Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Θα χορηγηθεί τελικά το Ανθυγιεινό επίδομα


Με πρωτοβουλία των διοικήσεων των νοσοκομείων και των τμημάτων μισθοδοσίας (και του Νοσοκομείου Πρέβεζας) και παρά την έλλειψη σχετικών  διευκρινιστικών εγκυκλίων  και με χρήση μόνο του ΦΕΚ της σχετικής  ΚΥΑ ...
 πληροφορηθήκαμε ότι τελικά ενσωματώνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις του Μαΐου το επίδομα ανθυγιεινής  εργασίας.

Άρα αυτό θα χορηγηθεί με τη μισθοδοσία Μαϊου.

Επόμενα οι επιφυλάξεις της προηγούμενης ανάρτησής μας  αίρονται