Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Το οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΛΑΪΚΟ"

 Για να ανακτήσετε το ΦΕΚ  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Στον κατάλογό μας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) προστίθεται με α/α :115α/α
       Νοσοκομείο
Κλίνες
ΦΕΚ
115
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
    580

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ
30464