Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων του ΕΣΥ για το τρίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013Δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα "Διαύγεια" η χορήγηση του κονδυλίου για την αποζημίωση των νυχτερινών, αργιών, και υπερωριών του προσωπικού των νοσοκομείων για το α΄τρίμηνο του 2013.

Για να ανακτήσετε την απόφαση ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Για το νοσοκομείο Πρέβεζας (τα ποσά σε ευρώ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΚΑΕ  0511
ΚΑΕ Ο512
ΚΑΕ  0511
ΚΑΕ Ο512
ΚΑΕ  0511
ΚΑΕ Ο512
ΚΑΕ  0511
ΚΑΕ Ο512
3.000
29.650

3.000
29.650
3.000
29.650
9.000
88.950

Συνολικό ποσό τριμήνου 97.950 €

Για σύγκριση τα αντίστοιχα μηνιαία κονδύλια το 2012 για το νοσοκομείο Πρέβεζας ήταν
ΚΑΕ 0511
ΚΑΕ 0512
3.200 €
31.041 €