Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

"Η Ελλάδα του 21ου αιώνα"Γύρισαν την αγοραστική δύναμη του μισθωτού στα επίπεδα του... 1979!
Γύρισαν την οργανωτική (αν)επάρκεια των νοσοκομείων σε προσωπικό στα επίπεδα του... 1999!
Γύρισαν την ανεργία στα επίπεδα του... 1959!
Γύρισαν τις μεθόδους της φορολεηλασίας και της φοροεπιδρομής στην εποχή της τουρκοκρατίας και του... 1809!

Είναι προφανές από τα έργα τους τι κρύβεται πίσω από τα λόγια τους όταν ισχυρίζονται ότι με την πολιτική τους οικοδομούν την «Ελλάδα του 21ου αιώνα»...