Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Η πρόταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για τα νοσοκομεία Ηπείρου –Ιονίων νησιών –Δυτ. Στερεάς


Η μελέτη της ΕΣΔΥ με τίτλο

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας-η Περίπτωση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

που  εκπονήθηκε το Σεπτέμβρη του 2009, αν και όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου η ΕΣΔΥ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) είναι ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση του νοσοκομειακού ιστού της χώρας που έχει εκπονηθεί από την ΕΣΔΥ για λόγους αποκλειστικά επιστημονικής και εκπαιδευτικής σημασίας...

εισάγει μια  "πιο ήπια" προσέγγιση στα ζητήματα της αναδιάταξης και των συγχωνεύσεων των νοσηλευτικών μονάδων από ότι οι άλλες "μελέτες"  που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Βεβαίως και εδώ έχουμε να κάνουμε με συγχωνεύσεις νοσοκομείων με τη μορφή του Συμπλέγματος Νοσοκομείων (hospital trust) με ενιαία νομική και διοικητική προσωπικότητα..
εισάγει   το θεσμό του  Ανοικτού  νοσοκομείου (οpen hospital)το οποίο όπως αναφέρει η έκθεση  οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οι οποίοι ασκούν κατά ανάθεση και παραχώρηση δημόσιο έργο!


Αυτό όμως που πρέπει να  επισημάνουμε είναι ότι αυτές οι μελέτες αντιμετωπίζονται και θα χρησιμοποιούνται  από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις ΩΣ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ ΚΑΠΝΟΥ , διότι στην πραγματικότητα ουδεμία διάθεση υπάρχει   προσέγγισης του θέματος ( δηλαδή της αναδιάταξης των υπηρεσιών υγείας )  με έστω αστικούς επιστημονικούς οικονομικούς όρους.
Αυτό που θέλουν και αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν είναι η πλήρης ευθυγράμμιση με τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης , της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό συνεπάγεται ΜΑΖΙΚΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ τμημάτων ή και ολόκληρων νοσηλευτικών μονάδων,  στο όνομα  της "περιστολής δαπανών" και "εξυπηρέτησης  του Δημοσίου Χρέους".
Να μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες.

Άρα και το παρόν δημοσίευμα έχει εγκυκλοπαιδική σημασία (συζήτηση δηλαδή να γίνεται!!!!)

Προσέξτε μερικά ζητήματα που θέτει η μελέτη:

  • Ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών έχει επικρατήσει ως ένας δείκτης της αποδοτικής λειτουργίας του νοσοκομείου και η εύρεση του ιδανικού μεγέθους του νοσοκομείου αποτελεί ζητούμενο των μελετών διαχρονικά. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του York η εμφάνιση των οικονομιών κλίμακας είναι συνήθης στην περίπτωση των νοσοκομείων 100–200 κλινών, ενώ τα νοσοκομεία με περισσότερες κλίνες (300600 κλίνες) παρουσιάζουν αντιοικονομίες κλίμακας.Επίσης,το ιδανικό μέγεθος ενός νοσοκομείου στη Δανία κυμαίνεται μεταξύ 204,9 έως 275,2 κλινών). 
  • Στη Νορβηγία, οι περισσότερες συγχωνεύσεις δεν είχαν σημαντικές επιδράσεις στην τεχνική αποδοτικότητα και το κόστος. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις συγχώνευσης πολλών μικρών νοσοκομείων στο βαθμό κατά τον οποίο οι διοικητικές υπηρεσίες και τα επείγοντα οργανώνονται σε κεντρικό επίπεδο.
  • Πρόσφατη μελέτη (2010) διερεύνησε τα πιθανά οφέλη από τη συγχώνευση νοσοκομείων στη Δανία. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι συγχωνεύσεις δεν οδηγούν σε μείωση κόστους καθώς οι νέοι οργανισμοί γίνονται μεγάλοι και τελικά εμφανίζουν αντιοικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στο κόστος, οι οποίες φαίνεται ότι προέρχονταν από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση της τεχνικής αποδοτικότητας και την εκμετάλλευση των οικονομιών φάσματος.
  • H μείωση του κόστους ως συνέπεια της πολιτικής μείωσης των κλινών δεν είναι η αναμενόμενη κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης εναλλακτικών δομών παροχής φροντίδας υγείας.
  • Η αποδοτικότητά μιας μονάδας υγείας καθορίζεται όχι μόνο από το μέγεθός της αλλά και άλλους παράγοντες όπως το είδος των υπηρεσιών υγείας που παρέχει το νοσοκομείο, η βαρύτητα των περιστατικών που δέχεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
  • Κατά συνέπεια η απόφαση για τη συγχώνευση νοσοκομειακών μονάδων ή τη μείωση των κλινών δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά μεγέθη και εκτιμήσεις. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλες κοινωνικές παραμέτρους όπως για παράδειγμα παραμέτρους, το οικονομικό κόστος μετακίνησης των ασθενών στις μονάδες υγείας, το κόστος χρόνου, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μια περιοχή με βάση το φορτίο νοσηρότητας ή την ανάγκη δημιουργίας μιας μονάδας επειγόντων περιστατικών.

Τώρα για τη περιοχή   ΗΠΕΙΡΟΥ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ το σχέδιο δεν προβλέπει κατάργηση κάποιου νοσοκομείου.

Προβλέπει όμως τη δημιουργία  Συμπλέγματος Νοσοκομείων (hospital trust) με ενιαία νομική και διοικητική προσωπικότητα
στα Νοσοκομεία Αγρινίου –Μεσολογγίου
στα Νοσοκομεία Κεφαλληνίας –Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»

ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΕΣ