Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Πρόσληψη ορθοπαιδικού επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το νοσοκομείο Πρέβεζας

Υπογράφηκε  σήμερα από τον υπουργό Υγείας Α. Λυκουρέντζο η πρόσληψη ορθοπαιδικού  επικουρικού γιατρού  (ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
Η απόφαση ΕΔΩ
Ο προσληφθείς επικουρικός  γιατρός πρέπει, μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από της κοινοποίησης της απόφασης σ΄ αυτόν να παρουσιασθεί στο Νοσοκομείο.