες καθυστερήσεις στην πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών των Ιατρών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τους 9 μήνες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», το οποίο από τις αρχές του Σεπτεμβρίου έχει αποπληρώσει τις εφημερίες του Ιουνίου.
      
 Συμπεραίνουμε λοιπόν την ανεπάρκεια των Διοικήσεων των υπολοίπων νοσοκομείων της χώρας που βρίσκονται ακόμα υπερήμερες για τον μήνα Ιούνιο, και ζητάμε έγγραφες εξηγήσεις για το γεγονός αυτό.
       
Θα θέλαμε να τονίσουμε την αποτυχία του σημερινού μηχανισμού ελέγχου και πληρωμής των εφημεριών των Ιατρών, ο οποίος έχει οδηγήσει καθολικά τις διοικήσεις των νοσοκομείων να βρίσκονται υπερήμερες απέναντι στους εργαζόμενους όλες τις ημέρες του τρέχοντος έτους. Ζητάμε την άμεση επανεξέταση του τρόπου πληρωμής των εφημεριών, ώστε να αμείβονται σε τακτική βάση, και να αποφεύγονται έτσι νομικές συγκρούσεις και κινητοποιήσεις των Ιατρών.
       
Επισυνάπτεται αντίγραφο από αποδεικτικό πληρωμής από την μισθοδοσία του ΓΝΝΕ Θριασίου.

Για τον Σύλλογο Ειδικευομένων Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Το Διοικητικό Συμβούλιο