Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

Θα γίνουν κι άλλες περικοπές δεδουλευμένων εφημεριών των γιατρών και μάλιστα αναδρομικά!


 Θα γίνουν κι άλλες περικοπές δεδουλευμένων εφημεριών  των γιατρών και μάλιστα αναδρομικά!

Το ίδιο έγγραφο έχει σταλεί σε όλα τα νοσοκομεία

Πηγή:Ε.Ι.Ν.Α.