Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Οι απώλειες σε ποσά και ποσοστά στις τακτικές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ (σύγκριση με 30/7/2012)


Από τα μέχρι τώρα στοιχεία  που προκύπτουν για το νέο ιατρικό μισθολόγιο έχουμε τις εξής μηνιαίες απώλειες στις τακτικές αποδοχές σε σύγκριση με την 30/7/2012

(Δεν συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες από τις εφημερίες)

Συντονιστές Διευθυντές
Συνολική μείωση
527,21 €  ή -18,68%

Διευθυντές
Συνολική μείωση:
653 €     (αν καταργηθεί το επίδομα θέσης ευθύνης) ή  -24,33%
576,9 €  ( αν παραμείνει το επίδομα θέσης ευθύνης ως έχει) ή - 21,41%

Επιμελητές Α΄
Συνολική μείωση :
335,15 € ή -14,91%

Επιμελητές Β΄
Συνολική μείωση:
220,76 €  ή -11,75%

Ειδικευόμενοι
Συνολική μείωση:
86,7  € ή -8,17%