Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Διοικητές Νοσοκομείων για να τηρηθούν οι στόχοι των μνημονίωνΗ απαρέγκλιτη εφαρμογή των μνημονιακών  δεσμεύσεων στα Νοσοκομεία θα είναι το κριτήριο αξιολόγησης των νέων διοικητών των νοσοκομείων.

Δηλαδή  της παραπέρα υποβάθμισης της Δημόσιας Υγείας, της συρρίκνωσης των δομών, υπηρεσιών  και τμημάτων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η παραπέρα επιχειρηματοποίησης της λειτουργίας τους , λογική του κέρδους και τελικά η υποβάθμιση τους.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από σημερινή ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας Α. Λυκουρέντζο  σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 «Σήμερα ξεκινάμε την διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4052, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την επιλογή των νέων Διοικητών και Υποδιοικητών των Νοσοκομειακών μονάδων της χώρας.
Είμαστε συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον νόμο διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν ανακοινωθεί ήδη τα νέα νομικά πρόσωπα και τώρα προχωράμε στην δημοσίευση της προκήρυξης με την οποία θα επιλεγούν οι νέοι Διοικητές, Διοικήτριες και οι αναπληρωτές.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή να κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού. Βεβαίως θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική όπως θα συνεκτιμηθεί και η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας και η γενικότερη επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση.
Είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω αυτό που σας είπα και προ ημερών, ότι διαψεύδονται εκείνοι οι οποίοι εκτιμούσαν ή ανέμεναν για να δικαιώσουν δικές τους εσφαλμένες εκτιμήσεις τη μείωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων για να ισχυριστούν ότι οι εξαγγελίες μας για διαφάνεια και αξιοκρατία ότι είναι ψευδείς, ότι είναι κενό γράμμα.
Γι΄ αυτόν λοιπόν το λόγο και σε εφαρμογή, επαναλαμβάνω, του νόμου αλλά και για να αποδεικνύουμε συνεχώς την αμετακίνητη θέση μας σε ό,τι αφορά την προάσπιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων αποτελούμενη από εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες, η οποία θα αξιολογήσει την πληρότητα των στοιχείων των φακέλων των υποψηφίων, θα συνεκτιμήσει τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και θα προχωρήσει στην κατάρτιση των πινάκων  ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).
Η επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. Καλλίρη, τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, κ. Σκανδαλάκη , τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Παπαβασιλείου, από τον εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ κ. Καπερώνη, τον οποίο μας όρισε εγγράφως ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ο κ. Βέης και έναν εκπρόσωπο της αγοράς, θεσμικό εκπρόσωπο όμως ο οποίος όπως ορίζει ο νόμος δεν πρέπει να έχει σχέση με τον τομέα της υγείας,  όπου ορίστηκε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Ασημακόπουλος.
Οι νέοι διοικητές θα έχουν επαυξημένες ευθύνες και επαυξημένα καθήκοντα σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Υγείας και κάθε Υπουργείο έχει υπογράψει Μνημόνιο με το Υπουργείο Οικονομικών και εν συνεχεία οι διοικητές μας υπογράφουν ανάλογο Μνημόνιο Συνεργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Αντικειμενικός σκοπός είναι να τηρηθούν οι στόχοι τους οποίους θέτει η Πολιτική Ηγεσία στο ποια θα είναι τα επαυξημένα καθήκοντα δηλαδή των νέων διοικητών και οι στόχοι τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε και ως εκ τούτου θα αξιολογούνται ετησίως οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές των Νοσοκομείων για την αποδοτικότητά τους.
Θα μπορούσατε να με ρωτήσετε τι θα συμβεί με τους εν ενεργεία διοικητές των νοσοκομείων και αναπληρωτές, αν αυτομάτως τίθενται εκτός διοικήσεως. Κάθε άλλο, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν ομοίως από την επιτροπή. Έχουν δηλαδή την δυνατότητα να θέσουν την υποψηφιότητά τους, ενώ προσμετρούνται τα προσόντα τους και η εμπειρία της διοικήσεως, άρα ουδεμία και ουδείς αποκλείεται.
Οι υποψήφιοι υποβάλουν υποψηφιότητα ανά μία υγειονομική περιφέρεια και θα αξιολογηθούν για το σύνολο της κάθε υγειονομικής περιφέρειας. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 27η Μαρτίου, ενώ το σύνολο των διοικητών είναι 87 διοικητές και 93 αναπληρωτές».