Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Η διάλυση του ΕΣΥ συνεχίζεται...(2)Προς επίρρωση προηγούμενου δημοσιεύματός μας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
παραθέτουμε πάντα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) και τη σχέση προσλήψεων -αποχωρήσεων του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Έτσι για τα νοσοκομεία και σύμφωνα πάντα  τα επίσημα στοιχεία τους

έχουμε:                                        ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Αποχωρήσεις                                   Προσλήψεις
361+349=710                             8 (εκ των οποίων 1 με μεταφορά από ΔΕΚΟ)Αναλογία: 1 πρόσληψη ανά 89 περίπου αποχωρήσεις!!!

 Έτσι  "σώζεται το ευρώ", η "ευρωπαϊκή πορεία της χώρας" κλπ κλπ