Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Δημιουργήθηκε 'Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ


Σε χθεσινή ανοιχτή συγκέντρωση, δημιουργήθηκε και επίσημα η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ). 

Η ιστοσελίδα της ΕΔΩ
Αποφασίσθηκε και ψηφίσθηκε ομόφωνα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή.
Η  ιδρυτική  της πράξη εδώ
Περιλαμβάνει:
Ιδιώτες ιατρούς  Συμβεβλημένους με ΕΟΠΥΥ
Μόνιμους ιατρούς ΕΟΠΥΥ
Συμβασιούχους Αορίστου ιατρούς ΕΟΠΥΥ
Συμβασιούχους Έργου ιατρούς ΕΟΠΥΥ
Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ καλεί τους ιατρούς με αυτές τις σχέσεις εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ να κάνουν την έγγραφής τους ΕΔΩ