Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Έγκριση πιστώσεων για αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) του Ε.Κ.Α.Β για το 1ο τρίμηνο 2013

Για να ανακτήσετε την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ


ΜΗΝΑΣ
ΚΑΕ 0511
ΚΑΕ 0512
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
195.000,00
680.000,00
875.000,00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
195.000,00
680.000,00
875.000,00

ΜΑΡΤΙΟΣ
195.000,00
680.000,00
875.000,00

ΣΥΝΟΛΑ
585.000,00
2.040.000,00
2.625.000,00