Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Εγκύκλιος για προσλήψεις από το Μάη στο ΕΣΥ...με μπλοκάκι!!!


To ΕΣΥ και οι μονάδες του ιδαίτερα των νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών αφήνονται στη τύχη τους.

Όταν δεν επαρκεί το προσωπικό τους..
Προσλήψεις με …δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) !!!
Εφ’ όσον βέβαια «έχουν ιδίους διαθέσιμους πόρους»!!!
Και πού να τους βρουν;

Και η αποδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων συνεχίζεται..

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις θεμάτων Νοσοκομείων ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας
Σχετ. : Άρθρο 41, παρ. 1, του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/12)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό νόμο, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μπορούν από 7-5-2012, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους και με την προϋπόθεση ότι έχουν ιδίους διαθέσιμους πόρους, να προσλαμβάνουν ιατρούς παθολόγους ή γενικούς ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η παροχή υπηρεσιών των παραπάνω προσώπων πρέπει να γίνεται με εισήγηση της κατά περίπτωση υπάρχουσας επιστημονικής επιτροπής για το ιατρικό προσωπικό και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό της ιατρικής υπηρεσίας, της Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας, έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και τελική έγκριση από τον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ