Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Eγκρίσεις για καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη καθώς και η έγκριση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012


Δημοσιεύτηκαν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» οι εγκρίσεις για καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη 2012 καθώς και η έγκριση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012


Την έγκριση και καταβολή της αποζημίωσης εφημεριών ιατρών ΕΣΥ μηνών Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου έτους 2012 μπορείτε να την ανακτήσετε ΕΔΩ

Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
ΚΑΕ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
0562
122.386,00 €

122.386,00 €


Την έγκριση και καταβολή των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012, μπορείτε  να τη ανακτήσετε  ΕΔΩ

Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
0511
 3.200,00  €
0512
31.041,00 €Επισημαίνουμε ότι η έγκριση  των κονδυλίων δεν σημαίνει και άμεση καταβολή.

Ήδη  πχ οι καταστάσεις με τα δεδουλευμένα των μηνών  Ιουλίου και Αυγούστου 2012  των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας (που σημειωτέον η έγκριση των κονδυλίων έγινε στις 11 και 15 Οκτώβρη ) βρίσκονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου(ΥΔΕ)  Ν. Πρέβεζας και σύμφωνα με πληροφορίες μας θα καταβληθούν στα μέσα με τέλη Δεκέμβρη 2012!

Οπότε τα νέο-εγκριθέντα κονδύλια των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2012…..
Κύριος Οίδε!

Επίσης  μας έγινε γνωστό ότι οι κατά τόπους ΥΔΕ θα δεχτούν για έλεγχο καταστάσεις δεδουλευμένων  των εργαζομένων στα Νοσοκομεία μέχρι 30/11/2012.

Από 1/12/2012  και μέχρι τέλους του ημερολογιακού έτους δεν θα δεχθούν άλλες καταστάσεις.

Άρα πιθανότητα να πληρωθούν  έχουν μόνο οι καταστάσεις που θα προωθηθούν στις ΥΔΕ μέχρι 30/11/2012

Κίνδυνος απώλειας δεδουλευμένων υπάρχει σαφής, με βάση και το έγγραφο του ΓΓ του υπουργείου Υγείας  ΚΛΙΚ ΕΔΩ και ιδιαίτερα την αναφορά που λέει:«η καταβολή των αποζημιώσεων  να υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος  οικονομικού έτους και σε καμία περίπτωση να μη μετακυληθούν υποχρεώσεις στην επόμενη οικονομική χρήση διότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή τους».