Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Προϋπολογισμός 2014 του Νοσοκομείου Πρέβεζας: ΣΟΚ & ΔΕΟΣ.


 

Το ανωτέρω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Πρέβεζας στα χρόνια των μνημονίων.

Αυτά ακριβώς περιγράφονται στην απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Πρέβεζας  της 18/12/2013 με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου για  το 2014 και υποβλήθηκε στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για τελική έγκριση. ΚΛΙΚ ΕΔΩ
"10. Τον προϋπολογισμό του Π.Π.Υ.Φ.Υ. για το έτος 2014, ο οποίος για το Νοσοκομείο κατά κατηγορία έχει προσδιορισθεί στα ποσά: Υλικά – Υπηρεσίες 2.163.744,81€, Φαρμακευτικό υλικό 1.107.028,14 € και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2013 σε ποσοστό 26,2% και 49,5% αντίστοιχα.
11. Την εκτίμηση ότι η σημαντική μείωση του προϋπολογισμού Π.Π.Υ.Φ.Υ. για το έτος 2014 θα επιφέρει προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου.
12. Το γεγονός ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει υποχρέωση να καταρτίσει Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2014 προσαρμοσμένο στα οικονομικό επίπεδο όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από το Υπουργείο Υγείας” .
Επαναλαμβάνουμε η ποσοστιαία μείωση το 2014    σε σχέση με το 2013 είναι: 
Υλικά – Υπηρεσίες = 26,2%!
Φαρμακευτικό υλικό =49,5% !
 
Όταν ακόμα και η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου, με τη  «στρογγυλεμένη» φρασεολογία που χρησιμοποιεί, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.. 
Τότε όλη η κοινωνία της Πρέβεζας πρέπει να βρίσκεται στο πόδι.
Αν θέλει στο τέλος του 2014
να έχει Νοσοκομείο
..και όχι σταθμό τροχαίας!