Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Επιμένει το υπουργείο Υγείας στη διαμόρφωση στα νοσοκομεία οργανογραμμάτων «υπηρετούντων».Αυτό γίνεται σαφές με νέο έγγραφο προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες που υπογράφει ο ΓΓ του υπουργείου Υγείας και με ημερομηνία 6/3/2013 και αρ. πρωτ. Υ0α/οικ 23088 και το οποίο αποτελεί συνέχεια εγγράφου με ημερομηνία 4/2/2013
Χαρακτηριστική είναι η οδηγία που δίνεται :
«Σε περίπτωση που επιβάλλεται η δημιουργία επιπλέον θέσεων στους υφιστάμενους οργανισμούς για να καλυφθούν οι θέσεις είτε ατόμων που υπηρετούν, είτε εκκρεμείς προσλήψεις κλπ, θα πρέπει να προτείνετε αντίστοιχα την κατάργηση άλλης κενής από την ίδια υπηρεσία, όταν αυτό είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ενιαίου πλαισίου του ΠΔ 43/42, όπως ισχύουν».