Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι


Παροχή υπηρεσιών στα νοσοκομεία  του  ΕΣΥ από συμβεβλημένους γιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ με δελτίο παροχής (μπλοκάκι),  για κάλυψη κενών θέσεων, από τη … Δευτέρα 7 Μαΐου  και μετά, ζήτησε σήμερα ο Α. Λοβέρδος από τους 80 περίπου διοικητές νοσοκομείων στη   μηνιαία συνάντησή τους .

Το ίδιο ζήτησε και σε περίπτωση που τα νοσοκομεία έχουν ανάγκη από νοσηλευτές. 

Ζήτησε  επίσης από τους διοικητές των «συγχωνευμένων» νοσοκομείων   να εντείνουν το μέτρο των μετακινήσεων προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Και τέλος ανάφερε ότι ενώ έχουν αξιολογηθεί περί τους 1700 γιατρούς που αναμένουν την επίσημη πρόσληψή τους  , αυτός θα εισηγηθεί να προληφθούν μόνο 200 γιατί… τόσο εκτιμά ότι είναι οι ανάγκες!

Ο λαός μας λέει:

Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι...