Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Κι άλλη μείωση του προσωπικού των Νοσοκομείων το Σεπτέμβριο


Η παρούσα ανάρτησή μας  είναι συνέχεια αντίστοιχης (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) της 12ης Νοεμβρίου 2012   


Κατά 291 άτομα μειώθηκε το προσωπικό των Νοσοκομείων το μήνα Σεπτέμβριο 2012, ανεβάζοντας τη συνολική  καθαρή μείωση κατά 2383 εργαζόμενους από το μήνα Φεβρουάριο 2012 –Σεπτέμβριο  2012 .

Η αναλογία αποχωρήσεων προς προσλήψεις διαμορφώνεται πλέον  σε πάνω από 20:1 ( αν στις νέες προσλήψεις μετρήσουν και οι ...μεταφορές) 

            ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   : ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  2012

ΜΗΝΑΣ

Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
    *
  *
  *
 *
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
175
18
  3
-154
ΜΑΡΤΙΟΣ
249

24
  4
-221
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
298
34
21
-243
ΜΑΪΟΣ
497
  5

  0
-492
ΙΟΥΝΙΟΣ
361
  7 
  1
-353
ΙΟΥΛΙΟΣ
349
  0
  0
-349
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
287
  7
  0
-280
291
  0
  0
-291