Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Έγκριση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Οκτωβρίου έτους 2012


Δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» η έγκριση καταβολής των πρόσθετων αμοιβών για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Οκτωβρίου έτους 2012

μπορείτε  να τη ανακτήσετε  ΕΔΩ

Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
0511
 3.200,00  €
0512
31.041,00 €
Επίσης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» η ανάληψη από την ΥΔΕ Πρέβεζας της πίστωσης για υπερωριακή εργασία & αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες στο πάσης φύσεως προσωπικό (πλην ιατρών) του Νοσοκομείου Πρέβεζας του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 
ΚΛΙΚ ΕΔΩ και ΕΔΩ