Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Πάλι ψίχουλα!Πάλι ψίχουλα!  

Για την επιχορήγηση Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για την κάλυψη δαπανών περίθαλψης οικονομικά αδυνάτων –ανασφαλίστων- αλλοδαπών για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούλιο 2012.


Προηγούμενη επιχορήγηση για το 2011  ( κλικ εδώ)

Νέα επιχορήγηση για Ιανουάριο-Ιούλιο 2012   (κλικ εδώ)

  Για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4.940,00 ευρώ!!!