Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Σχετικά με τη χορήγηση των αδειών των εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΠρέβεζαςΕπειδή στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα απόπειρες καταστρατήγησης  των δικαιωμάτων των εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο χορήγησης  των αδειών τους όπως προβλέπονται  από τον Κώδικα Δημοσίων  Υπαλλήλων..

Παραθέτουμε  με  συνδέσμους τον Δημοσιοϋπαλληλικό  Κώδικα  , καθώς και δυο εγκυκλίους που ερμηνεύουν και ορίζουν με σαφήνεια όσα ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας αναφέρει.

  • Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (για τις άδειες ανατρέξετε στα άρθρα 48-60) ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΚΛΙΚ ΕΔΩ
  • Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. ΚΛΙΚ ΕΔΩ  
  • Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους. ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ως εκ τούτου κάθε άλλη ερμηνεία του τρόπου χορήγησης των αδειών  που δίνεται από στελέχη της διοίκησης είναι παράτυπη και άκυρη  και δεν πρέπει να γίνεται δεκτή από τους εργαζομένους.