Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Η μαύρη λίστα ...ανανεώνεται καθημερινά!

Από την ιστοσελίδα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαϊας