Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Ανατροπές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου ΟικονομικώνΑνατροπές φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» σε διατάξεις που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, που είναι ετοιμο για να μπει σε συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.(ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αν και σε επόμενη δημοσίευσή μας  μας θα έχουμε μια πιο αναλυτική παρουσίαση, εν τούτοις κρίναμε σκοπιμο να παραθέσουμε κάποια ζητηματα που προκύπτουν από τις διατάξεις του.

1. Θεσπίζεται η προκαταβολή σύνταξης σε όσους υπαλλήλους   αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο αποχώρησης από την υπηρεσία προσαυξημένου κατά 50% του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Το ποσό αυτό υπόκειται σε κρατήσεις φόρου εισοδήματος και  υγειονομικής περίθαλψης , καταβάλλεται στο δικαιούχο μέσα σε 40 ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής περιέλευσης του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης στην Υπηρεσία Συντάξεων  του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και μέχρι την έναρξη πληρωμής της σύνταξης, όχι όμως πέραν των 8 μηνών .
Ειδικά για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο και  συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31-10-2011. Το ποσό της προκαταβολής συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Η προκαταβολή δεν καταβάλλεται:
  • Σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια 
  • Σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν  έχει συμπληρώσει    τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
  • Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν  είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου για την καταβολή της 
2. Επίσης στο ίδιο  σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι προκειμένου να ενσωματωθεί το επίδομα  θέσης ευθύνης στο συντάξιμο μισθό  των προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά:
  • Να έχουν επιλεγεί για τη θέση αυτή , σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διοικητικές διατάξεις απ΄το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο και όχι να έχουν ασκήσει τα καθήκοντα αυτά  κατά ανάθεση ή κατά αναπλήρωση.  
  • Να έχουν ασκήσει τα εν λόγω καθήκοντα υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις τουλάχιστο για μια διετία
3. Στο ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται ρητά ότι για όλους τους συνταξιοδοτούμενους από το Δημόσιο , ο χρόνος υπηρεσίας που χρησίμευσε για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης,   δεν μπορεί να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και από το Δημόσιο.